background preloader

מתמטיקה

Facebook Twitter

Untitled. Sheppard software - אתר ובו משחקים בכל פעולות החשבון, לפי רמות, החל ממוכנות לכתה א' ועד לשברים עשרוניים , שברים פשוטים, אחוזים' מידות, יחס ועוד. surfing the net with kids - אתר ובו משחקים בכל פעולות החשבון, מתחום העשר ועד אלגברה. calculation nation - אתר בו אפשר לשחק במגוון פעולות חשבון, מול המחשב או מול ילדים אחרים הגולשים ברשת. יש להרשם (בחינם). מתמטיקה, בי"ס גורדון - אתר ובו משחקים לפי נושאים בחשבון, וכן קישורים לנושאי רוחב כגון חגי ישראל, קישורים לאתרים נוספים ועוד. איפה הכסף? "שילוב המשחק בתהליכי הוראה-למידה"- אתר ובו הצעות רבות לבניית משחקים, דוגמאות למשחקים והסברים תאורטיים.

חשבון - האתר של מרינה. מרחב־לימוד: המורה המקוון בכיתה. אזמרגד - דפי עבודה לילדים. מתימטיקה חגיגית בחנוכה. Khan Academy. מתמטיקה מחוז ירושלים. יחידות הוראה בשילוב מחשב. כיתות א-ב: מספרים ופעולות הכרת מספרים הכרת מספרים דו-ספרתיים מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתה א', בנושא הכרת מספרים בתחום ה-100, העוסק בקשר שבין ייצוג מוחשי של עשרות ויחידות לייצוג המספרי של המספר הדו-ספרתי. במהלך השיעור התלמידים מבצעים המרות של יחידות לעשרות ומזהים את הייצוגים השונים של מספרים דו-ספרתיים בעזרת משחקי מחשב ויישומון. חיבור וחיסור סכומים זוגיים ואי-זוגיים מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתה ב' בנושא זוגיות של סכומים. במהלך השיעור התלמידים חוקרים בלוח חיבור אפשרויות שונות לבניית סכומים זוגיים ואי-זוגיים. תרגילי חיבור שסכומם 100 מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתות ב' וג' שבמהלכו התלמידים חוקרים את מספר האפשרויות ליצור תרגיל חיבור של שני מחוברים שכל הספרות שלהן שונות זו מזו והסכום שלהם הוא 100.

חיסור מספר חד ספרתי ממספר דו-ספרתי עם פריטה מערך שיעור (בעברית), (ערבית), מערך שיעו לכיתה ב' שבמהלכו מוצג לתלמידים רעיון הפריטה. כיתות א-ב: גיאומטריה ומדידות צורות גיאומטריות חיתוך ושיום מצולעים כיתות ג-ד: מספרים ופעולות חיסור עם פריטה אחת כפל וחילוק תרגילי כפל ושטחי מלבנים שאריות בחלוקה ב- 5. Untitled. מרכז מורים ארצי למתמטיקה ן מחשבים בלי חשבון ן מתמטיקה שימושית – מתיא ת"א ן מתמטיקה – ריקי עמר ן מתרגלים חשבון ב"ארזים" ראשון אתר החשבון שלי ן מתמטיקה א-ג מצפונט ן מילון מונחים בגיאומטריה ן אלף אפס, שעשוע ותרגול ן חשבון - מתי"א במעגן ן חשיבה מתמטית מצפונט ן לומדים מספרים ן ארץ ההרפתקאות ן "די.נט"- דפי עבודה ליסודי האתר המתמטי של ריקי עמר מתמטיקה שימושית חשבון - מתי"א במעגן מתמטיקה - מאגר מת"ל אוניברסטיה כיתה m12345.com אתר החשבון שלי יסודי מאגר משחקים לימודיים חשבון "בעופרים" דרכים בהוראת המתמטיקה לתלמידים מאותגרי למידה- ד"ר דורית ברט חינוך נגב- חשבון אינטראקטיביות לגילאים 5-12.

שילוב המחשב בהוראת מתמטיקה יסודי - מכללת אורנים "חשבון 10"- דפי העשרה עולם המתמטיקה זהבה אלקובי- פעיליות במתמטיקה לכיתות א'- ו' לומדים ברשת. לימוד מתמטיקה Learntube. אוניברכיתה - תרגול בחשבון ומתמטיקה. תרגול בהבנת הנקרא ואנגלית בחינם. דפי עבודה ולמידה עצמית. לוח הכפל. Hop!Net. אלף אפס - שעשועי מתמטיקה. משחקים לימודיים - משחקי חינוך לימודים. ה.ש.ב.ח.ה - מתמטיקה יסודי. מאגר סרטונים. מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחנוך היסודי. יחידות הוראה בשילוב מחשב. כיתות א-ב: מספרים ופעולות הכרת מספרים הכרת מספרים דו-ספרתיים מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתה א', בנושא הכרת מספרים בתחום ה-100, העוסק בקשר שבין ייצוג מוחשי של עשרות ויחידות לייצוג המספרי של המספר הדו-ספרתי. במהלך השיעור התלמידים מבצעים המרות של יחידות לעשרות ומזהים את הייצוגים השונים של מספרים דו-ספרתיים בעזרת משחקי מחשב ויישומון. חיבור וחיסור סכומים זוגיים ואי-זוגיים מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתה ב' בנושא זוגיות של סכומים.

במהלך השיעור התלמידים חוקרים בלוח חיבור אפשרויות שונות לבניית סכומים זוגיים ואי-זוגיים. תרגילי חיבור שסכומם 100 מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתות ב' וג' שבמהלכו התלמידים חוקרים את מספר האפשרויות ליצור תרגיל חיבור של שני מחוברים שכל הספרות שלהן שונות זו מזו והסכום שלהם הוא 100. חיסור מספר חד ספרתי ממספר דו-ספרתי עם פריטה מערך שיעור (בעברית), (ערבית), מערך שיעו לכיתה ב' שבמהלכו מוצג לתלמידים רעיון הפריטה. כיתות א-ב: גיאומטריה ומדידות צורות גיאומטריות חיתוך ושיום מצולעים כיתות ג-ד: מספרים ופעולות חיסור עם פריטה אחת כפל וחילוק תרגילי כפל ושטחי מלבנים שאריות בחלוקה ב- 5. Education. ח"טמחטמ לש תילאוטריוה היירפיסהםימאתומהו הדיפקב ורחבנש םירמוח ללוכה ,ימוחת-בר עדימ רגאמ .הרשעהכ םיאבומה םיפסונ םירמוח םיעיפומ ,םדיצל .םידומילה תינכותל דצל .לארשיב רוביצה ללכו םירומה ,םידימלתה תליהק תא תתרשמ היירפסה .ףטוש ןפואב היירפסל םיגלטוקמ םישדח םיטירפ ,םימייקה תורוקמה ןווגמ הקספה אלל רפס תיב - תרווכתשרב םירומו םידימלת תוליהק לש הדימל תרגסמ איה "הקספה אלל רפס תיב ימוחת ןווגמב ,תולעפהו תויוליעפ לש תשק רפסה יתבל העיצמ תרווכ .טנרטניאה רפס יתבמ םידימלתו םירומ םע תופתוש ךות ,םאה תתיכב הארוה םיבלשמה ,תעד .טנרטניאה תשרב תדמול הליהקב םינוש רבעה לא עסמתביטחל םידעוימה ,"רבעה לא עסמ" חטמ לש דומילה ירפסל הוולנה רתא ,םירפסבש תואנדסה תא תוולמה ןוירוטסיה תואנדס אוצמל ןתינ רתאב .םייניבה .דועו ,םיעושעש ,םיקחשמ ,םירושיק ,םידימלתל םימורופ תילארשיצראה הזרכה.ינויצה ןויכראב ורמשנו ופסאנש תוזרכה ףסואמ קלח ליכמה יתוזח עדימ רגאמ רתאה ,ןכ ומכ .רגאמב בכרומ שופיח עצבל ןתינו תופוקת יפל תונייוממ תוזרכה .התיכב אשונב תוליעפל תועצה ללוכ !

בחרמב םיבושייתויוליעפה . " מפרטי המבחנים תשס"ז. אוניברכיתה - המסלול שלך למצויינות | אוניברכיתה. תבנית לשיעור מתמטיקה - להיות מורה מקוון.