background preloader

Digitale værktøj

Facebook Twitter

Free Math Apps.

Apps

Vidensportaler. Opgaveportaler. Spil. NumberLineGenerator01. Got it!

NumberLineGenerator01

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website More info Cookie Consent plugin for the EU cookie law You will find lots more Number Lines here. Number Line Generator Note: Click on the numbers to hide them. Start Number: | End Number: Interval: | Annotate Every: Set Intervals Using Proper Fractions Format Lines Per Page Extend Number Range Over Multiple Lines No Width Limit (For On-Screen Viewing Only) Number Lines by HelpingWithMath.com Link To This Page (HTML Code) Related Resources The Counting and cardinality Number Line above is aligned, either partially or wholly, with standard KCC01 taken from the CCSM (Common Core Standards For Mathematics) - see the extract below).

Count to 100 by ones and by tens. Chart Cards. Sheffield Maths. Niels Jacob Hansen. Number Line by the Math Learning Center. SifferTV. WIRIS calc. CalcMe. Wizkids CAS - Wizkids. Wizkids CAS er et add-On til Google Docs som er integreret med Google Doc’s formel editor.

Wizkids CAS - Wizkids

Wizkids CAS kan: Løse ligninger og tegne graferLøse numerisk eller eksaktSimplificere og faktorisere udtryk med variableDrag & Drop grafer fra sidebaren i Google Docs Forkortelsen CAS står for Computer Algebra System. Det vil sige, at en computer gennem et program, der blandt andet indeholder matematiske, algebraiske regler kan løse matematiske opgaver. Det kan være helt simple regnestykker, ligninger, lange algebraiske udtryk med flere variabler mm. Ud over at kunne løse opgaver i sin funktion som avanceret lommeregner, kan CAS også bruges til at løse mere avancerede og virkelighedsnære opgaver, virke stilladserende i forhold den matematikudfordrede elev, så denne frigives kapacitet til at vurdere de løsninger, der findes gennem CAS og endelig er CAS et godt værktøj til at arbejde undersøgende i forhold til matematikken.

Frede Dybkjær hjemmeside. Search lessons by keyword. Tidligere hangouts. Færdighedsprøven - Alinea. Flettede Julehjerter. Eksempler Denne webside kræver en nyere browser med SVG understøttelse.

Flettede Julehjerter

Teksten der indtastes for hhv. for- og bagsiden af hjertet vil blive forsøgt placeret vertikalt og horizontalt centreret. Tegnene ". " og ":" kan bruges til at angive hhv. et tomt felt og et linieskift. Grå felter i skabelonerne angiver felter der skal klippes ud. Fuldt optrukne linier angiver hvor der skal klippes. . © Gerth Stølting Brodal, Julen 2009, 2012 Slides og video fra foredrag hos Open Space Aarhus, den 4. december 2012 | AU logo. Alinea. Med forklarende animationer, uddybende speaks, IWB-øvelser og interaktive opgaver, der tester den viden eleverne tilegner sig, skaber Elevlab biologi for 7.-9. klasse varierede muligheder for læring.

Alinea

Gennem det rige billed- og animationsmateriale stimuleres elevernes fascination af biologiens fantastiske verden, og giver mange former for oplevelse og erkendelse. Fagligt dækker biologi det meste af pensum og er didaktisk bearbejdet efter Fælles Mål. Eleverne finder fx levende visuelle og beskrivelser af, hvordan kroppen fungerer med blodets kredsløb, lungernes iltoptagelse og cellekernernes strukturer og indhold. Matematik - Gratis programmer og on-line ressourcer. Julekalender 2014. Spis en sjokoladenisse mens du løser spennende matematikkoppgaver!

Julekalender 2014

Årets kalendere er publisert Se i høyrespalten for årets kalendere. Du/dere bestemmer selv om klassen skal delta i konkurransen. Det danske GeoGebra institut. IT-kørekort modul 1+2. Anybody can learn. Danmarks Matematiklærerforening. Exponential Learning. Danmarks Matematiklærerforening » Matematikkens Dag. Temaet i år er – Historisk Matematik Indholdet i bogen til Matematikkens Dag i 2014 tager udgangspunkt i fejringen af 200-året for undervisningspligtens indførelse i Danmark.

Danmarks Matematiklærerforening » Matematikkens Dag

Bogen er blevet til med indholdsbidrag fra Danmarks Matematiklærerforenings 14 kredse og i samarbejde med Skole 200. Der er lavet en sang til Matematikkens Dag – På rejse i historien.Her er tekstenHer er sang i MP3Her er sang med vokal i MP3 De første 34 sider af bogen kan ses her Du kan bestille bogen i vores Butik – husk at anmode om Log-in, hvis du ikke allerede har et. Materialer fra foredragsholdere og instruktører på Konferencen den 12. september 2014. Anne Katrine Gjerløff – Love, latriner og læsebog – ser mere på www.skole200.dk Klaus Fink – Regne- og matematikundervisning i 200 år. LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen. Isometric Drawing Tool. Free Online Textbooks, Flashcards, Practice, Real World Examples, Simulations. Matematik - hpu.dk. Matemania m og u - Velkommen. Online Resources for Math - Algebra, Trigonometric, Geometry, Calculus, Boolean Algebra, Probability, Decimal, Fraction, Permutations and Combinations.

Online math and language arts practice. Matematiklinks.dk - Forsiden. Scratch - Imagine, Program, Share. Download SketchUp. Matematik - PhET-simuleringer.