background preloader

Borsolya

Facebook Twitter

Tizedikbé: Feladatok a Tartuffe-höz. Molière: Tartuffe – feladatok Minden tanórán meg kell írni egy szöveges feladatnak legalább egyharmadát, és a szövegolvasási feladatok közül legalább eggyel végezni kell.

Tizedikbé: Feladatok a Tartuffe-höz

Órák végén be fogok szedni mindig néhány füzetet, és az órai munkát pontokkal értékelni fogom. Ezekre a pontokra érdemjegyet adok a témakör végén. A témakört január 16-án témazáró dolgozattal zárjuk. A feladatok végén olvasható az értékelés szempontrendszere. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. A Socrative Student oldalon, ha belépsz a tizedikb nevű osztályba, találsz egy szövegértési jellegű tesztet. 2. VASS JUDIT IRODALOM 9. OSZTÁLY - PDF Ingyenes letöltés. 2 TARTALOM BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA AZ ÓKOR A görög kultúra A görög irodalom A görög epika Az időmértékes verselés A görög líra A görög dráma Szophoklész: Antigoné A római költészet Catullus Vergilius Horatius A Biblia A KÖZÉPKOR Dante Alighieri: Isteni Színjáték François Villon: A Nagy Testamentum A középkor magyar irodalma A RENESZÁNSZ Az itáliai reneszánsz Petrarca Boccaccio Az angol reneszánsz Shakespeare Shakespeare: Hamlet A shakespeare-i szonett 7 3 A MAGYAR RENESZÁNSZ Janus Pannonius Balassi Bálint A BAROKK A 17. század magyar irodalma Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelem Mikes Kelemen: Törökországi levelek A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA Molière Molière: A fösvény A FELVILÁGOSODÁS A francia felvilágosodás A felvilágosodás irodalma A felvilágosoás kori regény Defoe: Robinson Crusoe Swift: Gulliver Voltaire: Candide Goethe 8.

VASS JUDIT IRODALOM 9. OSZTÁLY - PDF Ingyenes letöltés

Az IKT portál. Itt a TanárBlogon mániánk, kulcsszavunk az edutainment, a játékok oktatási felhasználása.

az IKT portál

Egy jó játék ezerszer többet ér a legalaposabban megtervezett feladatnál is. A most bemutatott program azért érdekes, mert eredtileg csak és kizárólag a szórakoztatás kedvéért jött létre, de mégis remekül használható a tanításban is. A Lightbot játékban (ITT TALÁLHATÓ) egy kis robotot kell úgy programoznunk, hogy a pályán megadott pontokra eljutva felgyújtsa az adott lámpákat a mezőkön. Vaójában teljesen klasszikus programozási feladattal állunk szemben, tulajdonképpen programoznunk kell a kisrobtot.

Irodalomtanítás: Élmény és/vagy tudomány (?) – II. Mikor órára készülünk, sok és sokféle segédanyagba botolhatunk az interneten – hasznos és kevésbé hasznos szövegekbe egyaránt.

Irodalomtanítás: Élmény és/vagy tudomány (?) – II.

Jelen beszámolómban az Élményközpontú irodalomtanítás. Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban című tanulmánykötetet (Szerk.: Fűzfa Balázs, IROM-Könyvek III., Szombathely, 2016) vizsgálom meg tanárszemmel – azaz abból a szempontból, hogy mennyire használható a tanórán vagy tanórára készüléskor. Timetoast timeline maker. Make a timeline, tell a story. Simple Collaborative Mind Maps & Flow Charts - Coggle. How to have a pairwork or groupwork discussion in Zoom with your students - Teaching online EP02. Enjoy Learning Languages with Music!

Step by Step: Using your Dictionary to Expand Topic Vocabulary. These days, there might only be one topic of conversation in the news, on social media, and in our own chats to friends and family.

Step by Step: Using your Dictionary to Expand Topic Vocabulary

Along with new ways of working, teaching and learning, we are even adopting a new lexicon to help us talk about it. My own personal “Health” topic vocabulary has grown to include such words and phrases as self-isolation, social distancing and herd immunity. Using topic vocabulary to enhance learning Collecting words together in topics has long been seen as a good way to help students learn vocabulary.

Wouldn’t it be great to be able to access word lists where vocabulary is collected together in this way, with words levelled according to CEFR levels, and linked up to dictionary entries showing pronunciation, meanings and examples all at the click of a mouse or a single tap? Using Oxford Learner’s Dictionaries Topics pages Large topic areas are subdivided into smaller ones, and once you open a word list you can filter on CEFR level.

Skribbl - Free Multiplayer Drawing & Guessing Game. Fakebook. Plickers. Certificate Magic - Free certificate generator. Symbole Commun. Inspiré par le Dobble, cet outil génère des jeux tels que deux cartes tirées au hasard ont un et un seul symbole en commun. Vous pouvez jouer en ligne ou imprimer les jeux déjà proposés mais vous pouvez aussi créer vos propres jeux à partir d'une liste de mots ou d'un corpus d'images. Règle : Il faut au moins 13 images (formats jpeg, png ou gif) pour construire un jeu avec 4 symboles par carte. Sign up for Padlet. Tools for Educators.

Tanoran jol hasznalhato weboldalak. Digitalis eszkozok. Classroom Timers - Fun Timers. LearningApps - interactive and multimedia learning blocks. Free Online Jigsaw Puzzles. Free, Online Crossword Puzzle Maker. Wordificator Word Art - Convert Words Into Typographic Art. WordArt.com - Word Cloud Art Creator.

Pénzügyi menedzsment - Karácsonyi díszek merre vagytok? - Tudástár. Azt tapasztaljuk, hogy az iskolában megszerzett, ill. a gyakorlati életben szükséges készségek között egyre táguló szakadék alakul ki.

Pénzügyi menedzsment - Karácsonyi díszek merre vagytok? - Tudástár

Mivel lehetne a folyamatot megállítani? A hagyományos iskolai tanóra bizony erre nem ad lehetőséget. Úgy gondolom, hogy ha megfelelő, tevékenykedtető oktatási környezetet alakítunk ki, akkor megadjuk az esélyt a XXI. századi képességek megszerzéséhez. Erre kiváló didaktikai módszer lehet a szabadulószoba. Az együttműködés és a problémamegoldó készség fejlesztését csempészhetjük be a kijutós játékkal, hisz a részt vevő kénytelen gondolkodni, kreatív megoldásokat találni, csapattagjaira támaszkodni. - Nyugat 2.0 - Tudástár. - Állítsuk meg a klímaváltozást! - Tudástár. A projekt alapvető célja a digitális készségfejlesztésen túl az egész bolygónkat érintő üvegházhatás kapcsán az ökogazdálkodás népszerűsítése, a megújuló energiaforrások megismertetése.

- Állítsuk meg a klímaváltozást! - Tudástár

A témára való hangolódás kreatív pályázat meghirdetésével történik, melynek során a diákok makett, plakát, Lego, és tudós kategóriában mutatják be ötleteiket a Föld megmentésére. A pályázatra elkészített produktumokat kiállítjuk az iskola aulájában, ahová a sajtót is meghívjuk. A projekt során a tanulók 5 napon keresztül Napi kihívások formájában járják körül a projekt során felvetett egész bolygónkat érintő problémát, s válnak tudatosan megújuló energiát felhasználó (de legalábbis tudatosan gondolkodó) emberekké. A diákokon keresztül eljutunk a családokhoz, hiszen célunk a szemléletváltás minél szélesebb körben történő elterjesztése. 10+1 érv a pályázás mellett - Lehetsz király... - Tudástár. A projekt alapvető célja a digitális készségfejlesztésen túl a médiatudatosságra, az internetbiztonságra nevelés, valamint a tananyagtartalom bővítése, összefüggések megláttatása.

10+1 érv a pályázás mellett - Lehetsz király... - Tudástár

A projekt általános iskola 1-8. évfolyamos tanulócsoportokra készült és valósult meg. A projekt apropóját Hunyadi Mátyás halálának évfordulója adta, az ő élete, munkássága került terítékre. A projekt során párhuzamosan zajlottak az események az alsó és a felső tagozaton. Magyar_színház_9_Sinkovicz_Andrea Quiz Show on Flippity.net. Köszönet. Sentence.yourdictionary. Fun activites for class Zooms. English ESL worksheets, activities for distance learning and physical classrooms (x86038)