background preloader

Psykologi

Facebook Twitter

Föräldrar påverkar inte sina barn. Det är inte utan att man vill gratulera.

Föräldrar påverkar inte sina barn

Nu finns forskning som visar att de som blir politiker är bättre ledare, tjänar mer och har högre IQ – i denna studie kallat kognitiv kompetens – än vi andra. Professorn i nationalekonomi Torsten Persson, vid Institute for International Economic Studies, har tittat på alla kommunal- och riksdagsval sedan 1982 och jämfört med befolkningen i stort. Lever vi då i ett elitsamhälle eller en meritokrati vad avser partisystemet? Meritokrati, svarar Torsten Persson. Är partiföreträdarna representativa för befolkningen? Sen finns det skillnader inom gruppen. Frid och fröjd, svenska väljare har under de senaste årtiondena rankat politisk kompetens som en av de tre viktigaste anledningarna att välja ett specifikt parti. Vem skulle komma på att kalla Sverigedemokraterna politiskt kompetenta? President Trump är ett annat fenomen med förmåga att skumma av opinioner.

Partierna kan vara hur utmärkta sållningsverktyg som helst. Karin Bojs: Dna-test visar samband mellan sjukdom och personlighet. Krönika.

Karin Bojs: Dna-test visar samband mellan sjukdom och personlighet

Så här i juletid kan man ibland uppleva sig ha fått en överdos – för mycket mat, för mycket dricka, och alldeles för mycket umgänge med anhöriga och släktingar. Man kanske rentav ­börjar grubbla över sina anhörigas personlighet, och på deras psykiska hälsotillstånd. Själv har jag ytterst svårt för folk som raljerar över psykiatriska diagnoser. Ett sådant förhållningssätt är ett hån mot individer och familjer som verkligen lider av psykisk sjukdom. Men det går inte att komma ifrån att spikraka gränser är svåra att dra. För ett par veckor sedan kom en studie med ny och intressant information om just sådana samband. Den publicerades i tidskriften Nature Genetics. DeCode, under ledning av Kari Stefansson, har under två decennier levererat mängder av nya vetenskapliga rön, baserat på islänningars DNA och nedskrivna släktdata. 23andMe säljer DNA-test till allmänheten, med information om släktskap, ursprung och risker för olika sjukdomar.

Resultaten stämde mycket väl överens. Över 1000 idéer om Psychology Humor på Pinterest. Hjärnforskaren: Chilla mer. Tack vare Agneta Sandströms forskning vet vi för första gången vad som händer i kroppen hos människor som drabbas av utbrändhet, eller så kallat utmattningssyndrom.

Hjärnforskaren: Chilla mer

Och att det är en egen diagnos, väsensskild från exempelvis depression som tillståndet sorteras under i många andra länder, exempelvis USA. – Majoriteten av de drabbade är högpresterande personer med kvalificerade arbeten och lång utbildning, och de skiljer sig kliniskt från deprimerade människor, säger Agneta Sandström. Gemensamt för patienterna med utmattningssyndrom är att de har svårt att planera, minnas och att strukturera upp tillvaron – symptom som varit kända sedan 1950-talet.

Det nya är att Agneta Sandström i sin forskning kunnat visa på sänkt aktivitet i frontalloben och störningar i kortisol-nivåerna hos den här gruppen patienter. – Alla människor utsöndrar en peak av kortisol (ett stresshormon) på morgonen. Enligt Agneta Sandström finns det ingenting som heter negativ stress. . – Hjärnan minns. Låt barnen leka 1. 2. Metacognition: Nurturing Self-Awareness in the Classroom. How do children gain a deeper understanding of how they think, feel, and act so that they can improve their learning and develop meaningful relationships?

Metacognition: Nurturing Self-Awareness in the Classroom

Since antiquity, philosophers have been intrigued with how human beings develop self-awareness -- the ability to examine and understand who we are relative to the world around us. Today, research not only shows that self-awareness evolves during childhood, but also that its development is linked to metacognitive processes of the brain. Making Sense of Life Experiences Most teachers know that if students reflect on how they learn, they become better learners. For example, some students may think and process information best in a quiet library, while others may focus better surrounded by familiar noise or music.

Metacognition plays an important role in all learning and life experiences. How do I live a happy life? Through these reflections, they also begin to understand other people's perspectives. Image Credit: Marilyn Price-Mitchell 1. Utred möjligheten med psykologi i grundskolan. Skolan är ett hett ämne.

Utred möjligheten med psykologi i grundskolan

Det debatteras livligt om lärarlöner, vinster som plockas ur, oansvariga föräldrar och allt mer bråkiga elever. Det ska dock kommas ihåg att skolan är mer än pengar och stök. Skolan är ett kunskapscentra, som ska förbereda Sveriges barn till en rik framtid, där de ska kunna navigera sig i samhällslivet, sitt personliga liv och inom en karriär. Jag vill starta en debatt som handlar om hur vi kan göra skolan till ett starkare kunskapscentra, genom att starta kampanjen Inför psykologi i grundskolan!

Den bygger på en namninsamling som ska skickas till skolminister Gustav Fridolin, och bakom kampanjen står ungdomsföreningen Kort om Samhället. Som psykologistuderande på Lunds universitet tycker jag självklart att psykologi är ett fantastiskt roligt ämne, och anser mig priviligerad med att få studera det. I en amerikansk studie från 50-talet, ledd av Joseph Patti, fick 28 elever från klass 8 testa att ha psykologi under en termin. 14 Amazing Psychology Facts You Should Keep To Yourself.

Up until only fairly recently psychology and philosophy were thought to go hand in hand.

14 Amazing Psychology Facts You Should Keep To Yourself

It was only during the 1870's when psychology became an independent scientific discipline. Since then through multiple studies and technological advances, we have learnt a great deal although still only scratched the surface. Check out these interesting psychology facts, and make sure to share your own thoughts and experiences in the comments below. 1. If you announce your goals to others, you are less likely to make them happen because you lose motivation, studies confirmed. There have been tests since as early as 1933 that prove that once intended goals are announced, people are less likely to follow through with them as they lose motivation. 2. It is well known that music has a direct effect on emotion. 3.