background preloader

SLS åk 3-5, Träff 5, 26 november

Facebook Twitter

SLS, åk 3-5, 26:11 -15 träff 5. Lasochskrivportalen.skolverket. Samtalsfilm med Anne-Marie Körling. Läsambassadören. Möt Anne-Marie Körling. Strategier som läsare använder för att utveckla ideer om karaktärerna. Stödfraser. Strategier som läsare använder för att göra förutsägelser. Rick's Reading Workshop: Mini-Lesson. Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling - årskurs 1-3. BFL @visesiskolan. Att läsa och förstå faktatexter.

I skolan arbetar vi mycket med att utveckla våra elevers läsförståelse.

Att läsa och förstå faktatexter

Då arbetar vi oftast med skönlitterära texter, att läsa och arbeta med faktatexter får ofta en undanskymd plats i klassrummet. Kan du säga någon författare till en skönlitterär text? Säkert flera. Kan du säga några författare till faktatexter? Inte så många kanske.