background preloader

Digitala verktyg

Facebook Twitter

Annotate images and videos — ThingLink. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Formativ bedömning med ett klick. Collaboration, meeting, and teaching platform. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz. Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser.

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz

För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com UR:s serie om källkritik ”Är det sant?”

Tumblr – tumblr.com. Skärminspelning – Patricia Diaz. Något som är återkommande i min egen undervisning och för mina elevers lärande är att göra film med hjälp av skärminspelningsverktyg.

Skärminspelning – Patricia Diaz

Att göra en skärminspelning innebär att man filmar vad som händer på datorskärmen samtidigt som man spelar in sin röst. Jag har spelat in genomgångar, sammanfattningar, förklaringar och förtydliganden gällande till exempel uppgiftsinstruktioner och gett muntlig återkoppling via skärminspelning. Eleverna använder ofta skärminspelning för att spela in instruktionsvideor, berättelser och ibland även för att ge kamratrespons och för att göra självskattningar. Genom ett digitalt berättande kan eleverna träna bland annat struktur, anpassning till målgrupp och uttal.

Det finns många olika alternativ för skärminspelning beroende på vad man använder för dator eller enhet. Det finns flera olika skärminspelningsverktyg att välja mellan och ett som har fungerat bra för mig och mina elever är Screencast-o-matic. Hur gör man? Jing. Socrative Users Guide på svenska v5. Socrative. TeacherTube.

Hitta fria bilder – Kolla Källans idélåda. Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag.

Hitta fria bilder – Kolla Källans idélåda

Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan.

Fotofinnaren.se – en bildbank för skolbruk Fotofinnaren.se Fotofinnaren är en bildbank som riktar sig direkt till skolan. Bilderna i FotoFinnarens arkiv har inga restriktioner när det gäller användning för skolbruk. När dina elever behöver bilder till skoltidningar, uppsatser, webbsidor eller bloggar så hittar de lätt många användbara bilder i FotoFinnarens arkiv. MorgueFile-bilder MorgueFile är ytterligare ett arkiv med gratisbilder. Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar.

I det här inlägget tittar Skolverkets omvärldsbloggare Stefan Pålsson närmare på några arkiv där det går att hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar.

Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar

Han beskriver vad arkiven innehåller och hur de får användas. Ljud- och musikarkiven använder licenser från Creative Commons för att skydda upphovsmännens rättigheter. Det innebär att det är upphovsmannen själv som anger vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när materialet används. Du kan läsa mer om licenserna och hur de kan användas i skolan i artikeln Creative Commons i skolan. Free Music Archive Free Music Archive Free Music Archive drivs av den oberoende lyssnarstödda amerikanska radiostationen WFMU.

Det går att bläddra bland olika genrer eller efter kurator, det vill säga den radiostation, festival eller liknande som gjort musiken tillgänglig. Soundcloud Creative Commons. 5 Great Uses for Canva in the Classroom. What is Canva you ask?

5 Great Uses for Canva in the Classroom

In the companies own words “An amazingly simple graphic design tool.” Easy to Use Canva is very easy to use. Students simply sign up with their Google account. If no Google account – an email address and a password is all that is required. Think-Pic-Share I like to think of the things I ask students to do on Canva as a “Think – Pic – Share.” SurveyMonkey : logiciel gratuit de sondage en ligne et de questionnaire. Grammar Check.

Untitled. Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva. Mentimeter - ett digitalt responssystem som kan användas för omröstning, utvärdering och återkoppling. QUIZLET - hanneramstedt. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Kahoot! <div class="container"><h1>Kahoot!

Kahoot!

Needs JavaScript to work</h1><p> To use Kahoot! , you need to have JavaScript enabled in your browser. To enable JavaScript, please do the following: </p><ul><li><a href=" these instructions</a>. </li><li>Make sure you have the <a href=" browser</a>. </li><li>Turn off or disable the NoScript extension, if you have it. You're using an old web browser unsupported by . Get my free accountSign up Not got an account? Sign in Unfortunately the browser you are using isn't supported.

With your email Sign inSigning in… Please check your entries and try again. Sorry, it's not your fault but something has gone wrong. Lost your password? If you are stuck, please let us know. Powtoon. Mindmaps och Google – Mikael Bruér.