גוגל

Facebook Twitter

תמונות

מפה. דוקס. כרום. ‫סרטון הדרכה לעבודה בגוגל סייטס‬‎ Google News Timeline. Resources - Mister Sill. Google Docs Viewer (by Google) Insights for Search. What's new in Fusion Tables? - Google Fusion Tables Help. Fusion Tables Announce group Find out what's new!

What's new in Fusion Tables? - Google Fusion Tables Help

Join the Fusion Tables Announce group. A limited version of Fusion Tables is now available to Google Apps for your Domain customers. Add a column, add a formula column, and delete a column now available in the new look. תבניות של Google Docs למתן ציון לטופס. Google Custom Search - Site search and more. Features · Inside Google Search. תכני הקורס - האקדמיה למורים של Google. Google. סרטון מצגת שיתופית בגוגל דוקס. שאלון גוגל דוקס חישוב ציונים... Using forms in Google docs lets anyone create forms quickly and share those forms via email, embed them into a webpage or blog.

שאלון גוגל דוקס חישוב ציונים...

If you are a teacher, you can create formulas that allow you to have these forms graded in minutes. The formula part is a bit challenging, so I wrote this article to talk about how I recently created a final for one of my classes. יצירת שאלון בגוגל דוקס. SearchStories's Channel.