background preloader

Ordböcker

Facebook Twitter

En svensk akademisk ordlista. Www2.lingfil.uu. Korp. Spraakbanken.gu. Sparv. Laurence Anthony's AntWordProfiler. Svenska Akademien. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Synonymer.se - Lexikon för svenska synonymer. Korp. SAOB - Svenska Akademiens ordbok A - T, OCR-tolkad vid Göteborgs universitet.