background preloader

Artikler og refleksjoner

Facebook Twitter

Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: Stortinget skapt på nytt i Minecraft. Stortingsbygget har i år 150-årsjubileum, og elevane på 6. trinn ved Brundalen skole har laga ein kopi av bygninga. – Prosjektet starta då Brundalen skole hadde lyst til å byggje stortingsbygninga i Minecraft, og vi på Senter for IKT i utdanninga vendte oss til Stortinget for å høyre om det var mogleg å få dei utvendige måla på bygget, fortel Jørund Høie Skaug frå senteret.

Stortinget skapt på nytt i Minecraft

Det viste seg å vere mogleg, og Stortinget kunne samtidig fortelje at det er 150-årsjubileum for bygget i år. Såleis vart minecraftprosjektet ein del av den offisielle markeringa for femteklassingar på Eidsvolls plass 9. mai. Stortings-Minecraft kan også opplevast på IKT-senteret sitt Rom for leik og læring på årets NKUL-konferanse. Tverrfagleg læringsmetode – Fagleg sett er dette prosjektet spanande ved at det er utprega tverrfagleg, til liks med mange andre minecraftprosjekt i skolen. Les meir om stortingsbygninga 150 år>> Hvordan fremstilles egentlig dataspill i læringssammenheng i avisene? Før sommeren intervjuet JoinGame Lars Skancke om sin masteroppgave om bruk av digitale spill knyttet til læring og undervisning.

Hvordan fremstilles egentlig dataspill i læringssammenheng i avisene?

Han intervjuet tre rektorer som hadde ulike erfaringer og meninger til videospill både generelt og knyttet til undervisning. Det som kom frem av forskningen var at rektorene var nysgjerrige, interesserte, skeptiske og også usikre på hvordan god bruk av videospill faktisk fungerte i skolesammenheng. Helga Sigurdardottir begynte i 2011 på en stipendiatstilling innen «spillbasert læring» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

De siste månedene har hun forsket på hvordan dataspill i læringssammenheng fremstilles i fire av Norges største aviser; Aftenposten, VG, Klassekampen, Dagens Næringsliv og Trønderavisa. Helga Sigurdardottir Hva inspirerte deg til å begynne dette prosjektet? - Min bakgrunn er antropologi og pedagogikk. Great Minecraft Lesson Plans. One of the reasons Minecraft has been so popular in classrooms -- beyond students just flat-out loving it -- is its versatility.

Great Minecraft Lesson Plans

Dataspill gir grunnlag for læring og refleksjon. Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring “Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer.

Refleksjon / Digitaldidaktikk

Hva er spillbasert læring? Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte. Vanligvis er spillbasert læring utviklet for å balansere et faglig innhold med spillets egenskaper, der spilleren kan bruke innholdet i direkte tilknyting til "den virkelige verden". Spill kan også være enkle quiz'er eller oppgaver hvor man skal velge ut et korrekt svar.

Spillbasert læring beskriver en tilnærming til undervisning , der elevene utforske relevant aspekt av spill i en læringssammenhengdesignet av lærere . Overført til klasserommet, kan vi også bruke metoder fra spillbasert læring uten at vi sitter foran skjerm. Dataspill kan gi bedre undervisning. Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: konnektivisme pedagogikk lærerrollen Konnektivismen er ikke en læringsteori, men et pedagogisk syn på og en modell for læring i det moderne samfunnet hvor læring ikke lenger er en intern, individualistisk aktivitet.

Refleksjon / Digitaldidaktikk

Konnektivismen henger langt på vei sammen med Vygotskys tanker om proksimal utviklingssone og aktivitetsteorien slik den presenteres av Engeström. Konnektivismen ble presentert i 2004/2005 gjennom publikasjonerne «Connectivism. A learning theory for the digital age» og «E-learning 2.0» av henholdsvis George Siemens og Stephen Downes. I sin artikkel konkluderer Siemens med at arbeidsmåter må endres når nye verktøy tas i bruk. Downes skiller mellom begrepene «to teach» og «to learn» på følgende måte: «to teach is to model and demonstrate, to learn is to practice and reflect».

Læring sees på som prosessen å skape koblinger til annet/andre og begrense eller utvide nettverket. Siemens har definert følgende prinsipper for konnektivisme: (Kilde: Dataspill gjør deg bedre på skolen - Dagbladet. (Dagbladet:) Å spille dataspill daglig, kan gi ungdom langt bedre resultater i matematikk, lesing og naturvitenskap.

Dataspill gjør deg bedre på skolen - Dagbladet

Det kommer fram av en undersøkelse gjort ved Royal Melbourne Institute of Technology i Australia. Forskerne har koplet 12 000 australske 15-åringers internetvaner med deres resultater fra PISA-undesøkelsen i 2012 og sett på hvorvidt dataspill og bruk av sosiale medier har effekt på læring og skoleprestasjoner. Bruken av dataspill slo altså positivt an, de ungdommene som spilte daglig, fikk 17 poeng bedre enn gjennomsnittet i matte, lesing og naturfag.

Derimot var det motsatt effekt hos ungdommene som brukte sosiale medier. Jo mer aktive de var på Facebook, desto dårligere gjorde de det på PISA-testene. Nettspillets fordeler Professor Alberto Posso, en av forskerne bak studien, mener, i følge The Sydney Morning Herald, at spill som Minecraft gir en mulighet for ungdom å søke etter og forbedre ferdighetene sine i problemløsing og analytisk tenkning.