background preloader

Biologi

Facebook Twitter

PubMed - database til især bioteknologi. In Context: Science - Topic - Diabetes. JStor : Health Sciences. BioNyt. Nyheder - bionyt.dk. Vil du være med til at finde de mest interessante nyheder?

Nyheder - bionyt.dk

Send email herom til BioNyt Se nyheder fra en tidligere dato Tegn abonnement på BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne. Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv. Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes. DTU Fødevareinstituttet - temaer. En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr.

DTU Fødevareinstituttet - temaer

Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form. Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere. Cookies på dette site På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Du kan læse mere om vores cookies under de tre faneblade, hvor vi inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, levetid, formål og hvem der er afsender. Fravalg af cookies. Biological and Chemical Engineering. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Restudy - Biologi. Gymnasiale projekter - Biotech Academy. Da det er vigtigt at undervisningsmaterialet fungerer i praksis hos både elever og lærere, tester vi alt vores undervisningsmateriale på en række testskoler.

Gymnasiale projekter - Biotech Academy

Eventuelle fejl eller uklarheder rettes så til inden undervisningsprojektet offentliggøres her på sitet. Ønsker du som underviser at være med til at teste Biotech Academys materiale, beder vi dig gennemlæse hele materialet, før det testes på dine elever. Den projektskriver, der har lavet materialet, vil derefter renskrive det, inden I får det i test på skolen via et testsite. Alle testklasser vil få besøg af den projektansvarlige studerende fra Biotech Academy, som vil gennemgå dele af det teoretiske materiale. Derefter vil eleverne skulle gennemgå den tilknyttede øvelse og komme med kommentarer, der samles op og tages i betragtning inden undervisningsmaterialet sendes til korrekturlæser. Du har mulighed for selv at vælge, hvilket af de igangværende udviklingsprojekter, du ønsker at teste sammen med din klasse.

Bioweb Biolex – Få forklaring på forskellige biologiske begreber.

Evolution

WaterStat. Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)  GLEAM is a modelling framework that simulates the interaction of activities and processes involved in livestock production and the environment.

Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM) 

The model can operate at (sub) national, regional and global scale. GLEAM differentiates key stages along livestock supply chains such as feed production, processing and transport; herd dynamics, animal feeding and manure management; and animal products processing and transport. The model captures the specific impacts of each stage, offering a comprehensive and disaggregated picture of livestock production and its use of natural resources. GLEAM is designed to analyze multiple environmental dimensions, such as feed use, greenhouse gas emissions, land use and land degradation, nutrient and water use and interaction with biodiversity. The main features of the current version of GLEAM are: Outputs Spatial resolution GLEAM is intended to assess the global livestock sector.

Fremtidens fødevarer. Fødevarekemi, energifordeling, indhold, m.v. Temaer - DTU Fødevareinstituttet.

Diabetes

Statens Institut for Folkesundhed - SIF. Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed.

Statens Institut for Folkesundhed - SIF

Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedsstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme. Statens Institut for Folkesundhed har nationale forpligtelser og har en særlig opgave med at bistå myndighederne med forskningsbaseret rådgivning og andre opgaver indenfor sundhedsforhold. Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Forskningsprogrammer og centre Forskningen er organiseret i tre programmer: Health Statistics illustrated - Eurostat. WHO Global Infobase : Home. Psykiatrifonden. Vidensråd for Forebyggelse. Statens Institut for Folkesundhed - Bøger/rapporter.

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Penicillin. Catalog Record: Penicillin | Hathi Trust Digital Library Navigation HathiTrust Digital Library Search this index Main Content Similar Items American handbook.

Penicillin

Tools Penicillin. Viewability: Full view (original from University of Illinois at Urbana-Champaign) Search. The discovery and development of penicillin commemorative booklet. Alexander Fleming Discovery and Development of Penicillin - Landmark. Penicillin, WWII and Commercial Production The increasingly obvious value of penicillin in the war effort led the War Production Board (WPB) in 1943 to take responsibility for increased production of the drug.

Alexander Fleming Discovery and Development of Penicillin - Landmark

Epigenome NoE. Science. DER Udtalelse GMO og etik i en ny tid m baggrundsnotater. Det Etiske Råd - Udgivelser. Alle udgivelser fra 1995 og frem er tilgængelige i elektronisk version og kan læses online Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark (2015) En kombination af en bioteknologisk og digital revolution medfører, at enorme mængder af sundhedsdata tilvejebringes og gøres tilgængelige i dataregistre og biobanker.

Det Etiske Råd - Udgivelser

Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dilemmaer, udviklingen rejser, og præsenterer i denne udtalelse anbefalinger og overvejelserne bag. Etik og Livets Byggeklodser for gymnasieskolen – etikoglivetgym.dk.