background preloader

Letters

Facebook Twitter

Zaproszenie - Invitation - Angielski list formalny. Tworząc wzór zaproszenia, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt.

Zaproszenie - Invitation - Angielski list formalny.

Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale podczas tworzenia każdego typu inwitacji. Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym typem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem: sformułowanie zaproszenia,informację o czasie i miejscu organizacji danego wydarzenia,wyjaśnienie powodu, dla którego warto uczestniczyć w imprezie,informację o najważniejszym punkcie programu,prośbę o zabranie ze sobą kogoś lub czegoś,prośbę o potwierdzenie przybycia.

Dear Mr Kowalski, Szanowny Panie Kowalski, I have the pleasure of inviting you for the 20th school anniversary (my birthday party itd. - nazwa wydarzenia) which is held on Saturday, 24th of May (data organizacji wydarzenia) and starts at 5 p.m. Podanie o pracę - Letter of application. Angielski list formalny. Tworząc wzór listu motywacyjnego, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt.

Podanie o pracę - Letter of application. Angielski list formalny.

Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale podczas aplikowania na dowolne stanowisko. List do redakcji - Letter to the editor. Angielski list formalny. Tworząc wzór listu do redakcji, będącego najczęściej komentarzem do przeczytanego artykułu, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt.

List do redakcji - Letter to the editor. Angielski list formalny.

Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się zapewne w większości sytuacji komunikacyjnych tego typu. Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym rodzajem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem: wyrażenie uznania dla redakcji za opublikowanie wartościowego artykułu,zwroty ukazujące zgodę lub niezgodę z poszczególnymi tezami artykułu,zwroty wprowadzające uzasadnienie własnego stanowiska,zainteresowanie opiniami innych czytelników,zasugerowanie publikowania kolejnych tekstów o podobnej tematyce. List z prośbą o informacje - Letter of enquiry. Angielski list formalny. Tworząc wzór listu z prośbą o dalsze informacje, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt.

List z prośbą o informacje - Letter of enquiry. Angielski list formalny.

Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale w każdej wypowiedzi tego rodzaju. List z zażaleniem - Letter of complaint. Angielski list formalny. Opracowując wzór listu z zażaleniem, dołożyliśmy wszelkich starań, by przybrał on jak najbardziej uniwersalny kształt.

List z zażaleniem - Letter of complaint. Angielski list formalny.

Stąd też proponowane w nim sformułowania sprawdzą się doskonale podczas tworzenia reklamacji dowolnego towaru lub usługi. Pamiętamy również o abiturientach, którzy z podobnym typem tekstu mogą spotkać się podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w związku z czym staraliśmy się zawrzeć w naszej propozycji te punkty, których realizacji wymagają polecenia maturalne, a zatem: informację o celu naszego pisma,informację o wcześniejszej, bezskutecznej próbie interwencji,informację na temat produktów lub usług, które nie spełniają naszych oczekiwań,zwroty wprowadzające do omówień kolejnych wad reklamowanego towaru lub usługi,żądanie rekompensaty,prośbę o odpowiedź.

Dear Sir or Madam, Szanowny Panie / Szanowna Pani, First of all, I would like to draw your attention to the fact that... Po pierwsze pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż... Letter of Application. Letter of Application Dear Mr Smith, I am writing to apply for the post of a Personal Assistant in your London office as advertised in The Times on 14th November.

Letter of Application

As outlined in an enclosed curriculum vitae, I graduated from the University of Warsaw with a BSc in Business Studies. Letter of complaint. List z zażaleniem - A letter of complaint Angielski online. Jak wygląda sekcja Writing od 2015?

List z zażaleniem - A letter of complaint Angielski online.

Na egzaminie Cambridge English: First pisanie składa się z dwóch części i trwa 1h i 20 min. W Part 1 należy napisać obowiązkowe wypracowanie (essay) natomiast w Part 2 masz kilka możliwości: artykuł, raport, recenzja lub list/e-mail. Oczywiście należy wybrać jeden z zasugerowanych tematów. Objętość pracy powinna mieścić się w przedziale 140-190 słów. Dziś chcemy przybliżyć Tobie kilka ciekawych i sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą Ci na napisanie bardzo dobrego listu z zażaleniem. List z zażaleniem (a letter of complaint) jest listem formalnym, który zazwyczaj piszemy do instytucji lub osoby w celu wyrażenia naszego niezadowolenia z jakości produktu lub usługi. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poniższy wzór listu z reklamacją odzwierciedlał idealny przykład wypracowania, który może pojawić się na egzaminie pisemnym. Angielski list ze skargą - letter of complaint.

Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych.

Angielski list ze skargą - letter of complaint

Język formalny to np. brak skrótów lub kolokwializmów.zdecydowany (strong complaint). Sposób łagodny: I am writing to complaint about - piszę aby poskarżyć się na... I hope you resolve the problem quickly - mam nadzieję, że szybko Pan/Pani rozwiąże problem... Sposób zdecydowany: I am writing to express my stron dissatisfaction - piszę aby wyrazić moją silną dezaprobatę...

I hope I will not be forced to take some further action - mam nadzieję, że nie będę zmuszony podjąć dalszych działań... List powinien być podzielony na paragrafy a każdy z nich powinien zawierać inny argument. Powód pisania listu powinien być zawarty w pierwszym paragrafie. Argumenty powinny zawierać stosowne uzasadnienie np: Although I have operated this device according to instruction, it no longer works - chociaż obsługiwałem to urządzenie według instruckji, przestało działać... Budowa: Pozdrowienie: Dear Sir/Madam - Szanowny Panie / Pani.