background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Förklarande texter

Writing prompts pack. Fantastiska ord. Faktatexter. Återberättande texter. Skiljetecken. Instruerande texter. Grammatik. Uppdragskort. Berättande texter. Stava. Argumenterande texter. Skriva förklarande texter. Skärholmen. Skrivarcirkel?

Skärholmen

På min första skrivarcirkel anmälde sig 12 glada sommarbarn som hade blivit kvar i stan. Barn mellan 10–13 år. Jag var nervös. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling.

I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder

Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Sekvensbilder tränar elevernas logiska tänkande, att uttrycka sig muntligt och skriftligt och dessutom tränas grammatik och ordförråd. Här kommer ett exempel på arbetsgång hur vi har arbetat med lässtrategin spågumman med sekvensbilder i en grupp med elever som har varierad skolbakgrund.

Eleverna är inskrivna i årskurs 1-3 och har varit i svenska skolan från en vecka till ca åtta veckor. Det läkande skrivandet. Oftast skriver vi för att bli lästa, men skrivprocessen kan också vara ett självändamål i sig.

Det läkande skrivandet

Forskning visar att skrivande är ett effektivt verktyg för att komma över allt från inre tankesnurr, överväldigande känslor och traumatiska upplevelser till att skapa meningsfullhet, sätta mål och må bra. Det finns många anledningar att skriva.