background preloader

Erasmus

Facebook Twitter

PERTPresentation Handout.pdf project management. INFORMATION CARD - Information Card - Komenda Miejska Policji w Gdańsku. PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI DO PORTUGALII. Listopad i grudzień 2016 roku oraz styczeń 2017 roku to czas intensywnych przygotowań dla 38 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.

PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI DO PORTUGALII

Marii Dąbrowskiej w Dęblinie zakwalifikowanych do udziału w praktykach zawodowych w Portugalii realizowanych z programu Erasmus+. W ramach oferowanego wsparcia młodzież uczestniczy w zajęciach z przygotowania kulturowego oraz języka angielskiego. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w trzech grupach (w branży ekonomicznej, hotelarskiej, i gastronomicznej). W programie zajęć uwzględniono w szczególności środowisko pracy ucznia. Głównym celem zajęć jest utrwalenie i pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego, w tym: słownictwa z zakresu oferowanych usług hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych. Życzymy wytrwałości. Przygotowanie kulturowe przed wyjazdem do Portugalii. Kolejnym etapem przygotowań do wyjazdu uczniów na staże w Portugalii z projektu "Europejskie staże kluczem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ jest przygotowanie kulturowe uczestników.

Przygotowanie kulturowe przed wyjazdem do Portugalii

Zajęcia te przybliżyły uczestnikom realia kulturowe Portugalii i poświęcone były następującym zagadnieniom: rejony turystycznehistoria krajusystem szkolnictwastereotypyróżnice kulturoweetykieta i zwyczajemieszkańcykuchnia regionureligia krajugeografia regionu. Zajęcia te miały na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji uczestników. Wiedza zdobyta przez młodzież pozwoli lepiej zrozumieć im nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu. EST Page de recherche. RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Erasmus „Nowoczesna edukacja na rzecz wzmacniania kompetencji kluczowych osób niepełnosprawnych” Malta – październik 2017. W dniach 23 – 25 października 2017r. 6 nauczycieli ZSP w Somoninie odbyło szkolenie typu „job shadowing” w szkołach na Malcie Uczestnicy: Judyta Ducher – język polskie, wiedza o kulturze Martyna Grzędzicka – język angielski, język angielski zawodowy Mateusz Jancen – wychowanie fizyczne Maria Konkel – język polski, bibliotekarz Beata Kramp – przedmioty zawodowe (hotelarstwo) Robert Zieliński – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne Prezentacja z wizyty:

Malta – październik 2017

(Evaluation Européenne des Projets Educatifs Européens) Erasmus+ Project Results. Praktyki. Guidelines la praktikum. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + AKCJA KA 1 MOBILNOĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ - Aktualności - UG Goczałkowice-Zdrój. Projekt nr 2015-1-PL01-KA101-015153 „Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa” Dwuletni projekt pt: „Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej trwał od 01.06.2015 do 31.05.2017 i zakładał udział czterech nauczycielek języka angielskiego w warsztatach dotyczących współpracy międzynarodowej oraz w warsztatach metodyczno-językowych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + AKCJA KA 1 MOBILNOĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ - Aktualności - UG Goczałkowice-Zdrój

Celem projektu było zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania i organizowania projektów międzynarodowych oraz podniesienie kompetencji językowych i metodycznych nauczycielek. Zakładanym efektem miało być podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania, uatrakcyjnienie procesu nauczania, pokonanie różnic i barier kulturowych, podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Koordynator projektu. Final Report 20170529 013301. Erasmus + Akcja KA1 Mobilność kadry - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Od 1 września 2014 r realizujemy projekt programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej,„Rozwijaj się !

Erasmus + Akcja KA1 Mobilność kadry - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

-wspieranie uczniów uzdolnionych przewidziany na lata 2014-2016.Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu lub w ramach tzw. job shadowing-obserwacji pracy nauczycieli w zaprzyjaźnionych szkołach w Niemczech i Turcji. Współautorami projektu są nasi nauczyciele p. Beata Dul i Adam Stępiński. Informacje o projekcie Dlaczego taki projekt? Celem głównym jest wsparcie uczniów uzdolnionych językowo i zainteresowanych naukami przyrodniczymi poprzez wprowadzenie zmian metod nauczania i wprowadzenie edukacji 3.0, która charakteryzuje się zatarciem linii dzielącej nauczycieli od uczniów tak, że wszyscy jesteśmy odkrywcami informacji i twórcami nowej wiedzy. KA 1 SE - szkolenia nauczycielskie - KA1 Erasmus+ PCKZiU Wodzisław Śl.

Erasmus+ - Szkoła Podstawowa nr 41 - Gliwice. Ciasteczka – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).

Erasmus+ - Szkoła Podstawowa nr 41 - Gliwice

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania,reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających (źródło: wikipedia). Jeżeli nie zgadzasz się na zbieranie informacji przez ciasteczka, możesz wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce internetowej.• Mozilla Firefox• Microsoft Internet Explorer• Google Chrome• Opera• Apple Safari Przy innych przeglądarkach proponujemy znalezienie rozwiązania na stronie producenta przeglądarki.

Job shadowing, czyli nie taki diabeł straszny. Dobry projekt to taki, w którym nie tylko prawidłowo określono problemy i cele.

Job shadowing, czyli nie taki diabeł straszny

Ważny jest też dobór odpowiednich narzędzi, pozwalających szybko zdobyć kompetencje, których najbardziej brakuje. Sposobów na rozwijanie warsztatu pracy jest wiele, jednak dane pokazują, że w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ wnioskodawcy wybierają rozwiązania bezpieczne, a nie skuteczne. Większość wnioskodawców planujących podniesienie kompetencji korzysta z kursów/szkoleń organizowanych i planowanych przez instytucje pośredniczące. Jedynie 20 proc. mobilności stanowią wyjazdy na job shadowing (JS). Przez morze ku wartościom i lepszej szkole. Link do strony głównej projektu ENGLISH Prezentacja podsumowująca pierwszy rok pracy z projektem Erasmus+ Nasz projekt polega na uczeniu się poprzez obserwację nauczycieli pracujących w podobnym typie szkoły i na podobnych stanowiskach (tzw.

Przez morze ku wartościom i lepszej szkole

Czy mogę za Tobą chodzić? Uczenie się poprzez obserwację pracy innych zwykle kojarzy się z wdrażaniem nowego pracownika.

Czy mogę za Tobą chodzić?

Tymczasem job shadowing może pomóc w rozwoju nawet doświadczonym fachowcom. Przewodnik po programie Erasmus+ na 2017 r. określa, że job shadowing to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację”. Jest to definicja dość ogólna, co pozwala organizacji realizującej projekt na pewną elastyczność i na skrojenie szkolenia na własną miarę.

Nabór do nowego projektu dla nauczycieli. Szkoła Podstawowa Nr 46 im.Stefana Żeromskiego w Częstochowie - Tekst  Odyseusz. Witamy w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” – zapraszamy szczególnie tych, dla których dalekie podróże, peregrynacje, długi pobyt za granicą stanowią znaczną część ich życia czy działalności zawodowej!

Odyseusz

Zachęcamy do korzystania z niego wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. Dlaczego? W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. System "Odyseusz" umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych. Jak się zarejestrować? Zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości. Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie. Praktyczne porady: Jeśli sporadycznie wyjeżdżasz za granicę, polecamy proste zgłoszenie bez zakładania profilu. Erasmus plus Ka1: Application steps towards Erasmus+ grant.

Dissemination in KA1 projects - Erasmus + training courses. First aid for writing a good European Development Plan for KA1 Applications - Erasmus + training courses. Everything you wanted to know about KA1 staff mobility application form - Erasmus + training courses. Impact of KA1 projects - Erasmus + training courses. Does low level of foreign language skills prevent your colleagues from participating in mobility projects? Think again! - Erasmus + training courses.

Erasmus+ KA1 Application: Preparation of Participants - Erasmus + training courses. Ideas how to show impact of your KA1 project - Erasmus + training courses. Erasmus+ KA1 Application: How to write good evaluation plan - Erasmus + training courses. Europejski Plan Rozwoju - Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach. Europejski Plan Rozwoju Szkoły - Wyjazdy Erasmus Plus. Katalog kursów kursy językowe kursy metodyczne. EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY - Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju. Potrzeby szkoły w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy są bardzo duże. Europejski Plan Rozwoju Szkoły uwzględnia następujące obszary wymagające poprawy: nowe narzędzia i metody nauczania, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, zwiększenie mobilności zawodowej, europejski wymiar organizacji jak również doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. Nasze priorytety to: Działania zaplanowane przez Szkolę Podstawową w Horyńcu Zdroju w ramach współpracy międzynarodowej programu Erasmus+ są następujące.

Ważnymi planowanymi zagranicznymi mobilnościami będą wyjazdy nauczycieli w tym kadry zarządzającej placówki na kursy językowe English for Teachers (A2, B1) mające na celu doskonalenie umiejętności językowych. Głównym zadaniem nauczycieli jest zdobycie biegłości językowej, mającej przyczynić się do poprawy jakości komunikacji niezbędnej w kolejnych działaniach projektowych. Webpage Design for Educators. European Development Plan Template. Writing a european development plan.

Writing a European Development Plan - Lewis School of English. You must answer a few questions within your Erasmus+ application form (section D) concerning your school’s European development plan. Your European development plan (which needn’t be a big document) should set the scene for your application – it should explain why you are applying for funding for your chosen LTTC course, and where it sits within your larger CPD plans.

If your school doesn’t have a European Development Plan, don’t worry – it isn’t a complicated document to put together, but it will take some planning and reflection. Below we guide you on how to write your own plan. A European development plan should include: An outline of your school’s current status What European activities have you completed? A vision for the future Where do you want to be in 1, 2, 5 or even 10 years’ time? Identified needs How will you get from where you are now to where you want to be? Planned activities versus needs How will your planned activities meet these identified needs? Quick Tips NB. European Development Plan. 163 erasmus guidelines how to apply.