background preloader

Ankikallman

Facebook Twitter

Anki Källman, lärare i år 2, FL m SKUA-inr

Skolutveckling Inkludering Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen Strukturmodell Nyanlända organisation och undervisning

16/17

Läslyftet 16/17. Utvärdering av Läslyftet läsa o skriva i alla ämnen ht 16, åk1-3 -1. Tips till Götene. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan. 15/16. Lektioners struktur. TCRWP. Mottagande och undervisning av nyanlända. Strategier för läsförståelse - evidens för alla. Aktivera förförståelse/förutse VAD?

Strategier för läsförståelse - evidens för alla

Att använda kunskapen man redan har för att skapa sig en bild av vad texten ska handla om redan innan man börjar läsa. HUR? Ta en huvudidé från texten och fråga eleven om hen kan relatera detta till något hen redan kan. Fråga eleven om hen kan förutsäga vad som kommer hända sedan i texten och prata om vilka ledtrådar hen använder/kan använda. Att lära sig att ställa “bra" frågor VAD? HUR? Visualisera VAD? HUR? Att lära sig att förstå när man inte förstår och att lära sig att använda rätt strategi vid rätt tillfälle VAD? HUR? Att sammanfatta En ytterligare strategi som ofta nämns som exempel är att summera eller skriva en sammanfattning.

Hjälper strategier elever med språkstörning till bättre läsförståelse? Det korta svaret är ja. Det som man alltid ska komma ihåg är att det är svårt att mäta läsförståelse, och självklart så har ju alla studier som tittat på nyttan av läsförståelsestrategier använt något sorts mått. Referenser Joseph, L. Kamhi, A.

Träna, hälsa, glädje!

SO. Olika kommuners språkutvecklingsplaner. Matematik. Forskning om läs/skrivundervisning. Tema Astrid Lindgren. Till träffen i år tre läs skriv. Att arbeta med förmågorna. Diagnosmaterial. Posters. Bildbank. Bildbanken innehåller nästan 27 000 bilder: 2 700 fotografier, 3 700 ritade bilder, 1 100 Mulberry-bilder, 6 000 ARASAAC-bilder, 11 000 Sclera-piktogram och nästan 2 000 ritade tecken.

Bildbank

Öppna bildbanken Fotografier Ritade bilder Mulberry-bilder ARASAAC-bilder Sclera-piktogram Ritade tecken Alla bilder finns också i bildverktyget. Creative Commons License Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Den ursprungliga källan är Papunets bildbank, www.papunet.net och dessutom ska bildens upphovsman nämnas. Källa: Papunets bildbank, www.papunet.net, Päivi Honkonen. Mera information om licensen och de lagtekniska definitionerna hittar du på licensens officiella webbplats. Du kommer väl också ihåg upphovsrätten när det gäller bilder du laddar ner från nätet, dem får man inte publicera eller sprida utan tillstånd.

Andras träd.

Kommuners skolutvecklingsbloggar

Testbaserad inlärning stärker minnet. Carola Wiklund-Hörnqvist har i sin avhandling i psykologi undersökt testbaserat lärande.

Testbaserad inlärning stärker minnet

Två av hennes delstudier genomfördes i klassrumsmiljö, i olika åldersgrupper och med olika material. Att upprepade gånger testa sig på samma material gör att minnesspåren i hjärnan stärks vilket gör det mer sannolikt att vi kommer ihåg det i framtiden, visar avhandlingen. I skolan används prov ofta för att testa och få en uppfattning om vad eleverna kan, här handlar det i stället om prov som ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet. – Vi pratar om att använda prov inledningsvis för att stärka lärandeprocessen. Prov för bedömning och prov för inlärning är två helt olika saker och skillnaderna kan inte nog understrykas, säger Carola Wiklund-Hörnqvist i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet har ett flertal studier inom kognitiv psykologi visat att det är en god inlärningsmetod att testa sig i början vid varje ny inlärning, något som inom vetenskapen kallas för test-effekten.

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med. I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler. I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av.

It Looks Like A Man And His Pup Made A Huge Mistake, But The Truth? This Is SO Cool! On the island of Malta, there lives one very special Jack Russell terrier.

It Looks Like A Man And His Pup Made A Huge Mistake, But The Truth? This Is SO Cool!

Her name is Titti, and she’s more adventurous than a LOT of humans. Her person, Carmelo Abela, likes to go down to the water. I mean, if you lived on the beautiful island, you probably would, too! But Abela has some competition for biggest fan of the crystal clear water.