background preloader

Korlingsord om Källkritik

Facebook Twitter

Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv. Lektionerna: Vår dagliga källkritik giv oss idag! – Han berättade att … säger vi.

Lektionerna: Vår dagliga källkritik giv oss idag!

Vi säger också – Det stod i tidningen! I klassrummen, på skolbänkarna, ligger utdrag ur böcker. Källkritik: Källkritisera varandra! Och dikta om det! Lektionen om källkritik; Hur söker vi källan? Kolla källan och källkritik – vi ska börja från början! Avgjort viktigt detta. Vem är källan? Var är den? Hur kommer det sig att just den blev en källa?

Källkritiskt förhållningssätt. Källkritiskt förhållningssätt – några enkla saker att tänka på. När vi antar ett källkritiskt förhållningssätt betyder det att: Vi talar om källan.

Källkritiskt förhållningssätt – några enkla saker att tänka på

Det betyder att vi talar om författare och illustratörer. Vi talar om dem som skrivit, ritat och gör det naturligt i samtliga tillfällen. Detta betyder att vi relaterar medvetet till den avsändare som står. Vi förstår källan genom de som sänder till oss.Vi relaterar också till eleverna som avsändare och källa.