background preloader

Hemmasittare

Facebook Twitter

Skolfrånvaro – Specmaja. Skolfrånvaro är ett stort problem inom både grundskolan och gymnasieskolan. Omfattande frånvaro kan leda till en ofullständig utbildning vilket kan leda till att det blir svårt att delta i yrkes- och samhällslivet. Dessutom kan skolfrånvaro i sig utvecklas till psykisk ohälsa och leda till sociala svårigheter. Vi vet att elever med skolfrånvaro lättare kommer i kontakt med droger, alkohol och lättare hamnar i kriminalitet. Tidig upptäckt, ett nära samarbete med vårdnadshavarna och ett bra bemötande från skolan har visat sig vara de viktigaste faktorerna för att få tillbaka och behålla elever kvar i skolan (Skolinspektionen).Tidigare identifierad skolfrånvaro och arbetsinsatser som visat på goda effekter för att främja närvaron kan bli en övergripande hälsofrämjande och förbyggande insats om samtlig personal kommer överens om hur verksamheten medvetet ska arbeta för att alla elever ska komma till skolan.

Beskrivning av skolfrånvaro Åtgärder vid frånvaro 15 kap. Exempel på insatser: Sömn i tre steg – sömnhygien, tyngdtäcke och melatonin. Det finns studier som visar att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en lägre produktion av melatonin. Melatonin är ett hormon som finns i naturligt i kroppen, och som sägs hjälpa oss att behålla en normal dygnsrytm.

Halten melatonin varierar under dygnet – nivån är generellt sett som högst på natten och som lägst mitt på dagen när ljuset är som starkast. Personer med NPF, som ofta har en lägre melatoninproduktion, drabbas alltså ofta av sömnsvårigheter eftersom kroppen inte själv känner av att det är natt och dags att sova. – Det vanligaste problemet är att man har svårt att somna. Många ligger och vrider sig i flera timmar och har svårt att komma till ro. Problem med koncentration och fokus För de barn och ungdomar som drabbas kan sömnsvårigheterna skapa stora problem i vardagen. – Sömnbristen gör det svårare att fokusera och koncentrera sig, men också att det är lättare att bli arg och få utbrott, säger Kerstin Malmberg. Bra sömnvanor är viktigt för att må bra. Tidiga tecken på begynnande hemmasittande – hur svårt kan det vara? För nån vecka sedan var trenden föräldrar i klassrummen. Den här veckan är det begynnande skolfrånvaro som är grejen.

Huvudvärk, trötthet, magont, ångest och ännu mer trötthet. Utbrott, bråk, motvilja och passivt motstånd. Och jag blir mer och mer konfunderad. Hur rackarns svårt kan det vara? Att känna igen de begynnande tecknen på hemmasittande hos barn med NPF, menar jag. Att föräldrar inte fattar vad som är på gång, det kan jag förstå, men skolor…? Så här ser några vanliga, mer eller mindre tidiga varningstecken på begynnande hemmasittande ut: Barnet blir utåtagerande hemma. Det finns massor av andra tecken också. Osv osv. Om du känner igen listan beror det på att den är precis densamma som för alla andra stressrelaterade tillstånd. Kroppen är klok och försöker med alla medel, från ilska till magvärk, att hindra barnet som håller på att bli hemmasittare från att bli utmattat.

Gilla & dela med ett klick! Det här inlägget postades i Vardag.