background preloader

Markedsføring

Facebook Twitter

4 tips til effektiv markedsføring i sosiale medier « Idium. De fleste bedrifter har forstått at sosiale medier har kommet for å bli.

4 tips til effektiv markedsføring i sosiale medier « Idium

Markedsføring i sosiale medier er en ypperlig måte å tiltrekke seg nye kunder på. Det er imidlertid ikke alle som har en klar målsetting med hva de gjør, og i svært mange tilfeller dreier det seg om sporadiske oppdateringer. Og den mest brukte unnskyldningen er: Jeg har ikke tid! Er du en av disse? Leser du videre kan du ta farvel med denne unnskyldningen en gang for alle. Mange opplever nok at det kan være overveldene å skulle markedsføre bedriften sin i sosiale medier. Les også: 9 grunner til at du må markedsføre deg på LinkedIn Idium sendte ut en undersøkelse til våre kunder, og gjennom denne fant vi ut at våre kunder i all hovedsak bruker Facebook og LinkedIn. Vi er imidlertid i andre kanaler også (Twitter, Instagram og Google+), men vi bruker ikke mye tid på å lage eget innhold til disse kanalene. Gjør du en lignende undersøkelse vil du trolig finne ut at kundene dine ikke er på Google+. How it Affects Your Business. Social Media Marketing in 3 minutes. Building Your Action Plan for Social Media Marketing.

The New Entrepreneur: How To Build A Great Marketing Plan. Examples of Social Selling in Different Industries. We’re all selling something.

Examples of Social Selling in Different Industries.

It might not be a physical product; it could be a virtual service. 14 ways to dramatically improve your Facebook ad campaign. Increasing Facebook ad conversion rates without simply increasing ad spend can be a challenge if you're not an expert.

14 ways to dramatically improve your Facebook ad campaign

But there are some tried-and-true tweaks that will get you better results, especially if you invest some energy into testing different versions. To find out more, I asked 14 entrepreneurs from Young Entrepreneur Council (YEC) to share their favorite ways to supercharge a Facebook ad campaign. Their best answers are below. The best part? Most of them are very easy fixes and quick to implement. 1. Narrowing your target audience is always a good idea in terms of getting higher quality social media ad results. . — Andrew Hoeft, Pinpoint Software, Inc. 2.

You can engage your fans and increase your likes and reach by starting contests related to your cover page — a great example is Dunkin Donuts, which asks fans to send in photos of themselves enjoying Dunkin Donuts and then chooses the fan of the week for their cover. . — Jared Brown, Hubstaff 3. . — Nicolas Gremion, Free-eBooks.net.

When does Social Selling Just Become Selling? How to Land Freelance Work with Social Media. Despite what you may think, you do not have to be a popular, hilarious, or uber-charismatic person to maintain a positive, useful social media presence.

How to Land Freelance Work with Social Media

Here are a few tips for how to get there. We talk about different social media platforms below, but you do not have to be (and probably should not) be on all of these. The New Entrepreneur: Using Social Media to Build Your Business. Sosiale medier i markedsføringen. Hva har sosiale medier med markedsføring å gjøre?

Sosiale medier i markedsføringen

Blir du frustrert når alle forteller deg at du MÅ jobbe med sosiale medier, men egentlig vet du ikke hva du skal gjøre eller hvordan du skal angripe det? Du er ikke alene. Hylekoret er blitt så hørbart fordi det handler om vår nye mediehverdag og det angår alle som jobber i media. Da blir det skrevet mye om det også. Dessuten er det ikke enkelt å se hva en "sosial prateklubb" kan ha med markedsføring å gjøre heller. La det være sagt med en gang: Du skal ikke slutte å jobbe med de virkemidlene du har brukt og bruker i markedsføringen fram til i dag. Hvis sosiale medier er helt ukjent for deg, om du aldri har hørt om det, les deg opp slik at du kan det grunnleggende. Om virksomheten din blir omtalt negativt i sosiale medier skjer det samme som ovenfor - men med motsatt fortegn. Fenomenet ovenfor kalles "munn til munn markedsføring" (word of mouth). Dessuten: "Gårsdagens medier" holder på å tape terreng på enkelte områder.

Twitter for business - Use twitter for business marketing and get results. Markedsføring med bloggere: Gode råd om korrekt merking og samarbeid. Du vurderer å inngå et samarbeid med noen bloggere, men er usikker på reglene.

Markedsføring med bloggere: Gode råd om korrekt merking og samarbeid.

Hva er lovlig? Hvordan innleder man et slikt samarbeid? Hvordan skal innlegg merkes? Her er noen tips. Hvorfor samarbeide med bloggere? Social Proof: Bloggere har sin egen krets av lesere, og når de anbefaler et produkt kan markedsføringseffekten bli sterk. Nå ut til flere kunder: Når produkter nevnes i et blogg-innlegg vil de også bli synlig i et Google-søk, spesielt hvis du velger bloggere med høy “pagerank”. OBS! 1. På blogglisten.no finner du en av mange oversikter over aktuelle bloggere innenfor ulike kategorier. Alternativt kan du søke etter bloggere selv. Opprett gjerne et regneark/skjema med følgende kolonner for å holde en enkel oversikt med aktuelle bloggere som du vil kontakte: URL, Kontaktperson, Tlf, Epost, Kontaktet (ja/nei) og Status. 2.

Gjør den første kontakten hyggelig og enkel. Videre forteller du om konseptet eller produktene som du jobber med eller representerer. Eksempel: 3. 4. 5. 6. 7.