background preloader

Intal·lació elèctrica

Facebook Twitter

Edu365.cat. Disseny de l'interior d'un pis i construcci d'una maqueta. Instal·lació elèctrica a l'habitatge: Normes de seguretat. Instal·lació elèctrica a l'habitatge: Elements de la instal·lació interior. Etiquetatge Energètic. Circuits per encendre i apagar una bombeta - Una bombeta que s'encén i s'apaga des d'un sol lloc. Instalaciones eléctricas en las viviendas. Infografía: Puesta a tierra. Infografía: El interruptor diferencial. Tema 6 instalaciones elc3a9ctricas en viviendas alumnos. Infografía: Instalaciones eléctricas domésticas. Funcionamiento cuadro electrico vivienda.