background preloader

HISTORIA RODZINY

Facebook Twitter

Search archives. Search archives. Deutsche Dienststelle (WASt) Sehr geehrter Nutzerinnen, sehr geehrter Nutzer, seit dem 1.

Deutsche Dienststelle (WASt)

Januar 2019 ist die Deutsche Dienststelle (WASt) in das Bundesarchiv als Abteilung integriert.Die Aufgaben und der Standort bleibt erhalten. Es ändert sich jedoch die Antragsmodalitäten. Die Rechtsgrundlage ist ab sofort das Bundesarchivgesetz. Daher benötigen wir einen Benutzungsantrag mit Unterschrift. Für die Recherche brauchen wir zusätzlich, pro Person genauere Angaben, die Sie in das Formular eintragen können. Bitte senden Sie den Benutzungsantrag und den Auftrag an folgende Mailadresse:

2 Korpus Polski - Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Silesian Digital Library. Wiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich, R. 3, nr 1 - Silesian Digital Library. Object structure Title: Wiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich, R. 3, nr 1 Group title:

Wiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich, R. 3, nr 1 - Silesian Digital Library

Eisernes Kreuz. Reichsgesetzblatt vom 2.

Eisernes Kreuz

September 1939 Nr. 159 Seite 1573: "Verordnung über die Erneuerung des Eisernen Kreuzes. Nachdem ich mich entschlossen habe, das Deutsche Volk zur Abwehr gegen die ihm drohenden Angriffe zu den Waffen zu rufen, erneuere ich eingedenk der heldenmütigen Kämpfe, die Deutsch- lands Söhne in den früheren großen Kriegen zum Schutze der Heimat bestanden haben, den Orden des Eisernen Kreuzes. Artikel 1 Das Eiserne Kreuz wird in folgender Abstufung und Reihenfolge verliehen: 117. Jäger-Division (Wehrmacht) - 117th Jäger Division (Wehrmacht) - qwerty.wiki.

Hintergrund Bekannte Kriegsverbrechen Männer aus der Division nahmen in einem Teil Kriegsverbrechen bekannt als Massaker von Kalavryta in einer Rache Betrieb im Kalavryta Bereich in Griechenland im Anschluss an der Erfassung und Ermordung von 81 Soldaten aus der Division von griechischen ELAS Partisanen im Oktober 1943.

117. Jäger-Division (Wehrmacht) - 117th Jäger Division (Wehrmacht) - qwerty.wiki

Während der folgenden Operationen mehrere Dörfer waren abgebrannt und 677 Zivilisten nach den jüngsten Schätzungen getötet. Tätigkeitsbereich Deutschland (Mai 1941)Serbien und Kroatien (Mai 1941 - April 1943)Griechenland (Mai 1943 - September 1944)Balkan und Österreich (September 1944 - Mai 1945) Führung Organisationsentwicklung. 117th Jäger Division (Wehrmacht) Background Known war crimes Men from the division took part in a war crime known as Massacre of Kalavryta in a revenge operation in the Kalavryta area in Greece following the capture and murder of 81 soldiers from the division by Greek ELAS partisans in October 1943.

117th Jäger Division (Wehrmacht)

During following operations several villages were burned down and 677 civilians killed according to the most recent estimates.[2] Posts by Mr. T - Page 2 - Forum der Wehrmacht. Strona główna. Zostań rodzinnym archiwistą - Archiwum Państwowe w Katowicach. Pobaw się w detektywa - zostań rodzinnym archiwistąSpotkania poświęcone archiwom rodzinnym i genealogii w Archiwum Państwowym w Katowicach W Polsce warto wrócić do tradycji tworzenia archiwów rodzinnych i gromadzić zdjęcia lub inne dokumenty po przodkach, aby przekazać je wnukom i przyszłym pokoleniom.

Zostań rodzinnym archiwistą - Archiwum Państwowe w Katowicach

Bo przecież dzieje Polski składają się z milionowych jednostkowych przypadków postępowania osób, z których każda w mniejszym lub większym stopniu miała lub ma wpływ na bieg spraw publicznych. A jeżeli zachowanie tego, co powstało w zbiorach rodzinnych, jest dla nas uciążliwe, to pamiętajmy, że są archiwa, biblioteki lub muzea. prof. Władysław StępniakNaczelny Dyrektor Archiwów Państwowych W ramach ogólnopolskiej akcji "Archiwa Rodzinne" prowadzonej przez państwową sieć archiwalną, Archiwum Państwowe w Katowicach organizuje cykl spotkań dyskusyjnych. Archiwa Powstań Śląskich. Search archives. Wojskowe Biuro Historyczne. 1968_05_0400 - Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie. 4 pulk piechoty por. Gajdzika. C.d. 3 kompania Kompania chropaczowska Wcześniej jako - 7 kompania II baonu Zachowało się szereg dokumentów zawierających spisy powstańców tejże kompanii.

4 pulk piechoty por. Gajdzika

Niestety, nie zawierają one daty ich powstania, co utrudnia analizę zmian w stanie osobowym kompanii. Kolejny spis powstał zapewne pod koniec pierwszej dekady maja 1921 roku, nie wcześniej niż 8 maja – przy każdym z powstańców wpisano bowiem datę wstąpienia do szeregów, przy czym najpóźniejsza występująca tu data to właśnie 8 maja. 1. Kolejny dokument, który należy omówić, to „Lista ewidencyjna 3-ej komp. Jeszcze jeden dokument to „Lista ewidencyjna oficerów, pełniących służbę ofic. i plutonowych - 3-a komp. 1. Warto zwrócić uwagę, że na liście jest – jako pełniący sł. oficera – Paweł Gemza, dotychczasowy dowódca 3 kompanii zapasowej. Warto dodać, że na zaświadczeniu z 17 czerwca 1921 roku Paweł Gemza zaświadczył, iż jest dowódcą plutonu i że w POW pełnił funkcję Okręgowego „na powiecie Prudnickiem”. 1 kompania zapasowa Hawelko Karol. 4 pulk piechoty por. Gajdzika. Witam, cieszę się, że tak uważnie przeczytał Pan moją pracę QUOTE(jerzy11 @ 24/11/2009, 20:59) Niestety w tym interesującym opisie brakuje wiadomości dotyczących przejęcia Łagiewnik i mieszczących się tam zakładów, oraz formowania się powstańczych miejscowych placówek.

4 pulk piechoty por. Gajdzika

Batalion świętochłowicki, w skład którego wchodziła kompania łagiewnicka, zebrał się w nocy 2/3 maja 1921 roku na polach pod Łagiewnikami, przy nieistniejącej już remizie tramwajowej. Jak wiemy, w skład batalionu świętochłowickiego weszły oddziały rejonu świętochłowickiego Polskiej Organizacji Wojskowej, w skład którego wchodziły oddziały miejscowe (każdy w sile kompanii), na czele których stali: - w gminie Świętochłowice - Józef Korzonek- w gminie Lipiny - Adam Kudelko- w gminie Łagiewniki - Józef Szendera- w gminie Chropaczów - Wiktor Wiechaczek- w gminie Wielkie Hajduki - Wincenty Wiza W gminie Łagiewniki szczególnie silna była POW w osadzie Zgorzelec, gdzie mieszkał Józef Szendera. PozdrawiamWojciech Kempa. Nadanie odznaczeń państwowych. - Prawo.pl. Na wniosek Ministra Górnictwa - za pięcioletnią, nienaganną i nieprzerwaną pracę pod ziemią - odznaczeni zostają następujący pracownicy kopalń węgla: 1.

Nadanie odznaczeń państwowych. - Prawo.pl

Achtelik Paweł, 2. Adamiec Piotr, 3. Androsz Jan, 4. Arndt Paweł, 5.