background preloader

IKT

Facebook Twitter

Teacher Training Videos - Free online technology and ict tutorials for use in education. Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör! I går kväll kom två intressanta frågor till mig i Facebook-gruppen flippa klassrummet.

Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör!

Det är inga korta svar på de frågorna så jag svarar med ett blogginlägg i stället. Våra elever ska sluta årskurs 2 nu och jag vill först berätta hur en vanlig vecka ser ut hos oss. På helgen gör vi lärare en gemensam planering för veckan. Planeringen finns i skolportalen, den är gemensam för klassen och det är ett multimodalt gränssnitt där vi kan lägga till länkar, filmer, uppgifter, texter, ljudfiler…. precis vad vi vill. Vi märker att flera elever går in och tittar på planeringen redan på helgen. Vi mårker att föräldrarna är inne och tittar om vi glömt ta bort någon gammal läxa, det är något som är oklart eller fel.

Alla filmer, ljudklipp och instruktioner finns tillgängliga för elever och föräldrar. Nu kommer vi till den stora frågan, ger det någon effekt? Funkar – Funkar ej – Saknas: Slutsats: Flippa mera. IT och digital pedagogik i skolan: Lärare i en ny digital tid. Ett inbjudande klassrum - att fånga studieatmosfären. Vad har Seneca den yngre (ca 4 f Kr. – 65) gemensamt med Friedrich Georg Jünger (1898-1977)?

Ett inbjudande klassrum - att fånga studieatmosfären

Säkert en del eftersom båda var filosofer, poeter och författare men jag tänkte endast använda mig av deras tankeväckande ord för att skapa en inramning till detta blogginlägg. Min första blogg handlade om arbetssätt kring en klass med elever som riskerar F i betyg, min andra blogg om mitt agerande som professionell lärare och denna gång tänkte jag anknyta till dem båda med tankar om vad jag och mitt klassrum ska utstråla. Citat från F.G. Jünger: ”Im Gespräch muss man die Gedanken des Partners unterstützen, ihnen Raum und Luft schaffen (“In conversation you have to support your partner’s thoughts and provide space and air for them.”)

Om jag från allra första sekund, då jag möter en elev för dagen, förmedlar att jag ser dig, hör dig, intresserar mig för hur det går för dig idag, har jag redan skapat en plattform för en lyckad klassrumsatmosfär. Ett kort exempel på engelska (åk 6): Några exempel: Digital produktion för pedagogisk verksamhet - YH-utbildning. Var med och påverka att barn och ungdomar får möjligheter att utnyttja de digitala verktygen för att utvecklas.

Digital produktion för pedagogisk verksamhet - YH-utbildning

Många som jobbar eller har jobbat inom förskola, skola, fritids, mediacenter och skolbibliotek har sett vilka digitala möjligheter som finns och vill utveckla befintliga och nya verksamheter inom sitt område. Därför startar vi tillsammans med företag och organisationer en yrkeshögskoleutbildning på distans och halvfart (1 år studier under 2 år kalendertid) som kan tillgodose behovet i hela landet! Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor. Annika Agelii Genlott.

Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor

Foto: Karin Lindström 5 000 elever i Sollentuna har de senaste fyra åren fått lära sig skriva direkt på plattor i stället för med papper och penna. Det har visat sig vara mycket lyckat. I en pilotstudie för två år sedan av skolutvecklaren och forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet, var resultaten entydigt positiva. Eleverna i årskurs ett var bättre på att läsa och framförallt ökade deras skrivförmåga markant. En uppföljande studie som ännu är opublicerad visar på fortsatt goda resultat. Läs mer: Skolorna struntar i problemen och satsar stenhårt på molnet Men det är inte datorerna i sig som är framgångsreceptet utan den metod som använts. Tricket är enligt Annika Agelii Genlott att använda tekniken som en hävstång genom att använda sig av kända nyckelfaktorer för lärande. – De ger varandra skriftlig, kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling under vägens gång.

Läs mer: ”Programmering i skolan är mer än att koda” Livets glada pussel. Digital läsning kräver andra förmågor än traditionell läsning. Digital läsning kräver speciella förmågor och kompetenser som skiljer sig från den traditionella läsningen, visar Maria Rasmussons avhandling.

Digital läsning kräver andra förmågor än traditionell läsning

Även om flickorna visade sig vara övergripande bättre än pojkarna både när det gäller den traditionella läsningen och den digitala så var pojkarna bättre på det som är unikt i den digitala läsningen – förmodligen tack vare sitt datorspelande. Varför blev du intresserad av ämnet? – På Mittuniversitetet arbetade jag med blivande lärare och hur de kan använda datorn i undervisningen.

Jag blev senare involverad i ett projekt med en webbplats som handlade om att läsa och skriva som finansierades av Myndigheten för skolutveckling. Då väcktes mitt intresse för läsförståelse och jag valde att inrikta mig på just den digitala läsningen. Vad handlar avhandlingen om? – Om läsförståelse av framför allt digitala texter. Vilka är de viktigaste resultaten? Vad överraskade dig? Vem har nytta av dina resultat? Åsa Lasson.