background preloader

Det utökade kollegiet

Facebook Twitter

Förhållningssätt- och regler för kollegialt lärande – NODSTRÖM EDUCATION. Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst? EDOOC. Den här texten är en hyllning till alla er i det utvidgade kollegiet - Sara Bruun. I januari hade jag ganska begränsade kunskaper om hur man kunde använda en iPad i undervisningen eller hur man bloggade.

Den här texten är en hyllning till alla er i det utvidgade kollegiet - Sara Bruun

Jag hade aldrig använt Padlet eller publicerat på You Tube. Allt detta har ni i det utvidgade kollegiet hjälpt mig med. Jag skaffade ett Twitterkonto och gick med i det digitala skollyftet – #digiskol. Jag satte upp mål för mig själv och min utveckling. Det digitala skollyftet vilar på tre ben: 1. 2. 3. Genom #digiskol träfffade jag Annika Sjödahl och Mia Smith på Twitter. Jag har aldrig träffat Annika, men Mia träffade jag när hon valdes till vice ordförande i Språklärarnas Riksförbund. Genom att vi började diskutera våra mål i #digiskol kom vi gemensamt fram till att vi borde starta en textbank för bedömning i engelska och svenska. Det är en otrolig styrka att kunna lägga ut texter där, påminna i Facebookgruppen och samma kväll konstatera att ett tiotal olika lärare har varit inne och diskuterat, kommenterat och bedömt mina texter. Råd om lärare och sociala medier lararesyrkesetik.se.

Skolgrupper på Facebook. How to Write a Professional Bio For Your Social Media Profiles. 4.5K Flares Filament.io 4.5K Flares × Talking about yourself is hard.

How to Write a Professional Bio For Your Social Media Profiles

Doing it in 160 characters or less is even harder. That’s probably why so many of us end up stressed about crafting the perfect professional bio for Twitter – or LinkedIn, Facebook or other social networks. It has to set you apart, but still reflect approachability. Make you look accomplished, but not braggy. All that in just a few sentences? In this post, we’ll go over the universal principles of a great social media bio – regardless of the network.

Kompetenta Kvinnor. Tips på pedagogiska bloggar. Det finns ett delat Googledokument som innehåller tips på pedagogiska bloggar.

Tips på pedagogiska bloggar

Den som har en pedagogisk blogg kan själv lägga in uppgifter om vad bloggen heter, var man hittar den, vem som driver bloggen, vad den handlar om etc. Att lära i det utvidgade kollegiet - pedagogiska grupper. Att lära i det utvidgade kollegiet - pedagogiska grupper.

Att lära i det utvidgade kollegiet - pedagogiska grupper

Sociala medier. Vecka 1: Anne-Marie Körling. Ett kollegialt lärande är en förutsättning för skolutveckling En framgångsrik skolutveckling är svår att uppnå utan kollegialt lärande, påpekar John Hattie i sin välkända metastudie om synligt lärande.

Vecka 1: Anne-Marie Körling

Det handlar om ett väl strukturerat samarbete där man analyserar, utvärderar och kritiskt granskar varandras metoder och arbetssätt och tillämpar aktuell forskning i praktiken. Helen Timperley och hennes kollegor har i en metastudie klargjort några avgörande villkor som måste uppfyllas för att det kollegiala lärandet ska bidra till att elevernas lärande utvecklas: Det måste ha ett långsiktigt fokus och det förutsätter att arbetet är väl förankrat i skolledningen. Dessutom behöver förutfattade meningar och rådande föreställningar utmanas för att man ska hitta nya vägar för undervisningen. Därför är det viktigt att ta in extern expertis som både kan ge nya perspektiv och fungera som samtalspartners, bollplank och stöd. ”Lärande handlar om att bygga relationer” ”Ska du bli lärare?

”Lärande handlar om att bygga relationer”

Stackare!” Fick Anne-Marie Körling höra när hon sökte till lärarutbildningen. Själv tycker hon att yrket är fantastiskt, trots den negativa bild av skolan som finns. Tänk att nästan varje dag få vara med om en äventyrsresa som för dig in i språkets, matematikens, kemins, historiens eller konstens underbara tillvaro – och att få resa ut i världen under lektionerna i geografi eller samhällskunskap. Ibland inträffar en liten grundstötning, men för det mesta flyter allt på.

Reflektioner över arbetstid, det tredje halvåret. Vi lärare har lyxen att få en ordentlig paus från arbetet på sommaren, och även en kännbar paus på vintern.

Reflektioner över arbetstid, det tredje halvåret

Det behövs – för att komma ikapp, för att vila upp sig, och för att få tid att reflektera över sitt arbete. Jag anstränger mig för att reflektera över mitt arbete regelbundet; genom att skriva på den här bloggen, genom att skriva privat loggbok varje vecka, genom att prata med kollegor i skolan och på nätet, och på några andra sätt. Ann-Marie Körling om blogg, Twitter och det utökade lärarkollegiet. Twitterskolan – del 1. Ingela Grönstedt Arvidsson, Hvilans folkhögskola, skriver för re:flex räkning en twitterskola i tre delar.

Twitterskolan – del 1

Här är del 1. Jag tror att vi bör börja med den vanligaste frågan jag får när jag rekommenderar någon att prova Twitter, nämligen varför. Är inte Twitter bara ytterligare en tidstjuv? Stoltlarare : Innan du väljer att utbilda... Lottabo : “@lhighfill: Levels of... Sociala medier utvecklande för lärare i arbetet. Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb.

Sociala medier utvecklande för lärare i arbetet

Om cookies på svt.se Nyheter <div class="svtplayerCB svtPlayer-z-top svtplayerCenter-Outer"><input class="svtVisuallyhidden svtplayerStartButton" type="button" name="spela" value="Spela video" accesskey="p"><div class="svtplayerCBContainer svtplayerCenter-Inner"><span class="svtplayerSprite-Play"></span><span class="svtplayerTime"><time>2 min 10 sek</time></span></div></div>

Pedagogiska grupper Drive.