background preloader

Språkvård

Facebook Twitter

Graal är obestämd form. Frastypen best art + adj + obest subst förekommer i några liknande fasta fraser: den heliga skrift, den helige ande. PM-uppgift om de, dem och dom. Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut.

PM-uppgift om de, dem och dom

Plötsligt händer det! Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring Språk förändras ständigt. Talspråket förändras oftast snabbare än skriftspråket, och när skillnaden blir stor uppstår det en spänning. Ett tecken på denna spänning är att allt fler skriver ”fel”, dvs de skriver som de talar. Uppgift Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Presentera din frågeställning. Källor. Avancerad sökning. Språkbruk. Fråga: Jag har lärt mig att man inte ska skriva efter att, utan efter det att, , t.ex. ”Efter det att frågan hade diskuterats på flera möten, röstade nämnden äntligen om saken”.

Språkbruk

Nu ser jag att många i alla fall skriver efter att. Vilken form rekommenderas? Svar: Det är helt riktigt att konjunktionen efter att har bedömts som vardaglig, förmodligen för att den tidigare har använts framför allt i talspråk. Varsågod att kommatera mera. Debatt Oansenliga kommatecken spar lästid; de kan faktiskt vara samhällsekonomiskt lönsamma, skriver GP:s språkexpert Lars-Gunnar Andersson.

Varsågod att kommatera mera

En gång lärde vi oss interpunktionens grunder, det vill säga hur man sätter ut skiljetecken som punkt, komma, kolon och lite annat. Detta var kanske inte det roligaste vi gjorde, men det var viktigt. Om man. Sätter punkt. Efter vartannat. Tips: Sex verk som leder dig till riktig svenska. KULTURDEBATT Theodor Kallifatides har ett angeläget ärende i sin artikel i SvD den 27 augusti: svenska språket får inte vara en ”underförstådd hemlighet”, utan alla regler måste beskrivas explicit, så att invandrare kan lära sig svenska bra.

Tips: Sex verk som leder dig till riktig svenska

Det är bara att instämma. Hög specialistkompetens krävs av lärare i svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Undervisar man i svenska som främmande språk räcker det sannerligen inte att kunna bättre svenska än sina elever, vilket en del tycks tro. ”Språkligt godtycke inkörsporten till barbariet” KULTURDEBATT Theodor Kallifatides har ett angeläget ärende i sin artikel i SvD den 27 augusti: svenska språket får inte vara en ”underförstådd hemlighet”, utan alla regler måste beskrivas explicit, så att invandrare kan lära sig svenska bra.

”Språkligt godtycke inkörsporten till barbariet”

Det är bara att instämma. Hög specialistkompetens krävs av lärare i svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Undervisar man i svenska som främmande språk räcker det sannerligen inte att kunna bättre svenska än sina elever, vilket en del tycks tro. Men tyvärr anför Kallifatides konstiga argument för sitt budskap. Artikeln kan därför ge intryck av att det grundläggande problemet i dag är en allmänt tilltagande språklig nonchalans samt ovilja att beskriva de regler vi följer när vi talar och skriver svenska. ”Det besväret vill ingen göra sig”, skriver Kallifatides. Språkvårdare och språkvetare har de senaste årtiondena i hög grad beskrivit, diskuterat och normerat svenskans ordförråd och grammatik. Frågelådan. Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen dem.

Frågelådan

Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om. Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i fraser som de arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de. SvD. Svenska skrivregler. Zygmunt Bauman – flyger tyngdlös i tanken. Zygmunt Bauman är 90 år.

Zygmunt Bauman – flyger tyngdlös i tanken

Han är så gammal att han var med och stred under andra världskriget, från början till slut. Många tänkare och författare kulminerar i unga år, eller åtminstone i medelåldern, men Zygmunt Bauman verkar trotsa åldrandets tyngdlag. Hans genombrottsbok ”Auschwitz och det moderna samhället” kom när han var 64 år, samma år som muren föll 1989. Efter pensionen har han med en arbetsnarkomans frenesi gett ut i genomsnitt en bok om året och etablerat sig som en av världens mest framstående sociologer.

Semikolonets dag 6/2 - Institutionen för svenska och flerspråkighet. Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten.

Semikolonets dag 6/2 - Institutionen för svenska och flerspråkighet

En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon. Olle Josephson, professor i nordiska språk och Linnea Hanell, doktorand i nordiska språk, reder ut begreppen. Idag är det semikolonets dag. Osäker på hur det ska användas? Gå en snabbkurs i Morfems semikolonskola. Semikolonets dag. Svenska Posten uppmärksammade också tecknet för ett par år sedan; man tryckte till och med upp en serie frimärken med semikolon som motiv.

Semikolonets dag

Vilhelm Moberg skrev om semikolon i sin klassiska barndomsskildring ”Sänkt sedebetyg”. Där lät han skollärare Mård beskriva verktygslådan med skiljetecken så här: ”Dä finns tre stöcken skeljetecken här i världen: Dä lella, dä halvstora och dä stora. Di kallas komma, semmikolen och ponkt. Spraktidningen. Så här va.

spraktidningen

Det är alltså liksom i princip jättebra med då ra och vahettere. Sånt får snacket och typ interaktionen att funka. Lingvisterna, dom ba: "det är sant". Språkkvalitet - Foge-s. Av Helena Englund 2003-08-14 Svenska sammansättningar har ofta ett s som sammanfogar förleden och efterleden, och i äldre konstruktioner lever även andra fogebokstäver kvar. Men hur ska man veta när man ska använda foge-s? Varför heter det till exempel bilkaross men lastbilskaross?

Och vad är det för skillnad på en skolbokhylla och en skolbokshylla? När man vill bestämma extra. Vad är dubbel bestämdhet? Är det när man säger denna bilen eller detta huset? Kristina Perälä Nej, det du ger exempel på kallas för demonstrativt pronomen (denna) följt av huvudord i bestämd form (bilen, huset), vilket är vanligt i talspråk i södra Sverige. Dubbel bestämdhet kallas det när man har bestämd artikel (den/det), adjektiv (som stora) och huvudord i bestämd form (som bilen, huset). I svar kan huvudverb ersättas av "gör" (Regnar det? Ja, det gör det.), men hjälpverb (ex. blir, har, kan) upprepas. 10 engelska fällor svensken lätt faller i. Hindra attacken mot vårt språk - Barometern. Jo, vi kan skratta åt de språkliga felen som blir allt vanligare. Och ordmärkarna kan anklagas för att vara snobbiga textekvilibrister och språkfascister. Men faktum är att det håller på att hända något med vårt språk, eller rättare sagt attityden till det skrivna språket. Och allvarligast av allt är att du som läser det här inte främst är den som behöver veta det.

När hade du kul med ett lipogram senast? Ni talar bra latin. Håll med om att det är ytterst sällan vi har anledning att säga så till varandra. Dels behärskar väldigt få av oss Europas gamla lingua franca, dels skulle lika få av oss ha kompetens att bedöma nivån på latinet hos dem vi stöter på. Om mot förmodan två sådana personer skulle mötas – en som talar bra latin och en som känner igen sådan – skulle de troligen ändå inte berömma varandras språkkunskaper. Med stor sannolikhet skulle de inte ha upptäckt denna gemensamma nämnare, eftersom latin så sällan används, ens av dem som kan språket. Project Semicolon - Project Semicolon. Nyhetsbyrån. Visst gör ett s skillnad. Heter det nålsudd eller nåludd? Även Svenska Dagbladet gör fel ibland. Alfabetet saknar tre bokstäver. Ungt ord används på skilda sätt. Tecknen som talar mellan orden. Jonas Thente: Det 500 år gamla semikolonet är ett queert tecken.

10 fel värre än särskrivning - gd.se. Sök svar på språkfrågor i Frågelådan! Nytt feministiskt ord på frammarsch. Han, hon, hen, den eller denne? 19Språkriktighet. Hen-gor-genus-roligare. Nyhet: 2014-09-19 Det könsneutrala "hen" används i dag alltmer i stället för hon eller han.

Många välkomnar ordet och menar att det fyller ett viktigt behov. Hen ifrågasätts också, både i och utanför akademin. I den nya skriften ”Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap” diskuterar genusforskaren Malena Gustavson hen, en, man och jag. ”Ett politiskt pronomen” Hen kommer att införas i Svenska Akademins ordlista nästa år och flera myndigheter har redan börjat använda ordet. Skriftspråket moget för att införa ”dom” Nyhetsbyrån. Gentrifiering. Gentrifiering är ett nygammalt ord för det som sker när en stadsdel byter karaktär. Uttrycket gentrifiering myntades redan på 1960-talet och har nu åter blivit högst aktuellt i bostadsdebatten.

Gentry betyder ungefär ’herrskapsklass’ på engelska, och ordet beskriver processen då äldre, slitna områden i en stad renoveras och lockar till sig nya, välbärgade invånare. Sin och hans - svårt även för språkfolk. Språkrådets avstavningslexikon. Sök svar på språkfrågor i Frågelådan! Språkforskare ger ut bok om svordomar. THE SEMI-COLON IS THE BEST. Peter Englunds blogg. Har du känsla för svenska - Gör vårt test! Vi måste våga ta debatten om… det elegantaste av alla skiljetecken.

Svenska Akademien. F e l i g a o r d. Språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen. Innehållsförteckning. Svenska. Språkfrågelådan. Språkvårdsportalen. Sverige mot Särskrivning.