background preloader

Att arbeta med förmågorna

Facebook Twitter

The Big five

The big five. Vår läroplan Lgr 11 är indelad i olika delar.

The big five

De första två kapitlen innehåller vad skolan ska jobba med i stort (värdegrund, övergripande mål och riktlinjer). Sedan kommer kursplaner för alla skolans ämnen. Även kursplanen är indelad i olika delar. Det är syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I syftestexten står det bland annat om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi som lärare ska också jobba med att fokusera ännu mer på dessa förmågor när vi gör våra bedömningar. De fem förmågorna är: AnalysförmågaKommunikativ förmågaBegreppslig förmågaFörmågan att hantera informationMetakognitiv förmåga Det finns en förmåga till som jag vill lägga till så egentligen är det The Big 6 och det är Värdegrundsförmågan och den får bli ett hjärta… Under vårterminen kommer vi att börja att jobba ännu mer med dessa förmågor i klassen på olika sätt för att alla elever ska förstå vad det handlar om.

Våra förmågor. Alla förmågorna Big 5.docx. Big 5 keynote 1. Matteochno. Nu är denna termin slut för min del men innan jag går på sommarlov kommer här en del till om hur jag har jobbat med LGR11 i mitt klassrum under året.

matteochno

Det här är det första läsåret som jag har jobbat med den nya läroplanen i skarpt läge eftersom jag läsåret endast undervisade år 9. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om hur jag ”planerar och dokumenterar enligt LGR11″. Nu kommer nästa del. Jag har ju helt gått över till att bedöma eleverna med (eller mot?) Matriser med kunskapskraven och dessa ,matriser har i väntan på en fungerande lärplattform förmedlats till eleverna med små lappar.

Jag undervisar mina två 7:or i fem ämnen (matte, fysik, kemi, biologi och teknik) och det har blivit en del små lappar under året. Nå… jag hade, när jag planerade terminen med eleverna, lagt i tid för komplettering och fördjupning. När det nu var dags för vecka 21 och tid för komplettering och fördjupning delade jag ut ämnesmatriserna, där jag markerat vilken nivå eleven låg på, till alla eleverna. Förmågor och kunskapskrav. Jag har googlat på big five.

Förmågor och kunskapskrav

Det var intressant läsning. Jag stötte på mest hurrarop. Några få var kritiska. Jag har funderat på dessa kritiska röster. De var oroliga över att skolan missar kunskapskraven om det endast utgår från att arbeta med förmågorna. När jag skulle skriva min pedagogiska planering inför starten med Grej of the day så började jag att utgå från kunskapskraven. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Från (be)dömning av lärande till bedömning för lärande.

Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Begreppslig förmåga handlar om att förstå innebörden av begrepp och ord och att använda begreppen och orden i olika eller nya sammanhang. Eleverna tycker att den begreppsliga förmågan påminner mycket om vår läsfixare detektiven. I veckans läxa i Nyckeln till skattens kapitel 15 dök bl.a. orden måfå, snöpligt, olösligt, vallar och kamouflera upp. I berättelseskrivandet har vi gått vidare till berättelsekartor. HC Andersens Prinsessan på ärten är en tydlig saga, som jag visade bilder till på smartboarden samtidigt som jag läste. Frågor av Göran Svanberg.

Folder_bigfive_liber2013.pdf. Matematik. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Matematik

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka. Hur skulle jag då göra detta begripligt för eleverna? En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan.

Enrödtråd. Förmågetrappor. Förmågor. Värdegrundande förmågor. The Big five lathund reviderad. Lottahelsing: @emelieohrn och det här tyckte ... Förra veckans och nästa veckas förmåga v 4-5. #visombärenförmåga. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Kommunikativ förmåga[1] Analysförmåga[1] Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1]

Begreppslig förmåga.