background preloader

Złoty podział

Facebook Twitter

Kompozycja w grafice i malarstwie. Od wieków kompozycja była jednym z podstawowych narzędzi artystycznego wyrazu.

Kompozycja w grafice i malarstwie

Artyści poszczególnych epok wciąż poszukiwali nowych sposobów na rozmieszczenie elementów swoich dzieł, by poprzez relacje między nimi wywoływać na widzu wrażenie harmonii bądź chaosu, statyczności lub dynamiki, równowagi bądź dominacji. @Szczygliś was here: Święta geometria Wszechświata. Dawno już nie naskrobałem żadnego ciekawego tekstu, więc już czas najwyższy, żeby nadrobić zaległości.

@Szczygliś was here: Święta geometria Wszechświata

Długo nie musiałem myśleć nad wyborem tematu, gdyż pomysł na napisanie co nieco o tej "materii" chodził za mną od dłuższego czasu. Teraz mam trochę wolnego czasu, więc do dzieła! Dlaczego więc akurat "święta geometria" i co to w ogóle jest? Wbrew pozorom to nie jest temat o matematyce, lecz o otaczającym nas świecie i o nas samych. Jest to temat o wszystkim co istnieje, ale o tym później. Pierwszy raz z tym fenomenem spotkałem się na studiach. Wstęp Czym jest owa tajemnicza grecka liczba φ? 10 Podstawowych zasad projektowania grafiki reklamowej. Boska pro­por­cja, trójpodział czy prawo Fittsa?

10 Podstawowych zasad projektowania grafiki reklamowej.

Wszys­tkie one pomogę Ci w stworze­niu, wery­fikacji lub oce­nie skutecznego pro­jektu graficznego. Ciekawy jest fakt, że wielu świet­nych pro­jek­tan­tów sto­suje te zasady kom­pozy­cji w prak­tyce, nawet nie zda­jąc sobie sprawy z tego, że takowe w ogóle ist­nieją. Dowiedz się także jak uniknąć kłopotli­wej współpracy z niewłaś­ci­wym zlece­nio­biorcą, poz­na­jąc dziesięć paradok­sów projektanta. Poznaj proste zasady projektowania, dzięki którym Twojeprojekty reklam będą ładniejsze i bardziej skuteczne. Ist­nieje wiele zasad mówią­cych o tym, jak powinno się pro­jek­tować. Sto­su­jąc jasne i skuteczne prawa możemy w znacznej mierze poprawić nasze pro­jekty. Firmy Apple, Can­non i Nikon poszły nawet jeszcze jeden krok dalej, i zainstalowały na ekranach swoich urządzeń siatkę, będącą rezul­tatem zas­tosowa­nia reguły trójpodzi­ału.

Złota Pro­por­cja była uży­wana w wielu roż­nych dziedz­i­nach. 1. Matematyka w sztuce. Podstawowe zasady kompozycji – Złoty podział? Tydzień temu pisałem o najważniejszej zasadzie kompozycji obrazu, mianowicie trójpodziale.

Podstawowe zasady kompozycji – Złoty podział?

Nazwa tej zasady jest często zamiennie stosowana z nazwą „złoty podział”. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że jest to błąd. Otóż złoty podział, to nie jest to samo co trójpodział. Trójpodział jest tylko znacznym uproszczeniem złotego podziału. Wymyślono go specjalnie dla fotografii, ponieważ łatwiej się nim operuje. Źródło: wikipedia Schemat wyjaśnia jak działa reguła złotego podziału. Źródło: fotografuj.pl. Zloty podzial, zlota liczba, zlota proporcja - w geometrii, w przyrodzie, w sztuce. – w geometrii, w przyrodzie, w sztuce Już w starych kulturach Majów i Egipcjan a potem w starożytnej Grecji i Rzymie znano i doceniano harmonię tworzoną dzięki tzw. złotemu podziałowi.

Zloty podzial, zlota liczba, zlota proporcja - w geometrii, w przyrodzie, w sztuce

Ze złotym podziałem mamy do czynienia wtedy, gdy podzielimy odcinek na dwa odcinki tak, by stosunek krótszego z nich do dłuższego był taki sam jak dłuższego do całego pierwotnego odcinka. Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 6/6. Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 4/6. Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 5/6. Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 3/6. Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 1/6. Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 2/6. Tajemniczy ciąg Fibonacciego. Złota liczba. Boska proporcja. Złoty podział i Ciąg Fibonacciego. Zasady projektowania >> Złoty podział i reguła trójpodziału - Projektowanie graficzne - Zasady, elementy, narzędzia.

Wysłał/a: Magda, 18 kwietnia 2014 Matematyka jest królową nauk i fundamentem wszechświata więc nie ma nic niezwykłego w tym, że znajduje zastosowanie także w grafice.

Zasady projektowania >> Złoty podział i reguła trójpodziału - Projektowanie graficzne - Zasady, elementy, narzędzia

Złoty podział. Złoty podział. Złoty prostokąt z dłuższym bokiem a i krótszym b, który złączony z kwadratem o boku długości a utworzy podobny złoty prostokąt o dłuższym boku a + b i krótszym a.

Złoty podział

Ilustruje to równanie Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Rysunek obok ilustruje ten związek geometrycznie. Wyrażony algebraicznie:

Fotografia, filmowanie, fotoreportaże, reportaże filmowe. FOTOINFORMATOR.PL 2010-2014 © All Rights Reserved (Fotografia, filmowanie, fotoreportaże, reportaże filmowe - Newsy, poradniki, testy, opinie) Wszystkie prawa do tekstów i zdjęć wykonanych przez członków redakcji FOTOINFORMATOR.PL zastrzeżone.

Fotografia, filmowanie, fotoreportaże, reportaże filmowe

Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów fotoreportaży, reportaży filmowych, testów, poradników i artykułów bez pisemnej zgody redakcji FOTOINFORMATOR.PL zabronione. Znaki firmowe, nazwy handlowe i wizerunki produktów wykorzystane zostały jedynie w celach informacyjnych. Właściciel serwisu FOTOINFORMATOR.PL nie bierze odpowiedzialności za publikowane materiały przez poszczególnych autorów wpisów i komentujących, każdy wpis poszczególnego autora i komentującego jest jego własną interpretacją na dany temat, każdy autor i komentujący sam odpowiada za swoje publikacje.

Publikacje i komentarze które są niezgodne z prawem będą usuwane. Ta strona może używać plików cookies. Współpracujemy z firmami: Złoty podział - Szkolnictwo.pl. Złoty podział ( łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja ( łac. divina proportio) — podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej (stosunek ten nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ - czyt.

Złoty podział - Szkolnictwo.pl

"fi"). Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Boski branding - BrandPRO. Masz dość setek identycznych kadrów? A znasz złoty podział? Zapowiedzi okazały się prawdziwe.

Masz dość setek identycznych kadrów? A znasz złoty podział?

Canon pokazał pierwszy na świecie obiektyw, który jest wyposażony w pierścieniową lampę błyskową. To gratka dla fanów fotografii makro. Obiektywy jakie są, każdy widzi. Zasadniczo pomysł jest tu niezmienny od dziesięcioleci. Złoty podział, czyli odrobina geometrii w projektowaniu. Zasada złotego podziału, znana jest już od starożytności i wykorzystywana w przeróżnych dziedzinach, takich jak architektura, malarstwo czy projektowanie. Założenia złotego podziału sprowadzają się do zachowania proporcji między długością dłuższego i krótszego boku prostokąta. Najprostsza definicja pochodzi z Wikipedii i brzmi: […] długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka.

(a + b) / a = a / b = φStosunek, o którym mowa w definicji, nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ (czyt. „fi”). Zapraszam do obejrzenia bardzo ciekawego filmiku obrazującego zasadę złotego podziału. Od złotego podziału do liczb Fibonacciego Jak pewnie zauważyliście w prostokącie powyżej umieściłem liczby. Ciąg liczb Fibonacciego, który został oparty na złotej proporcji można zastosować na przykład przy tworzeniu podstawowej siatki podziału strony. Taką siatkę można otrzymać w bardzo prosty sposób.