background preloader

Some

Facebook Twitter

Some on diginatiiveille tärkeä uutiskanava – Facebook yhä ylivoimainen. Johanna Hurmerinta sur Twitter : "Pieniä ja suuria ajatuksia. #Some #Digi #Viestintä #SosiaalinenAikakausi Tervetuloa :) Markkinoinnista, viestinnästä, somesta, mobiilimaailmasta ja bloggauksesta. Kirsi Piha: Kesä Twitterissä ja mitä siitä opin. iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business Collegessa. Helsinki Business College:ssa alkaa nyt syksyllä mielenkiintoinen kehityshanke, jossa oppimisen tueksi otetaan iPadit ja sosiaalisen median oppimisympäristö Campus 2.0.

iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business Collegessa

Hankkeessa on tarkoitus kehittää mm. mobiilia kenttätyöskentelyä (esim. työharjoittelut, yrityskäynnit), mediarikasta (video, kuva, ääni) oppimista ja omaehtoista portfoliotyöskentelyä. Vuorovaikutteisuus, helppous, mobiili Minua pyydettiin suunnittelemaan tarkoitusta varten oppimisympäristö, joka tukee rikasta vuorovaikutusta, on helppokäyttöinen ja sopii mobiiliin työskentelyyn. Lopputulos löytyy täältä (huom. lukukausi ei ole vielä alkanut HBC:ssa, ja käyttäjiä, ryhmiä ym. sisältöä aletaan sivustolle tuottaa vasta syksyn aikana). Tarkoitus on pilotoida Campus 2.0 -ympäristöä hankkeessa ja ottaa se vähitellen käyttöön koko oppilaitoksen laajuisesti. Lisäksi konsultoin hankkeessa mm. käytettävien iPad -sovellusten (apps) valinnassa ja pedagogisten toimintamallien luomisessa.

Oppiminen missä vain, milloin vain. Paras tapa löytää kiinnostavaa tietoa: kuraattorien yhteisö Scoop.it. Sosiaalinen media on muuttamassa perustavalla tavalla tapaamme hakea tietoa.

Paras tapa löytää kiinnostavaa tietoa: kuraattorien yhteisö Scoop.it

Saamme yhä suuremman osan tiedostamme verkostojemme – kavereiden ja seuraamiemme henkilöiden – kautta. Globaaleissa asiantuntijaverkostoissa tieto liikkuu ennennäkemätöntä vauhtia, vapaasti ja ilman välikäsiä. Tiedonhaku 2.0 Älykkäillä tiedonhaun strategioilla kiinnostava tieto voi olla ensimmäisenä käsilläsi. Toisaalta keskimääräisellä nettisurffaajalla on entistä suurempia vaikeuksia löytää kaipaamaansa sisältöä, ja hän voi kokea hukkuvansa informaatiotulvan alle. Olen edellisissä artikkeleissa käsitellyt tiedonhaku 2.0:aan liittyviä kysymyksiä, strategioita ja välineitä: Miten sosiaalinen tiedonhaku haastoi hakurobotit.Miksi Twitteriä ja Facebookkia voidaan pitää nykyään Googlen hakukoneen pahimpana kilpakumppanina?

Kuraattoreiden yhteisöt Ehkä huomasitkin, että olen edennyt vähitellen kohti hienostuneempia tapoja suodattaa, järjestää ja löytää tietoa. Scoop.it – mainio väline kuratointiin Laatu, ei määrä. Verkostojen aikakausi: konnektivismi ja kytkeytynyt oppiminen. Sille, millaisen tiedon, resurssien ja ihmisten runsaudensarven äärelle meillä on nykyisin verkon kautta pääsy, ei ole vertaa historiassa.

Verkostojen aikakausi: konnektivismi ja kytkeytynyt oppiminen

Periaatteessa kaikki tieto kulkee älypuhelimella taskussa ja on napin painalluksen päässä. Verkko on nopeasti muuttumassa ajattelumme jatkeeksi. Siis periaatteessa. Usein ongelma on, miten löytää relevantti sisältö ja hahmottaa netin sekasotku ymmärrettävänä (joitakin vastauksia tähän eKirjassani ”Tiedonhaku 2.0″). Monella nettiaika kuluu päämäärättömään surffailuun, eikä verkosta osata ottaa hyötyä irti. Monet sosiaalisessa mediassa toimivat kokevat, että relevantin tiedon lähteille vievät tehokkaimmin ihmiset. Verkostot, kytkennät ja oppiminen Verkostot ja kytkennät vievät meidät yhä useammin tärkeän tiedon äärelle ja tästä syystä ne nousevat tärkeämpään rooliin kuin tiedon hallussapito.

Informaation ekosysteemi Verkossa toimimme osana informaation ekosysteemiä, jossa ihmiset, sisällöt ja teknologia kytkeytyvät toisiinsa. Miten arvioida sosiaalista mediaa hyödyntävää oppimistoimintaa? Oppimistoimintaa ja arviointia ei voi irroittaa toisistaan.

Miten arvioida sosiaalista mediaa hyödyntävää oppimistoimintaa?

Arviointi ohjaa oppimista niin kouluissa työpaikoillakin. Se, miten oppimista arvioidaan, vaikuttaa vahvasti siihen, minkälaisia oppimisstrategioita valitsemme, ja tätä kautta siihen, miten syvällistä oppiminen on. Peruslähtökohtana on arvioida oppimistoiminnan aikana tapahtuvaa toimintaa, ei pelkkää lopputuotetta. Selitän tässä miksi ja ehdotan tapoja prosessien arviointiin. 1) Oppimistutkimus on kiistattomasti todistanut, että tietty toiminta johtaa syvään oppimiseen. Parhaimmillaan oppiminen on itseohjautuvaa, tarvelähtöistä ja sisäisesti motivoitunutta toimintaa. Vuorovaikutteisen toiminnan parissa tapahtuu prosesseja, jotka helpottavat asian sisäistämistä, oppimista: asian selittäminen muille vaatii sen käsitteistämistä ja ymmärtämistä. Englannin kielessä on hieno termi, Engagement, joka tarkoittaa ainakin minulle sitoutunutta uppoutumista, innostunutta ja määrätietoista tekemistä.

Tulevaisuus on erilainen kuin nykyhetki. Arviointimalli. Facebookin varjopuolet: kuusi pahinta ongelmaa « LEHMÄTKIN LENTÄIS. Facebook on maailman suosituin yhteisöpalvelu, joka herättää tunteita sekä puolesta että vastaan.

Facebookin varjopuolet: kuusi pahinta ongelmaa « LEHMÄTKIN LENTÄIS

Moni on päättänyt jäädä Facebookin ulkopuolelle. Kyse ei ole pelkästään halusta pitää kiinni yksityisyydestään, vaan Facebookissa on toden totta paljon pielessä. 1. Facebookissa on miljoonia “haamukäyttäjiä” Aloitetaan paljon puhutuista käyttäjäluvuista. Eilen levisi uutinen, että kaikista Facebookin käyttäjistä jopa 8,7 % eli 83 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää rikkoo jollain tavalla palvelun käyttöehtoja. Jos Facebookin käyttäjäluvuista lasketaan pois 8,7%, niin palvelussa on nyt käyttäjiä maailmanlaajuisesti 872 miljoonaa ja Suomessa 1,9 miljoonaa. 2. Kuvaavaa on, että Facebook ei ilmoita, kuinka moni sen käyttäjistä on alle palvelun vaatiman 13 vuoden ikäinen. Lienee selvää, että yhteisöpalvelu, jossa on helppo esiintyä muuna kuin itsenään, ei ole pienille lapsille turvallinen paikka. 3.

Facebook on kätevä paikka pitää yhteyttä läheisten ihmisten kanssa – myös rikollisille. 4. 5. 6. How I Use Twitter In My Classroom. My students hate writing, especially in math. To create a happy medium I decided to integrate the use of micro-blogging into my classroom to motivate my students to begin to at least use mathematical language in class. I thought this was going to be another project gone bad! To my surprise since teens love texting, they also loved micro-blogging! In our class we use Today’s Meet and Twitter as digital tools to encourage students to speak and write their mathematical ideas and thoughts. We have been using Today’s Meet, but recently started with Twitter. I created a class Twitter account and came up with 25 writing prompts for students to write on. The Steps Step 1: Create a class Twitter account. Step 2: Have students create an individual Twitter account. Step 3: Assign a time to integrate writing into the classroom.

Step 4: Create prompts for your class to tweet on…Visit my blog for a list of Twitter Math Prompts.