background preloader

Een schitterend gebrek

Facebook Twitter

Een schitterend gebrek. Van Arthur Japin november 2003 Veel wat aanvankelijk alleen in de verbeelding bestaat wordt werkelijk. Uitspraak van Seingalt (blz. 60) Mensen dragen hun verdriet in hun hart. Lucia werd geboren op het landgoed Pasiano, nabij Venetië. De gravin van Montereale, had een liefde voor Lucia opgevat en nam haar vaak op schoot, ondanks dat ze een kind was van ondergeschikten. De moeder van Lucia zei tegen haar dochter in een laatste ontboezeming: Het enige wat telt is, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was.” Toen Lucia 14 jaar oud was trouwde Adriana, de dochter van de gravin, op het landgoed Pasiano. Giacomo zei tegen zijn broer: “Lucia is volmaakt. Giacomo, 17 jaar, werd verward door het gedrag van Lucia, ze was zo onbezorgd en vrij en helemaal niet preuts.

Op een ochtend zei hij Lucia dat hij verliefd op haar was. Ze was een prooi aan een verzengende lust. Na een maand van voorbereiding en feest was het huwelijk van Adriana voorbij en Giacomo moest vertrekken. Amsterdam. Boekverslag Een schitterend gebrek door Arthur Japin. Omdat je geen profiel hebt kan je stem niet aangepast worden. Maak hier een profiel aan. Boekverslag: Een schitterend gebrek Titelbeschrijving Arthur Japin, Een schitterend gebrek, 2003 (1e druk) Auteur: Arthur Japin Titel: Een schitterend gebrek Jaar van eerste druk: 2003 Niveau: C Samenvatting Hoofdpersoon en ikverteller is de Italiaanse Lucia. De beslissende gebeurtenis van haar jonge jaren vond plaats in 1742. Na Giacomo's vertrek krijgt Lucia een Franse huisonderwijzer om haar bij te scholen en voor te bereiden op haar omgang met de hogere kringen. Niet lang voordat Giacomo terugkeert, slaat het noodlot toe.

Voor Lucia begint dan een zwerftocht door Italië. Met deze Française trekt Galathée als haar secretaris verder op. De werkelijkheid is ontnuchterend. Even lijkt er een betere periode voor haar aan te breken als een welgestelde jood haar 'kamert', dat wil zeggen haar als privé-prostituee op een appartement onderbrengt. Galathée blijkt intussen zwanger te zijn. Analyse Personages. De Echte Casanova - Analyse 'Een schitterend gebrek' Een schitterend gebrek versus de Romantiek | Kunst en cultuur: Recensies. De Romantiek, wie kent deze periode niet. Een tijdperk van liefde, verlangen, droefgeestigheid, escapisme en voorliefde voor de natuur. Zelfs tot op de dag van vandaag zijn de invloeden van de Romantiek nog merkbaar. Zo ook in het boek “Een schitterend gebrek” van de auteur Arthur Japin. Maar wat zijn de overeenkomsten dan met de Romantiek? Hoe kan het dat een boek dat in 2003 is verschenen romantisch genoemd kan worden? Moet het antwoord op deze vraag bij de auteur gezocht worden?

Inhoud Het hoofdpersonage is de jonge Lucia. Romantische aspecten Wat is er nu eigenlijk zo Romantisch aan het boek? Gevoel speelde een hele grote rol in de Romantiek. Naast de natuur en Sehnsucht, speelt ook het escapisme een grote rol. Arthur Japin Al deze kenmerken zijn dan wel leuk en aardig, maar het boek is niet in de Romantiek geschreven. Het verleden van de auteur werkt dus door in zijn werk. Geven gaat vóór nemen | NRC Boeken.

Arthur Japin / Een schitterend gebrek. Aan het eind van het verhaal probeert Lucia zich meer en meer te ontworstelen aan de liefde die zij nog steeds voelt voor Casanova. Zij stort zich hierbij vol overgave op de woorden die hij spreekt, bezeten op zoek naar alles wat negatief geduid kan worden. De schaarse fouten die dit oplevert zijn echter niet in overeenstemming met eerdere gedragingen van Casanova. Ze komen gemaakt en gezocht over. Het pad naar die uiteindelijke onthechting is op zijn minst dubieus te noemen. Waar Japin in de rest van het boek zijn personages laat handelen in overstemming met hun karakter lijkt het erop dat hij op het laatst toch nog even snel het stuur overneemt. Dat is zonde, doodzonde. En waarom, Japin? Je zou bijna gaan denken dat Japin zélf bezweken is onder de eerder geroemde spanningsboog.

Moet nu dus geconcludeerd worden dat Japin een lelijk boek heeft geschreven? Toch is dit positief eindoordeel me niet gemakkelijk gevallen. Viktor Wijnen.