background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Språket i matematik

Beskriva mönster i tanketavla | Fröken Matematik. En aktivitet för att träna förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att beskriva begrepp samt att växla mellan olika begrepp i beskrivningarna. Tanketavlans struktur ger möjlighet att beskriva begrepp med olika uttrycksformer på ett överskådligt sätt. Som matematiskt innehåll valde jag mönster. Mönster är tacksamma att både beskriva med ord, bild, symboler och beräkningar. Jag modellerade samma mönster med en uttrycksform i taget och avslutade med att visa eleverna hur den kompletta tanketavlan kom att se ut. På så sätt fick eleverna ett exempel att härma.

Sedan hade jag förberett sju olika mönster. Nu tänker jag att jag behöver uppmärksamma – rekursiva beskrivningar – samband mellan olika beskrivningar (särskilt samband inom en uttrycksform), t ex 3n + 1 och 4n – (n – 1) – egna mönster från eleverna Det finns exempel på mönster med stickor bland strävorna. Sb6828swedish.pdf. Lila prickar och små mattegrupper. Jag arbetar med en liten grupp i matematik. Det handlar om att reparera och att befästa. Sedan jag börjat arbeta med denna lilla grupp har jag insett att jag har ett kluvet förhållande till vad jag tycker om små grupper. Jag ställer mig mycket frågor när jag möter dessa elever. Vad är det som gör att vissa har känslan för tal och att ser mönster?

Vi har pratat om att “räkna med flyt”. Vi arbetar just nu med tvåfärgade prickar och laborerar för att kunna se dessa samband. 2+3 är lika synlig som 3+2, 5-2 och 5-3. Om vi vänder en träfärgad prick till. Hur många olika sätt finns det? Vi kan bygga ut till 15 prickar. Jag funderar mycket på vad det är som göra att vi skapar bilder för talen. Hur är det att sitta i ett klassrum och vara den som aldrig förstår? Anne-Marie Körlings ord: “Jag tänker på alla barn som sitter i skolan och som försöker förstå. När jag läste det tänkte jag, att så är det nog för många av eleverna i min lilla mattegrupp när de sitter i klassrummet. Veckans tal ett arbete från höstlov till jul i årskurs 2 | Lära för livet. För två veckor sedan började jag med arbetet kring Veckans tal. Jag har inspirerats av genrepedagogik, Grej Of The Day och Dagens tal (i Att förstå och använda tal , McIntosh). I två veckor har vi arbetat med talet 11.

Hoppas mitt arbete kan inspirera ditt arbete! Bakgrund: Erfarenheten har lärt mig att för mina elever med andraspråksbakgrund har extra svårt för talen mellan tio och tjugo. Anledningarna är flera, den största är att de strider mot nomenklaturen, namngivningsreglerna, vi har för tal. Utvärdering: För att säkert veta om min undervisning har önskad effekt vill jag göra ett gemensamt förtest. Förmågor: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna hjälp av matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll: Algebra talområde. Matematik appar 1 on Pinterest. Nompbloggen | En tjänst där barn, lärare och föräldrar kan göra matteövningar... Mina lektioner | Min undervisning. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten. Med tiden kommer vi att fylla på våra lådor med begrepp och jag tänker att det blir en perfekt repetition att ta fram gamla kort och arbeta med dem.

Terminens sista arbetsområde för mina sexor blir att komma på framtidens uppfinningar. Nästa steg i detta arbete är att eleverna ska fundera ut egna problem, lösningar på dem och skissa på framtida uppfinningar. PP Teknik åk 6 Det här borde uppfinnas elevversion (Word) PP Teknik åk 6 Det här borde uppfinnas elevversion (PDF) PP Teknik åk 6 Det här borde uppfinnas lärarversion (Word) PP Teknik åk 6 Det här borde uppfinnas lärarversion.docx (PDF) Free Online Math Help, Practice & Games for Kids | Math Problem for Grade 1-12. Home Page.

Teachers Primary Pupils Secondary Students Events and PD "It gave me some good ideas to use in the classroom and ... a link that I can get all of the activities from. " Book NRICH Bespoke PDBook Forthcoming EventsBook our Hands-on Roadshow Your Solutions. Dela upp tal | Montessoriinspirerad matematik. Syftet med övningarna är att barnet ska bli säker på uppdelningen av talet 10. Övningar: ”Hur många är kvar” Låt 10 barn gå ut i korridoren. Några av dem kommer sedan in i klassrummet. Barnen som sitter kvar i sina bänkar gissar/räknar ut hur många som är kvar i korridoren. ”Tio kulor” Du har 10 kulor. ”Lyssna noga” Du har 10 kulor. Ställ frågan hur många kulor som ligger kvar på bordet. ”Ormen” Gör en orm av 10 ca 1 cm stora träkulor (ev i två färger 5+5). Hur många kulor finns i kistan om 3 kulor är utanför kistan? Bowling på skolgården Använd 10 petflaskor och en boll. Sjung ”Tiokamratvisan” Tiokamrat-visan Melodi ”Gubben noak” 2+8 med 3+7 är tio 4+6 är tio 5+5 hur ska det gå?

Jo, tio även då! ”Vem är min tiokamrat?”. Barnen får ett nummer var (0-10). ”Tiokamrat-memory” Blanda 2 uppsättningar av 0-10 kort och lägg dem med baksidan upp på bordet. Den spelare som börjar vänder upp två kort. Drar spelaren två kort som inte är tiokamrater vänds dessa tillbaka. Den som har fått flest par har vunnit. Pdf:er | skolfröken fräken. Bråk från början lärarhandledning_1.

Bråk från början. Matematik för den digitala generationen. Användandet av IKT kan förbättra skolornas möjligheter att undervisa i matematik och öka elevernas möjligheter att lära sig matematik. Projektet är ett samarbete mellan tre gymnasieskolor, Spyken, Polhem och Katedralskolan i Lund, två grundskolor, Byskolan i Södra Sandby och Svaleboskolan i Veberöd, och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Syftet med projektet är att stödja lärarna på de fem skolorna i att göra systematiska undervisningsexperiment med IKT med målet att förbättra elevernas matematiklärande. Vidare syftar projektet till att undersöka effekten av olika teknologiska verktyg på elevernas förståelse och lärande, motivation och kommunikation. Det helt övergripande målet är att utveckla ett hållbart IKT-användande på skolorna och sprida resultat och erfarenheter till andra lärare och skolor. Under projektet kommer olika teknologi och programvaror att användas, men vi kommer att fokusera på det fria programmet GeoGebra tillsammans med interaktiva skrivtavlor.

P. P. Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik. Kamratbedömning i matematik – en väg till ökad förståelse av kunskapskraven Skrivet av Anna Kindberg, 22 maj 2013, klockan 20:04 Kategori: Matematik, Undervisning Att jobba med kamratbedömning kan vara ett bra sätt att utveckla elever. De får chansen att hjälpa varandra, men också att se andras lösningar och på så sätt få tips till det egna arbetet. De elever jag nu ska beskriva är vana vid kamratbedömning och trygga i gruppen. Eleverna fick i uppgift att tillsammans i grupp (ca 3-4 i varje) lösa en uppgift. Vi hade i förväg valt just denna uppgift för att det fanns flera sätt att redovisa sin lösning. 11 grupper arbetade med uppgiften. Vi samlade in alla lösningar och avidentifierade dem. Vi samlade in alla lapparna och räknade ihop poängen. Även vi lärare gjorde en lista över hur vi tänkte. Nästa lektion presenterade vi både elevernas och vår egen topplista.

Sista uppgiften till eleverna handlade om att återigen lösa en uppgift i gruppen. /Anna K (0st. kommentarer) Dela på: 1. 2. /Håkan L. Skapligt Enkelt matematiskt.