background preloader

Språk i Norden

Facebook Twitter

Sverige växer som språkrike. Nu har det stora spektaklet i Globen avgjorts.

Sverige växer som språkrike

Fel låt vann, glädjetårar eller likgiltighet? Oavsett vad du tycker om gårdagens resultat; en del av tävlingen var avgjord redan för flera veckor sedan. Kasper Björkqvist: ”Blir inte större!” Undervisningsmaterial. NIS. Sanne Søndergaard stand-up om mænd med skæg. Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor.

Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå.

De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm om genren, granskade exempeltexter och exempelmanus och vi använde oss av strukturmallar och skrivmallar i lite olika stor utsträckning. Nordiske Sprogpiloter - Språkpiloter. Vår skräck för danskan. Rubriken är medvetet överdriven.

Vår skräck för danskan

Ingen svensk har skräck för danskan - men utan att överdriva känner de flesta svenskar en naturlig osäkerhet och brist på ledighet i förhållande till vårt grannspråk i söder. Nu är grejen bara att vi på vårt Ekonomiprogram precis inlett ett Nordplus-samarbete med en gymnasieskola i Åbenrå i södra Danmark, och om drygt två månader kommer de hit. Då tänker vi att vi behöver jobba en del innan dess med att hyvla ner det här naturliga motståndet inom oss själva som finns gentemot våra blivande kamraters för oss obekväma, gutturala tungomål. Igår och idag har jag därför jobbat med danskan med mina två åk 1:or. Dels the basics vad gäller ordförråd (skillnader i genus fastän samma ord, ex. en människa/et menneske, eller så kallade false friends, ex. rolig, snor eller skäg(g)) men givetvis även de gåtfulla siffrorna.

En viktig ingång till varje språk är ju annars musiken och låttexter. Man sir' at over skyerne er himlen altid blå. Nordspråk. 100 nord – er en hel verden med små dokumentariske lydfortællinger, lydscener og reportager fortalt af 100 stemmer i alderen 1- 100 år rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge.

Nordspråk

Du kan klikke dig igennem de 100 stemmer og høre og læse små, spændende beretninger fra 100 år i Norden fortalt af børn, unge, voksne, gamle og meget gamle…… Alle bidrager til en spændende og anderledes historieskrivning. Og samtidig lærer du at lytte til et andet sprog, at læse et andet sprog og forstå et andet nordisk lands kultur. Hvert lille audioportræt bærer en historie i sig.

Der ligger udskrift af alle stemmer mellem 1-100 år. Förstår du danska och norska? 7 oktober kl 13:35 - Språket. Disney's Frozen: Let It Go - 25 Languages (Multilanguage) Stöd för undervisning i nationella minoritetsspråk. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Stöd för undervisning i nationella minoritetsspråk

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål. Från den 1 juli 2015 gäller nya regler och kursplaner för undervisning i nationella minoritetsspråk. Utökad rätt till modersmålsundervisning Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Från den 1 juli 2015 har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Nya kursplaner för nationella minoritetsspråk Hämta de nya kursplanerna för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib som första- och andraspråk. Kursplaner för grundskolan, sameskolan och specialskolan. Sms från Soppero: Del 11. Agnes mamma är den enda som inte har kolt på festen.

Sms från Soppero: Del 11

Såg inte mamma lite ledsen ut också? Maxida Märak läser och jojkar berättelsen som bygger på Ann-Helén Laestadius ungdomsroman. Del 11 av 11. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Jakten på språket. Paulina. Språkförhållanden i Norden, Svenska 2. Mina elever hade just avslutat läsning av Kejsaren av Portugallien och en period av undersökning av stilmedel i lyrik med Frödingdikter som exempel när det var dags för detta avsnitt i kursen.

Språkförhållanden i Norden, Svenska 2

En naturlig ”övergång” från vårt litteraturorienterade avsnitt till nästa mer språkorienterade avsnitt blev läsning av förordet till Räggler och paschaser, vilket avslutade ”Frödinglektionerna”. Det gav mersmak! Mina elever och jag arbetar efter principen ”genomgången före lektion – arbete med stoffet på lektion”, vilket gör att de har en del material att ta till sig innan vi ses. Oftast är det ”genomgångsfilmer”, och så var det här. Jag länkar till alla filmerna, men lägger dem inte inbäddade i detta inlägg (eftersom det tar så stor plats och då blir rätt oöverskådligt för den som kanske bara vill hämta inspiration).

Inför lektion 1 En film om dialekter – vad dialekter ”är” och dialektala särdrag Lektion 1: Dialekter (90 min) Inför lektion 2. Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga.

Nordiska språk

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska.

Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk.