background preloader

Förstelärare

Facebook Twitter

Skolan är något för dig! | Förstelärare i Svedala. Du vet vilka jag talar om. Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig när du säger till, inte är intresserade av din undervisning, inte låter sig skrämmas av dina hot om konsekvenser, utan som snarare verkar anstränga sig för att motarbeta dig så ofta det går. Ibland hamnar vi i perioder när vi inte når fram. Ständiga konflikter leder till känslan av förlorad kontroll. Stress, ilska, uppgivenhet. Vad är egentligen orsaken till att det blir så här? Följande text handlar inte om elever som på grund av något neurologiskt funktionshinder eller liknande har svårigheter att fungera i skolvardagen.

Det kan också vara av vikt att berätta att jag alltid jobbat i årskurserna 1-6. Jag kommer också att benämna dessa elever med pronomenet ”han”, även om det naturligtvis lika gärna kan röra sig om en tjej. Först och främst: De har alla samma orsak att bete sig som de gör. De flesta av oss hemfaller i vår frustration först åt disciplinära åtgärder. Tydligt ledarskap. Förstelärare.