background preloader

Utredande text

Facebook Twitter

SvenskImpuls3Lhl_kap2. 1. Vetenskaplig text. 2010-08-14 13:42 Joakim Wendell Vad är vetenskaplig text?

1. Vetenskaplig text

Vetenskaplig text är en form av faktatext. Den vetenskapliga textens syfte är tt utreda en sakfråga, dvs försöka identifiera eller analysera ett problem av något slag och komma med förslag på vad problemet beror på eller vad som kan/bör göras åt problemet. Utredande text. Skriv en utredande text. Ska du skriva en utredande text som resonerar kring ett problem eller går igenom flera lösningar?

Skriv en utredande text

Kanske ska du skriva en tidningsartikel eller rapport som visar olika sätt att lösa en viss situation? Ett sätt att strukturera texten är att använda trådrullemodellen, som jag har lärt mig av Richard Nordberg, lärare i svenska på KTH. Trådrullemodellen har fått sitt namn för att textens struktur är uppbyggd som en trådrulle. Först är den bredare, där texten presenterar problemet. Utredande text. En utredande text analyserar ett ämne.

Utredande text

Ofta är ämnet ett problem t ex ”ungdomars stress”. Texten presenterar olika aspekter av problemet med hjälp av information, erfarenheter och exempel. En orsaksanalyserande utredning redogör för orsaker till problemet (stressen).