background preloader

Gender/Sexuality

Facebook Twitter

Därför är Millenniumtrilogin inte feministisk - Artikel av Sebastian Marquez von Hage. Språklärare med bakgrund som lärare i filmkunskap. Den Millenniumindustri som byggts upp kring Stieg Larssons böcker tycks bara bli större och större. På svenska kultursidor har Stieg Larssons feministiska budskap varit ett återkommande ämne. Man har ofta byggt vidare på den idag närmast mytologiska bilden av Larsson som en journalist och författare som kämpade mot främlingsfientlighet och kvinnovåld.

Samtidigt bygger en stor del av böckernas framgång på ett sensationslystet innehåll där den exploaterade kvinnokroppen står i fokus. Hur går detta ihop? I och med premiären av den amerikanska filmversionen av Män som hatar kvinnor har tidningarnas kultursidor återigen fyllts av artiklar där feminism och den kvinnliga protagonisten Lisbeth Salander ställts i centrum.

Jag håller med Axelson i hans analys av den omtalade scenen, men ställer mig tvekande till det feministiska budskap som Axelson liksom många andra kulturskribenter gärna vill lyfta fram. Trackback URL: #2 Alma Noyes, @ Alma. New App “Circle Of 6″ Can Prevent Sexual Violence. I’ll admit I was skeptical when I heard that the White House was holding a technology challenge for developers to create an app that would help prevent sexual violence.

New App “Circle Of 6″ Can Prevent Sexual Violence

All of the stuff that I believe can change the prevalence of sexual violence — harsher punishments for criminals, a cultural change on what consent means, a modification of the way we use alcohol and drugs — cannot be found in the App Store. But I’m impressed — very impressed — by the contest’s winning app called Circle Of Six. Cirlce Of 6 allows you to pick six friends whom you can easily contact when you need help. Text messages are prewritten into the app with messages like “call and pretend you need me, I need an interruption” and “come and get me, I need help going home safely.” The latter message uses GPS on Google Maps to tell your pals your exact location. The Circle of 6 app is free — yup, free! [Apps Against Abuse Challenge] [Vimeo] Nerds and Male Privilege. Technicolor. Sex, gråzoner och myter om kvinnor och män - Skepchick.se. Sexuell frihet - inget för män?

Många genusdebattörer (däribland jag) pratar ofta om att kvinnors sexuella frihet begränsas av normerna i det samhälle vi lever i - att det inte alltid ses med fullt lika blida ögon när man som kvinna har sex med många partners, har en tidig sexualdebut etc.

Sexuell frihet - inget för män?

Men vad man inte pratar om lika ofta är hur normer begränsar den manliga sexualiteten. När jag kom ut som bi var jag vuxen och rörde mig i en mycket tolerant miljö, vilket gjorde att det knappast blev något dramatiskt avslöjande utan snarare ett konstaterande med ett "jaha? " som svar från min omgivning. Vad som däremot blev en ögonöppnare för min egen del var insikten i hur otroligt många som faktiskt befinner sig i en gråzon mellan homo- och heterosexualitet på ett sätt som trotsar de bedrägligt enkla kategorierna homo, hetero och bi. När jag väl pratade med andra om om min sexuella läggning öppnade sig dammluckorna för berättelserna om gråzonsupplevelserna. Men var kommer männens sexuella frihet in i det här? Men killarna då?

Greta Christina's Blog. Blag Hag. Is Women's Intuition Real? Sluts Like Me. Anti-porn feminist Gail Dines manages to completely miss the point of the Slut Walk marches being organized in cities around the country.

Sluts Like Me

Dines and her co-author think that the marchers are asserting their sexual liberation by clamoring for the right to be sluts. In fact, Slut Walk is satirizing the whole slut construct. The Slut Walk phenomenon got started because a thoughtless cop in Toronto opined at a campus safety meeting at one of the most prestigious law schools in Canada that women could avoid getting raped by not dressing like sluts. But what does a slut look like? How does a slut dress? Organizers told people to wear whatever they wanted. "Slut" is just another way of saying "worthless" without having to come up with a reason. If someone calls you a slut, there's nothing you can say to refute the claim because it never had any cognitive content anyway.

Even virginity is not a defense against alleged sluttiness. What determines sluttiness? HT: Hugo. A Gay White House? Play - I love språk : Språk och genus.