background preloader

Torghandel Göteborg

Facebook Twitter

Formativ Bedömning 1 – Staffan Lekenstam. Formativ bedömning 2 – Ingela Bursjöö. Formativ bedömning 3. Synligt och tillgängligt - så stödjer du lärande och bedömning. Kamratbedömning, Hjärntorget och digitala verktyg. Formativ undervisning med IKT i svenska. Bedömning för lärande i NO.