background preloader

Dataspill i skolen

Facebook Twitter

Spill i undervisningen – spill av tid?

Walking dead

Fv7. Skolen i spil – Simulerer krig med Surface. LINDERUD (digi.no): Forsvaret liker å eksperimentere med ny teknologi, spesielt når det betyr at man helt åpenbart sparer penger.

Simulerer krig med Surface

Kanadiske elever spiller fysikk. Alle som har spilt dataspill der du belønnes med nye evner og muligheter underveis, har kjent på gleden når du får mulighet til å oppgradere din avatar.

Kanadiske elever spiller fysikk

Ikke bare er det gøy, disse små gavepakkene motiverer millioner av spillere til å legge ned enorme mengder tid og energi i jakt på neste belønning. Den kanadiske læreren Shawn Young, har overført denne fascinasjonen for fantasifigurer og premier til klasserommet, skriver BBC. I hans spill er det ikke riddere og trollmenn som får nye evner ettersom de løser oppgaver, men elever. Og oppgavene som skal løses er ikke å drepe drager, men å løse fysikkproblemer.

Young underviser i fysikk til 16-åringer og systemet han har utviklet heter World of Classcraft, oppkalt etter det populære internettspillet World of Warcraft. Øker elevenes motivasjon. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: Dataspill i klasserommet. Sammen med medforfatter Knut Augedal skrev Singstad hovedoppgaven Everquest som læringsplattform, der hovedformålet var å finne ut om online-spill var egnet i undervisningsøyemed.

Dataspill i klasserommet

Oppgaven ble levert ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Dataspillet Everquest Singstad og Augedal la undersøkelsen til engelsktimene i en tiendeklasse ved en ungdomsskole for elever med adferdsvansker. De valgte ut fem elever, og møttes for å spille åtte ganger. Elevene i fokusgruppen var lite motiverte for ordinær undervisning. Klok på spill. Spillerfaring fra “World of Warcraft” kan bli en ekstra bonus når elevene på videregående skole skal gjøre naturfaglekser framover.

Klok på spill

I løpet av neste år blir nemlig en egen spillverden i 3D satt på naturfagpensum ved flere Oslo-skoler. 3D-verdenen bærer navnet World Beside – verden ved siden av. Elever ved tre osloskoler er allerede i gang med å bygge energiinstallasjoner der inne. Tre idéskapere - Med hver sin avatar (spillfigur) skal elevene bevege seg rundt i en virtuell verden. . - Den første versjonen av World Beside fokuserer på naturfag, men mulighetene er uendelige, sier prosjektleder Erlend Arge i World Beside AS. Arge er en av tre idéhavere til spillet.

Ideen fikk de etter å ha utviklet flysimulatorer sammen. Dataspill i skolen. Learning Games For Kids. Www.ituarkiv.no/filearchive/fv7.pdf Spillbasert-laring - Spill som pedagogisk ressurs. Spillsjangre og pedagogisk bruk (Alle)

spillbasert-laring - Spill som pedagogisk ressurs

Notat og tre læringsopplegg om dataspill i skolen. Forsker på dataspill i skolen. - Alle har en måte de lærer best på.

Forsker på dataspill i skolen

Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen. Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy. Prosjektet har resultert i tre læringsopplegg i samarbeid med Senter for Ikt i Utdanningen. Andreassen har samlet data og observert dataspill i bruk i fire skoleklasser ved Nordahl Grieg. Det han har sett tyder på at spill i utdanningen fungerer, dog under rette forutsetninger. Dataspill engasjerer God læring kjennetegnes ofte av engasjerende formidling av kunnskap og med resultat av forståelse hos eleven.

. - Spill engasjerer på en annen måte enn vanlig undervisning. Bøkene har selvsagt fortsatt en viktig plass i klasserommet, det er ingen som kan påstå noe annet. Quizzing Tools. – Dataspilling gjør unge bedre i engelsk. Publisert 29.01.2016 — Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Ungdom som spiller mye dataspill på nett blir bedre i engelsk enn andre.

– Dataspilling gjør unge bedre i engelsk

– La ungane spele - Viten. Det er seint på kveld, og tenåringen høyrer at foreldra sløkker lysa og skal til å legge seg.

– La ungane spele - Viten

Lynraskt skrur han av pc-skjermen, kastar seg under dyna og lukkar auga. Døra går forsiktig opp, og nokon står og lyttar i det mørke, stille rommet. Så går døra att. Straks lyser pc-skjermen igjen, og fingrane hamrar mot tastaturet. Digitale verktøy. Game-based blended learning & classroom response system. Ein må skilje mellom engasjerte og avhengige spelarar, meiner spelforskar. @NRKViten.

Skeptisk til læring fra dataspill. Mantraet om at det foregår mye læring på digitale arenaer gjentas ofte i den norske skolen.

Skeptisk til læring fra dataspill

Samtidig er det grunnleggende sider ved læring og undervisning som ikke nødvendigvis kan ivaretas i den flyktige nettverden. – Her er det store konflikter ute og går, sier Lars Vavik, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund. Han leder et forskningsprosjekt som finne ut hvor det er verdt å bygge bro mellom ungdommers digitale fritidsaktivitet og skolen.

Noen mener tradisjonell skolekultur ikke forbereder elevene til det 21. århundre. Andre mener internettkulturen ikke forbereder dem til det voksne, profesjonelle livet. Økende gap mellom fritid og skole Uansett er det et økende gap mellom barnas fritid og skoleverden, og det er behov for å se nærmere på de nye aktivitetene som barn og unge bruker store deler av uka på – spesielt innen spillgruppene og de som deltar veldig aktivt i sosiale medier. – Men hva er det de samarbeider om? En annen type læring Norge og Finland Lærere som kan faget sitt. Teaching with Games. - La elevene spille i timen. Spill deg til læring. Av Kris Munthe Skolen må fremover Denne høsten er Steinar Aas og hans medutviklere i full gang med å utvikle læringsspillet Enki.

Fra traileren å dømme er dette et fantasifullt spill blandet med læringsformål.