background preloader

RELIGIÓ

Facebook Twitter

Religió ESO. Religió BATXILLERAT. Pòsters dels centres de culte. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i l’Escola Pia de Catalunya han elaborat uns pòsters didàctics que mostren les principals característiques dels centres de culte.

Pòsters dels centres de culte. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Aquest material s’acompanya d’unes unitats didàctiques i d’un manual per al professorat, per tal de facilitar-ne el seu ús a classe. Amb aquests pòsters i la seva proposta didàctica es vol oferir als educadors en general una eina per treballar el fet religiós a partir dels llocs de culte. Segur que els llocs de culte no mostren tota l'essència de les religions, que fonamentalment s'expressen o s'haurien d'expressar a través de la vida dels seus seguidors. Però són una expressió visible i important i poden permetre treballar alguns aspectes de les religions, tot observant particularitats, diferències i també elements comuns.Els llocs de culte són una porta que ens permet descobrir el llenguatge simbòlic. Ens permeten situar i veure la funció del llenguatge religiós: l'art, la música, la literatura...

Diccionari infantil. Diccionari de religions. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. El fet religiós és un patrimoni de tothom que cal preservar, i aquest Diccionari de religions vol ser una eina que ajudi a expressar i a compartir la varietat d’aquest patrimoni.

Diccionari de religions. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

La intenció d’aquest material és informar i formar per prevenir i transformar estereotips i prejudicis, de manera que l’alteritat pugui ser descoberta en tota la seva dignitat i grandesa sense reduccions ni malentesos. El diccionari no es presenta com una obra adreçada a especialistes, sinó a persones que per necessitats professionals o personals hagin de redactar, interpretar o difondre textos de temàtica religiosa, però sense tenir-ne un coneixement aprofundit. Pot ser útil, doncs, a professionals dels mitjans de comunicació, de l’àmbit dels serveis socials, de la salut, de l’educació, de l’empresa, estudiants de diverses disciplines humanístiques i socials i, en general, a qualsevol persona interessada en el fenomen religiós des de qualsevol de les perspectives amb què es pot considerar. Guies per al respecte a la diversitat de creences. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Mapa religiós de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Avui, Catalunya compta amb 1.360 llocs de culte no catòlics.

Mapa religiós de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Alguns dels trets principals d’aquests mosaic són els següents: (a) La majoria de llocs de culte no catòlics que hi ha a Catalunya pertanyen a les esglésies evangèliques (725). Es tracta de la tradició religiosa que ha tingut un creixement més destacat en les dues darreres dècades, i és la confessió que ha creat més llocs de culte durant tots aquests anys. Actualment, el protestantisme engloba un ampli ventall de denominacions, esglésies i organitzacions que configuren un panorama divers, heterogeni i fragmentat. (b) L’islam és la tercera confessió més representada al país, amb un total de 256 oratoris. (c) Els Testimonis Cristians de Jehovà, amb 118 sales del regne, se situen en la quarta posició entre les confessions religioses amb més presència a Catalunya.

(d) A una certa distància dels Testimonis Cristians de Jehovà hi ha els 68 centres budistes. (f) Es recompten 27 centres hinduistes. Història i cultura de les religions. Inici Història i cultura de les religions Activitats curriculars Religions del món Les religions del món Aplicatiu sobre les religions del món que conté informació i activitats interactives Els llocs sagrats MUD que explica les característiques de cinc llocs sagrats (església, sinagoga, madir, mesquita i stupa) Religió Aquí podeu consultar un dels cent millors articles de la Viquipèdia.

Història i cultura de les religions

Portal de religión (español) En Wikipedia podréis encontrar este portal que aporta información sobre religiones de todo el mundo, con datos, artículos y enlaces Portal: Religion (English) Considerat un dels millors portals temàtics d'aquesta enciclopèdia Religió Catòlica (MUD) Les religions al món. Història i cultura de les religions. En la unitat 1 hem vist que la visió de Déu que tenien els pobles primitius depenia del context social en qual vivien, i per tant el veien diferent en funció de les seves necessitats.

Història i cultura de les religions

D’aquí que al principi pensessin sovint que en realitat eren diversos els Déus que hi havia, un per a cada poble. Gransreligions. - Història i cultura de les religions - - Cursos d’estiu Juliol 2009 - - -

gransreligions