background preloader

Bengtpeterallan

Facebook Twitter

Pedagog Stockholm. Michaellindquist. Att ställa frågor i undervisningen. Programmering. Skolutveckling. BFL Bedömning för lärande. Project managment. Social media. Team Building. Digital tools. Leadership. Cissih added: Frågebatteri. Cissih added: Feta öppna frågor.

Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? Hur låter tystnad? Kan man äga ett hav? Vad är det tystaste ljud man kan höra? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du?