background preloader

De Nederlandse taal

Facebook Twitter

Hier leer ik echt goed praten en luisteren. Nieuw kennis- en uitwisselingsplatform voor docenten Nederlands wereldwijd - Taalunie. Tijdwinst NVT-lesgevers investeren veel tijd in het aanpassen van bestaand lesmateriaal of het ontwerpen van eigen materiaal en toetsen.

Nieuw kennis- en uitwisselingsplatform voor docenten Nederlands wereldwijd - Taalunie

Door materiaal te delen en beschikbaar te maken via het online platform kan er veel tijd bespaard worden. Naast de tijdwinst zitten er nog een aantal voordelen aan het delen en hergebruiken van eigen leermiddelen: hogere kwaliteit van het materiaal door feedback door collega’s, inspiratie, meer samenwerking, docentenprofessionalisering en profilering als expert. Professionalisering De Taalunie heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs NVT te ondersteunen en te versterken. Door de kennisdeling via Mijn NVT door NVT-docenten wereldwijd wordt er samen gebouwd aan een sterk netwerk en een sterk onderwijs Nederlands als Vreemde Taal. Wat kan ik zoal vinden op Mijn NVT? Aan de slag. Hapklaar Nederlands: lesbrieven over actualiteit en cultuur - Taalunie. Vanaf dit schooljaar publiceert de Taalunie Hapklaar Nederlands, een maandelijkse lesbrief over een actueel onderwerp of cultureel item uit Nederland of Vlaanderen.

Hapklaar Nederlands: lesbrieven over actualiteit en cultuur - Taalunie

Het lesmateriaal is gericht op lesgevers Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal en bruikbaar voor de niveaus A2+ tot en met B2 (met mogelijkheid tot differentiatie). Overzicht – Dutch++ In Europa is het Nederlands de taal van 17 miljoen mensen in Nederland en van 6 miljoen mensen in Vlaanderen, het Nederlandstalige deel van België.

Overzicht – Dutch++

In Suriname, in Zuid-Amerika, spreken 450 000 mensen Nederlands. Ook in het Caribisch gebied wordt Nederlands gebruikt. In de hele wereld zijn er dus 23 miljoen moedertaalsprekers van het Nederlands. Nederlanders, Belgen en Surinamers spreken niet hetzelfde. Stemmen uit het heden. Woordenlijst. Spellingsite - Home. Dbnl · digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Nederlands. Welkom op de website van de Schrijfassistent, de online schrijfhulp ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en De Standaard.

Nederlands

De Schrijfassistent is er om u te ondersteunen tijdens het schrijfproces. De Schrijfassistent werkt wonderlijk eenvoudig. · Eenvoudig: u kleeft uw tekst in de webpagina en haalt hem door de checks. · Wonderlijk: u hoeft niet langer zelf te weten welke de mogelijke fouten zijn, de Schrijfassistent brengt ze naar u toe.Hij geeft u daarbij beknopt taaladvies óf reikt u een alternatief aan. · Adviezen en alternatieven zijn onder meer gebaseerd op VRT Taalnet, Taaladvies.net en het De Standaard-boekje Hoe Vlaams mag uw Nederlands zijn. De Schrijfassistent is een product dat – in het verlengde van onze taal zelf – altijd wel een beetje ‘in ontwikkeling’ zal blijven. Opmerkingen of tips? Contacteer ons! Selecteer de tekst die u wilt controleren. Cadre européen commun de référence pour les langues. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cadre européen commun de référence pour les langues

Le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECR) est un document publié par le Conseil de l'Europe en 2001, qui définit des niveaux de maîtrise d'une langue étrangère en fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétence. Ces niveaux constituent désormais la référence dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des langues dans de nombreux pays.

Laat maar weten! - Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Input gevraagd voor taalpamfletten.

Laat maar weten! - Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

In het kader van de Week van het Nederlands (7 t/m 14 oktober 2017) brengt de Taalunie op verschillende dagen een taalpamflet uit. Voor voorbeelden, kijk hier. Dit jaar willen we er graag een paar maken die extra leuk zijn voor studenten Nederlands in het buitenland. Hiervoor hebben we input nodig, dus zeg het maar: wie of wat zou je graag terugzien in zo’n pamflet? Een stukje over een bepaald onderwerp, een interview met een bepaalde alumnus m/v, een column die je ooit ergens gelezen hebt of zelf geschreven, een interview met een schrijver of dichter m/v, bepaalde grammaticale of spellingkwesties aangepakt, woordpuzzels, etc.

Ideeën kunnen gestuurd worden aan i.vanerve@ivn.nu Reageren kan tot 8 augustus. Veelgestelde vragen over het Nederlands. Taaladviezen De vragen die hieronder staan zijn algemene vragen over het Nederlands.

Veelgestelde vragen over het Nederlands

Mocht u een vraag hebben over taalgebruik, spelling, woordkeuze, grammatica, etc. dan kunt u ook onze ruim 1000 taaladviezen raadplegen om te zien of daar het antwoord tussen staat. Taalbeleid van een overheid is het geheel van maatregelen dat ze neemt om het gebruik van een taal of meer talen te beïnvloeden, om het onderwijs in die taal te bevorderen, om de taal vast te leggen en eventueel normen voor te schrijven en om de rechten van bepaalde groepen op het behoud en het gebruik van hun eigen taal te waarborgen.

Nederlandse Taal - Officiële Spelling. Taaladvies.net. Taalunieversum. Taaltelefoon.be. Alles over het Nederlands. VRT Taalnet. Zoekresultaten. De Elektronische ANS. In duidelijk Nederlands : spreken en schrijven voor iedereen. Vecht mee tegen vaagtaal. Etymologiebank.nl. Meertens Uitleenwoordenbank. Voorpagina – Instituut voor de Nederlandse Taal. Onze Taal. TLPST is een gratis digitale lesbrief over taal, speciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Onze Taal

Iedere aflevering van TLPST belicht vier actuele taalonderwerpen, inclusief vragen en opdrachten. De onderwerpen die aan de orde komen, vormen een leuke aanvulling op de lessen Nederlands. De lesbrief verschijnt tien keer per jaar. Abonneer u hier.