background preloader

Nordiska språk & minoritetsspråk

Facebook Twitter

Babbel. Ah, Scandinavia!

babbel

Vast, untouched nature. Dried, pickled fish everywhere you turn. Was that a blonde mermaid riding by on a moose? It’s hard to see for all the Alexander Skarsgård-lookalikes, walking around in their Norwegian jumpers, speaking this characteristically melodic language. But what is this language? So, which languages are we talking about? It’s true that the three Scandinavian languages have so much in common that they could almost be seen as dialects. Know one, know ’em all? Danish and Norwegian are very similar, or indeed almost identical when it comes to vocabulary, but they sound very different from one another. I like to think of the Scandinavian languages like three sisters. This metaphor is not that far away from the reality. Sprog & kultur. Från omkring år 200 e.Kr har man hittat inristningar på olika slags bruksföremål (kammar och spännen av ben eller metall), och de äldsta har hittats i Danmark.

Sprog & kultur

De bokstäver som har använts kallas runor och de flesta runor liknar de bokstäver vi använder i dag. Men en viktig skillnad är ordningsföljden på tecknen när vi räknar upp dem: I vårt alfabet - det latinska, som användes i Romarriket - är ordningsföjlden av de första fem tecken följande: ABCDE. Runorna var däremot ordnade helt annorlunda: FUÞARK - det tredje av dessa tecken står for det th-ljudet som finns i engelska ord som thick och thin.

Ingen har kunnat förklara varför de som skrev runor valde att ordna dem helt annorlunda än i det latinska alfabetet, men det är ett genomtänkt system som passar väldigt bra till det språk som folk talade på den tiden, urnordiska. Recension: Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1 - Ann-Marie Ivars. Gruppspråk, samspråk, två språk.

Recension: Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1 - Ann-Marie Ivars

Svenskan i Finland – i dag och i går I:2 Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1 Det hände sig nyligen att Finland vann juniorvärldsmästerskapet i ishockey. En pratglad målvaktshjälte, Kasper Björkqvist från Esbo utanför Helsingfors, blev svenska reportrars intervjufavorit. Svenska är ett av Finlands två grundlagsfästa nationalspråk. Annars talar finlandssvenskarna kanske ett åttiotal olika dialekter – alla låter sannerligen inte som Mumin.

Lättillgängligare är den andra volymen, utmärkt läsning för var och en som tänker närma sig Björn Wahlroos, Alexander Stubb, Kasper Björkqvist eller Kjell Westö. I ett annat kapitel analyserar samtalsforskarna Jan Lindström och Camilla Wide det finlandssvenska samtalets småord. Professorn: Detta bör du veta om svenska språket. Finlandssvenskar trötta på korkade svenskar. Jag började på sjuksköterskeprogrammet strax efter gymnasiet, men gick bara första året.

Finlandssvenskar trötta på korkade svenskar

I dag är jag tacksam över att jag slapp stå som nyutexamnierad tjugotreåring med ett oändligt ansvar att axla i en stressad och pressad vårdvärld. Jag hade entusiastiskt betat av alla kurser om anatomi och etik men efter sex veckor som praktikant på ett äldreboende kände jag mig inte längre säker på att jag skulle kunna växa in i yrkesrollen.

Vi är många som har erfarenhet av att ge omsorg. Danish language. Karin Bojs: Den baskiska gåtan har fått sin lösning. I norra Spanien och sydvästra Frankrike talar människor baskiska, ett gåtfullt språk som inte liknar något annat.

Karin Bojs: Den baskiska gåtan har fått sin lösning

Nu kommer äntligen en förklaring till detta språkmysterium. De flesta människor i Europa pratar språk inom den indo-europeiska familjen. Hit hör till exempel svenska, engelska, tyska, lettiska, ryska, italienska och albanska. Bruk Skandinavisk / Foreningen Norden. 50languages norsk - svensk for nybegynnere  Sprog. Et af Kulturkontakt Nords formål er at være en central nordisk mødeplads, som styrker nordisk sprog og kultur i Finland og det øvrige Norden. ndenfor Norden udgør Skandinavien et sprogligt homogent område.

Sprog

Ca. 20 mill. af Nordens ca. 26 mill. indbyggere taler et skandinavisk sprog og forstår med lidt øvelse hinanden indbyrdes. Derfor foregår nordisk samarbejde ofte på skandinavisk. Undervisningsmaterial om de nordiska språken — Nordiskt samarbete. Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken.

Undervisningsmaterial om de nordiska språken — Nordiskt samarbete

Här hittar du länkar till allt ifrån vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad. Vad står det i läroplanen om undervisning i de övriga nordiska språken? På webbsidan Bruk skandinavisk! Finns det en sammanställning av vad läroplanerna i Norge, Sverige och Danmark säger. Webbplats för projektet Språkpiloterna. Kartstreck som ärr över vidderna. Senor är starka Yxan är ännu starkare Morfars fars huvud på frusen mark.

Kartstreck som ärr över vidderna

Untitled. Nordspråk. Sprog & kultur. Romska sagor berättas i radion under veckan - Bolla. ”Längst upp i bergen rinner mitt ursprung.

Romska sagor berättas i radion under veckan - Bolla

Där mellan de förälskade bergen finns min källa med vattnet som kan bota din mor. Samling om nationella minoriteter. Samling I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter och lika många erkända minoritetsspråk.

Samling om nationella minoriteter

Gutamålsgillet. Världens språk : Språkkrav. Chili på danska. Språkförhållanden i Norden, Svenska 2. Mina elever hade just avslutat läsning av Kejsaren av Portugallien och en period av undersökning av stilmedel i lyrik med Frödingdikter som exempel när det var dags för detta avsnitt i kursen. En naturlig ”övergång” från vårt litteraturorienterade avsnitt till nästa mer språkorienterade avsnitt blev läsning av förordet till Räggler och paschaser, vilket avslutade ”Frödinglektionerna”. Det gav mersmak! Mina elever och jag arbetar efter principen ”genomgången före lektion – arbete med stoffet på lektion”, vilket gör att de har en del material att ta till sig innan vi ses. Oftast är det ”genomgångsfilmer”, och så var det här. Jag länkar till alla filmerna, men lägger dem inte inbäddade i detta inlägg (eftersom det tar så stor plats och då blir rätt oöverskådligt för den som kanske bara vill hämta inspiration).

Inför lektion 1. Språket. Lista över svenska ordaccentsskilda minimala par. Detta är en lista över svenska ordformer vars betydelser skiljer sig åt beroende på med vilken tonaccent/ordaccent de uttalas. De respektive uttalsformerna vid varje exempel bildar därmed s.k. minimala par, eftersom de utöver skillnaden i tonförlopp har samma uttalsegenskaper. I de fall båda orden i ett minimalt par är substantiv (till exempel anden - anden) finns också motsvarande gentivpar (andens - andens), men dessa har utelämnats ur listan. Några av paren är beroende av det faktum att kort e och kort ä sammanfaller i de flesta svenska dialekter. Asia. Ethnologue.

Språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen. Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk. NE SKOLA Nationalencyklopedin. Utländskhet: Den svenska främlingsfientlighetens historia. Ingvar Svanberg, NE-medarbetare och forskare verksam vid Uppsala universitet Främlingskap i Sverige har åtminstone under det senaste århundradet ofta handlat om färgnyanser.

Själv född med mörkt hår och bruna ögon har jag ibland setts som sydlänning. Samling om nationella minoriteter.