background preloader

Undervisningstips

Facebook Twitter

Sso?cookie_check=true&return_url= Ndla. Gå til innhold.

ndla

Møt tre nedbrytere. Nedbrytere er krypene og mikroorganismene som bryter ned matavfall i komposten og døde blader på bakken.

Møt tre nedbrytere

Nedbryterne får hjulene i kretsløpet til å gå rundt. Alle matrester vi ikke vil spise, plantene som visner og dyrene som dør og blir liggende tar nedbryteren seg av. De lager jord av det som var levende og sørger for at stoffene fra døde dyr og planter kommer til nytte igjen. Det er mange forskjellige nedbrytere og de fins rundt oss hele tiden. Å bygge ordforråd - Norsk andrespråkNorsk andrespråk. Noe som de fleste lærere i norsk andrespråk vil oppdage, er at ordforråd er en av de største utfordringene elevene kommer til å ha.

Å bygge ordforråd - Norsk andrespråkNorsk andrespråk

Det er så fryktelig mange ord å lære seg! Å bygge ordforråd - Norsk andrespråkNorsk andrespråk. Moava : Del og lær : Nivå 3. Bildetema. Bildetema Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner.

Bildetema

Den har ca. 1900 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertema. Den inneholder bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk og en rekke minoritetsspråk. Sso?cookie_check=true&return_url= Moava : Del og lær : Norsk som andrespråk. Den magiske koden 1 – UNDERVISNINGSOPPLEGG, TIPS OG OPPGAVER I NORSK 1.KLASSE. VCT : Undervisningsopplegg. Kan man lære matematikk ved å spille Minecraft? Høsten 2014 startet vi et prosjekt ved Charlottenlund ungdomsskole som vi kalte «Minecraft og matematikk.»

Kan man lære matematikk ved å spille Minecraft?

Bakgrunnen for prosjektideen var en henvendelse fra IKT-senteret som ønsket å vite mer rundt muligheter med Minecraft EDU knyttet til matematikk. Etter en tid kom jeg opp med ideen om at vi kunne bruke valgfaget Forskning i praksis inn i dette prosjektet. Hovedtanken bak å organisere det på en slik måte var at elevene kunne forske på egen læring, og på den måten oppfylle kompetansemålene i faget, og at vi kunne arbeide med prosjektet over tid. Altså et helt skoleår. Min erfaring med Minecraft var på dette tidspunkt relativt begrenset, jeg hadde kun prøvd det ut med litt spilling og enkel bygging. Ved å legge vekt på disse elementene hadde jeg tro på at elevene ville lære matematikk knyttet til kompetansemålene for ungdomsskolen på en annen måte enn det som vi kan regne som tradisjonell matematikkundervisning. Oppgaver og tema. Fargeblanding - Video. Minecraft eksamens video Jens Mølgaard. Mindstorm på K E og S E v.2. Minecraft Kølkær skole. Læringsteorier - Digitale ferdigheter.

En skiller gjerne mellom tre teoriretninger om læring: behavioristiske, kognitive og sosiokulturelle.

Læringsteorier - Digitale ferdigheter

Under hver av disse er det en rekke teorier som nyanserer og videreutvikler sentrale begreper og perspektiver. Behaviorisme Behaviorisme er en psykologisk tilnærming til læring, utviklet i USA tidlig på 1900-tallet. Prezi. Her får Kaja lære å lage dataspill - NRK – Rogaland. Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: læringsteori pedagogikk lærerrollen læring Hvordan lærer vi?

Refleksjon / Digitaldidaktikk

Det finnes ikke et entydig svar. Innen pedagogikken deles det i fire hovedteorier om læring: behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme og sosiokulturalisme. De følger en tidslinje - behavoristisk syn var dominerende læringssyn tidlig på 1900-tallet, mens de fleste i dag ligger nærmere et sosiokulturelt syn på læring. Musikkvideoer. Lær deg: Ja, vi elsker. Refleksjon / Digitaldidaktikk. Læringsmessige aspekter ved dataspill. Læringsmessige aspekter ved dataspill. Hva er spill.pdf. Learning Theory v5. Minecraft i skolen. I mitt forrige innlegg om digital pedagogikk, skrev jeg blant annet om hvordan vi kan ta i bruk ulike teknologi for å endre eller forsterke opplevelsen av læring.

Minecraft i skolen

Noe av utfordringen vi står ovenfor i den digitale læringsverden, er vi står ovenfor svært mange valg, og alle er ikke nødvendigvis like bra. Minecraft er et spill som for tiden blir testet ut av lærere over hele verden. Hjelp til lærere som vil bruke Minecraft i skolen. Arbeidsark. Typisk norsk på 5 minutter - Video. Kunst og håndverk i skolen: Mandala og gjenbruk i 3.klasse. I 3.klasse har vi spart på melkekorker, bruskorker og andre gjenbruksgjenstander.

Kunst og håndverk i skolen: Mandala og gjenbruk i 3.klasse

I dag fikk elevene lov til å utforske og bruke materialene til å lage Mandalauttrykk! Forrige uke snakket vi om hva Mandala er. Grupper for lærere på Facebook. Undervisningstips“Her kan vi dele ulike undervisningstips med hverandre.”

Grupper for lærere på Facebook

The Go-To people of Game-Based Learning. 50 Tips, Ideas, and Tricks for 7th grade. Let’s be honest, ​seventh grade is a unique year in a child’s (and a teacher’s) life. It takes a special kind of patience to teach middle school, and particularly ​seventh grade. So, look no than these 50 tips, tricks and ideas from the WeAreTeachers Helpline and around the ​Web, just for ​seventh grade. Pedagogiske nettsteder. Leter du etter gode digitale verktøy både for lærere og elever? Engasjerende naturfag. «Test deg selv – hva vet jeg fra før?»

Er en liten oppstartsaktivitet, som kan egne seg dersom elevene har en del kunnskap om emnet fra før, og særlig hvis kunnskapen er litt usikker. Når det gjelder naturfag, for eksempel. For hva er egentlig forskjellen på atomer, molekyler og ioner, eller proteiner, lipider og karbohydrater? Det kan bli ganske intense diskusjoner underveis, og vi legger også inn et konkurranse-element, som er motiverende for mange. Lærerbloggen: Filmer til undervisningsinspirasjon. Disse filmene er laget for å være inspirasjonsfilmer til lærere i grunnskole og videregående opplæring. De er produsert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Det er utviklet pedagogisk veiledningsmateriell til hver av filmene som er forankret i læreplan og kompetansemål. Linker til dette finner du under hver enkelt film. De fire første filmene kom ut i 2014.

Disse filmene var laget med mål om å være til inspirasjon for lærer som underviser i skole og hvordan de praktisk-estetiske fagene kan brukes i ulike sammenhenger.