background preloader

Time savers

Facebook Twitter

Κάνετε την online ζωή σας εύκολη. Του Νικόλα Γεωργιακώδη Συντομεύσεις.

Κάνετε την online ζωή σας εύκολη

Το λέει και το όνομά τους: Συντομεύουν διαδικασίες και κάνουν την (ψηφιακή) ζωή μας ευκολότερη. Βασίζονται ως επί το πλείστον στον συνδυασμό δύο ή περισσότερων πλήκτρων ή κουμπιών στο mouse και δεν απαιτούν από εσάς να μεταμορφωθείτε σε geek για να μάθετε να τις χρησιμοποιείτε. Επειδή λοιπόν (και) ο διαδικτυακός χρόνος είναι χρήμα, ακολουθούν μερικές χρήσιμες συντομεύσεις για να μην χάνετε άδικα τον χρόνο σας με περιττά κλικ. * Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση σε οποιονδήποτε browser (πλην του Internet Explorer) δεν χρειάζεται να γράψετε ή www.

. * Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα σε μια ιστοσελίδα ή κάποιο e-mail μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο επόμενο πεδίο πατώντας το πλήκτρο Tab. . * Αν και κάθε browser (explorer, firefox, opera, chrome) έχει τα δικά του ξεχωριστά shortcuts, υπάρχουν ορισμένα τα οποία είναι τα ίδια ανεξαρτήτως ποιόν browser χρησιμοποιείτε. MailChimp - email marketing made easy. Productivity Tools. Compact Calendar 2012. The Compact Calendar shows an entire year on a single sheet of paper, designed for quick week-based planning and scheduling.

Compact Calendar 2012

You can automatically generate one for any starting date, complete with holidays. Download either the editable Excel source files, or just grab the PDFs for quick printing. The download links are at the top-right of this page. You can post comments about the 2014 calendar on the 2014 announcement page. About the Compact Calendar The Compact Calendar presents days as a continuous candy bar of time. If you download the Excel version, you can easily change the starting date to generate a new calendar for any year you need. The download comes as a ZIP archive containing three Excel 2007 templates and six PDF versions, for all three week styles in both A4 and US Letter sizes. The week styles are: While the Excel templates include US holidays, it’s pretty easy to customize them for any country. Modifying the Compact Calendar Downloading Notes Leaving Feedback Enjoy! How to Recover Your Core Rhythm - Tony Schwartz.

By Tony Schwartz | 9:55 AM October 26, 2011 I spent much of last week on the road.

How to Recover Your Core Rhythm - Tony Schwartz

Eager to get back home when my work was done, I took the red-eye flight from San Francisco to New York at 10 pm. I arrived home at 8:30 am and had to go straight to the office, after less than five hours of fitful sleep on the plane. By early afternoon, I felt like hell. 5 Things To Do Every Day For Success. Fast Company wants you to have your best year yet in 2012; click for more advice and tips on how to work smarter, manage your career, and lead a more meaningful life.

5 Things To Do Every Day For Success

"You get up at what time? " I hear that a lot, along with "You are so lucky. " So, I'm going to help out here and let you in on the secrets of my success. Well, not all of them--but enough to show you the foundation I build on every day. 1. 9 Tactics for Rapid Learning (That Most People Have Never Heard Of)

Whenever the subject of why some people learn faster comes up, I get a whole host of common answers: Some people are just naturally smart.

9 Tactics for Rapid Learning (That Most People Have Never Heard Of)

(Often implying you can’t improve)Everyone is “smart” in their own way. (Nonsense, research indicates different “intelligences” often correlate)IQ is all in the genes. (Except IQ changes with age and IQ tests can be studied for, like any other test) There may be some truth to these claims. Considering the upcoming launch of my rapid learning program, I wanted to share my favorite tactics to learn faster, retain information better or just enjoy the process of learning more: #1 – Pegging (or How Mental Magicians can Perfectly Recall Hundreds of Numbers) One of my favorite learning tactics, that is rarely mentioned, is pegging.

The systems I’ve seen typically work with a special cheat sheet. From there, you can translate any series of numbers into a series of letters. Here’s a quick way to separate the rapid learners from the average learners. 8 Things Everybody Ought to Know About Concentrating. “Music helps me concentrate,” Mike said to me glancing briefly over his shoulder.

8 Things Everybody Ought to Know About Concentrating

Mike was in his room writing a paper for his U.S. History class. On his desk next to his computer sat crunched Red Bulls, empty Gatorade bottles, some extra pocket change and scattered pieces of paper. In the pocket of his sweat pants rested a blaring iPod with a chord that dangled near the floor, almost touching against his Adidas sandals. On his computer sat even more stray objects than his surrounding environment. Mike made a shift about every thirty seconds between all of the above.

Do you know a person like this? The Science Behind Concentration In the above account, Mike’s obviously stuck in a routine that many of us may have found ourselves in, yet in the moment we feel it’s almost an impossible routine to get out of. When we constantly multitask to get things done, we’re not multitasking, we’re rapidly shifting our attention. Phase 1: Blood Rush Alert. 10 Coolest Windows Shortcuts You Never Knew About.