background preloader

Förstelärare

Facebook Twitter

Formativ bedömning – när feedback blir en del av lärandet – Pedagog Malmö. Camilla Lindskoug arbetar som lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium.

Formativ bedömning – när feedback blir en del av lärandet – Pedagog Malmö

Hon har integrerat formativ bedömning i undervisningen och ser bedömningen som en viktig del av elevernas lärande. Camilla berättar att det har gett henne ett bättre fokus på lärandet. Dynamiskt tankesätt lärare. Jag skrev i somras ett blogginlägg om dynamiskt tankesätt för elever där jag la ut affischer på svenska som man kan använda i klassrummet.

Dynamiskt tankesätt lärare

Nu har jag gjort motsvarande för lärare när det gäller IKT-användning. Även denna gång kommer inspirationen från @ICTEvangelist. Högerklicka och välj ”öppna bild i ny flik för att se bilden i full storlek”. Samma poster som pdf hittar du här (öppnas i ny flik). Mitt försteläraruppdrag. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen.

Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Tips om aktiviteter. Förstelärare.