background preloader

c1rosenkrantz

Facebook Twitter

Kemi

Fri bevægelighed – EU-borgere - Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion - Europa-Kommissionen. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU.

Fri bevægelighed – EU-borgere - Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion - Europa-Kommissionen

Det er fastsat i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er blevet udviklet gennem den afledte EU-lovgivning og Domstolens retspraksis. Som EU-borger har du ret til at: søge arbejde i et andet EU-land arbejde uden arbejdstilladelse bo der, mens du arbejder opholde dig der – også når dit ansættelsesforhold ophører blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele EU-borgere kan også få visse former for sundheds- og socialsikringsdækning overført til det land, de søger arbejde i (se koordinering af socialsikringssystemerne).

Den frie bevægelighed for arbejdstagere gælder generelt også for de lande, som indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: Island, Liechtenstein og Norge. Hvem kan færdes frit? Jobsøgende, dvs. Hvilke begrænsninger er der? Emne: arbejdskraftens fri bevægelighed. Pres på drømmen om det grænseløse Europa. BRUXELLES: Grænsebomme har været en torn i øjet på mange europæere.

Pres på drømmen om det grænseløse Europa

Den unge Helmut Kohl var i begyndelsen af 1950erne sammen med andre unge tyskere og franskmænd med til at rive grænsebommene ned mellem de to lande som en demonstration for et forenet Europa. Man var længe i det europæiske samarbejde om at tage sig sammen til at fuldføre visionen fremlagt allerede i Rom-traktaten fra 1957 om åbne grænser mellem de europæiske lande. De nordiske lande og Benelux-landene fik i 1950erne en forsmag på den nuværende situation ved at afskaffe deres indbyrdes paskontrol. Men det var først med indførelsen af det indre marked i 1993, at de forhadte grænsebomme og paskontrollen for alvor begyndte at forsvinde i Europa. Labour market - Statistics Explained. Labour market and Labour force survey (LFS) statistics - Statistics Explained. European Union Labour force survey - Annual results 2015 The topics of this article are: This article should be read together with the articles Employment rates and Europe 2020 national targets and Underemployment and potential additional labour force statistics, for a more complete picture of the situation on the labour market in 2015.

Labour market and Labour force survey (LFS) statistics - Statistics Explained

Statistiques illustrées - Eurostat.

Netsteder til kildekritik

Sydafrika/uddannelse. Student's Adidas Commercial Is Everything Advertising Should Be. TEST Kan du spotte falske nyheder på Facebook? Hvilke af disse 20 nyheder er falske?

TEST Kan du spotte falske nyheder på Facebook?

Sådan lød opgaven, som lærer og elever i 3.S på Frederiksborg Gymnasium og HF i Hillerød blev stillet, da DR Nyheder var på besøg til en debat om falske nyheder i omløb på Facebook. Eleverne er en del af den gruppe, som benytter Facebook dagligt, og ny medieforskning fra DR viser, at 48 procent af danskere på op til 35 år fortrækker at få nyheder via Facebook. Learn - LearningLib.dk. Learn - LearningLib.dk. RT.

SRP

Vejen er lang - om kvindebevægelsens historie. I 2015 er det 100 år siden, danske kvinder opnåede stemmeret.

Vejen er lang - om kvindebevægelsens historie

Inspireret af datoen stiller dokumentarfilmen "Den Røde Tråd," skarpt på kvindebevægelserne i Danmark fra blåstrømper og rødstrømper til queer-feminister og nutidens unge kvinder og mænd. Der løber en rød tråd mellem det 19. og det 20. århundredes to store kvindebevægelser. Begge kæmper for at opnå formelle rettigheder og for at få retten over deres egen krop. Begge opstår i kølvandet på lignende oprør andre steder i verden. Og begge starter som en lille håndfuld aktivister, der ender med at rejse landsdækkende bevægelser, som skelsættende og for altid ændrer en hel befolknings livsbetingelser juridisk, økonomisk og seksuelt.

Gyldendal - Den Store Danske. © Venligst udlånt af DFI/Billed- og Plakatarkivet Film.

Gyldendal - Den Store Danske

Akira Kurosawas De syv samuraier fra 1954 blev takket være sine medrivende billeder og sin spændende historie snart anerkendt som et af filmhist... | Læs mere Film. Akira Kurosawas De syv samuraier fra 1954 blev takket være sine medrivende billeder og sin spændende historie snart anerkendt som et af filmhistoriens mesterværker. Her ses Takashi Shimura i rollen som den vise leder af samuraierne, der kommer en fattig landsby til undsætning. | Læs mindre Film er illusionen af levende billeder opnået med film- eller videoteknik eller værker fremstillet med denne teknik, fx dokumentar-, fiktions- eller eksperimentalfilm, kort- eller spillefilm. Grundlæggende bygger filmmediet på det neuropsykologiske forhold, at den menneskelige bevidsthed underkaster modtagne sanseindtryk en særdeles aktiv og meningsskabende bearbejdning. Gyldendal - Den Store Danske. FilmHistorie.dk. Filmhistorie tager udgangspunkt i nogle perioder, der belyser filmens tekniske udviklling.

FilmHistorie.dk

Georges Sadoul Det er altid værd at dvæle ved siden rødder, og om nogen må Georges Sadoul siges at være den filmhistoriske disciplins fader. Det er hans metode, hvor filmhistorien periodeinddeles, der her efterlignes. Perioderne fra Georges Sadoul i bogen "Filmens Verdenshistorie" (1968, fr. "Histoire du cinéma mondial") er: Men trods den kommercielle succes blev ønsket om en seriøs, kunstnerisk tilgang til mediet alligevel aktuel: Man begyndte fra 1908 at filmatisere klassiske litterære værker med det fine teaters bedste skuespillere i hovedrollerne - dog uden held, for det viste sig hurtigt, at der i filmen er helt andre ting på spil. Filmteori På dette grundlag udspringer den første filmteori i form af en række spørgsmål, hvor de to vigtigste er: Historien om Lyd og Farve på film "With Our King and Queen Through India" (En. 1912, ins. ??)

"The World, the Flesh and the Devil" (En., 1914, ins. Henvisninger, citater og litteraturlister by Carsten Rosenkrantz on Prezi.

Videoguides

Download kapitlerne: School of Pharmaceutical Sciences. Taler. Privat.