background preloader

Borrelia & co-infektioner

Facebook Twitter

TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet. - ME/CFS - Kronisk trötthet - Information. Av Dr Gunnar Sandberg Detta brev är riktat både till patienter och kollegor, som en hjälp att komma tillrätta med denna nyligen upptäckta infektion i Sverige.

TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet. - ME/CFS - Kronisk trötthet - Information

Samtidigt passar jag på att tacka för alla samtal som kommit oss till del efter TV-programmet Livslust i oktober -98. Samtidigt vill jag inte på något sätt undanhålla mina kollegor de besvär, som väntar vad gäller diagnostiken och behandlingen av sjukdomen. Jag har luttrats av detta de sista 5 åren, då en epidemi i trakten passerade. Den är ännu inte helt över och jag räknar med att sjukdomen kan ta ny fart igen efter ett par år. Till hjälp har förstås varit mina båda specialiteter Öron – näsa – hals samt Allmänmedicin, för att avslöja sjukdomens många egenheter.

Fästingen bär ofta på mer än en art av patogen mikroorganism. Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DZTT Lakartidningen.se 2016-04-15 Thomas Jaenson, professor, medicinsk entomologi, Uppsala universitet Fästingar är ofta saminfekterade, vilket betyder att samma fästingindivid innehåller två eller fler arter av potentiellt sjukdomsorsakande mikroorganismer.

Fästingen bär ofta på mer än en art av patogen mikroorganism

Det har visats av en grupp franska forskare som med avancerad molekylärbiologisk sekvensering (så kallad NGS-teknik) undersökte förekomsten av 37 olika humanpatogena bakterier och protozoer i adulta fästinghonor av arten Ixodes ricinus insamlade i norra Frankrike [1]. Av de 267 undersökta fästingarna var 45 procent infekterade med åtminstone en art av potentiellt patogena mikroorganismer. Saminfektion med två eller flera (upp till fem) arter av patogener i samma fästingindivid förekom i nästan hälften (45 procent) av de infekterade fästingarna.

Mer än 20 olika potentiellt humanpatogena virus, bakterier och protozoer har påvisats hos Ixodes ricinus i Skandinavien. Understanding Bartonella. Understanding Bartonella, A Common Lyme Disease Coinfection by Dr.

Understanding Bartonella

Bill Rawls | August 31, 2015 Bartonella bacteria are gram negative (have a double cell wall), are slow growing, come in different shapes, and are very difficult to isolate in the lab. They can live inside cells and in isolated locations in the body, protected from the immune system and antibiotics. Inside an average medical textbook you will find references to three conditions caused by bartonella, cat scratch fever (Bartonella henselae), trench fever (Bartonella quintana), and Carrion’s disease (Bartonella bacilliformis), but research over the past 20 years has shown that bartonella is quite a bit more complex.

There are actually many species of bartonella that are widespread in all mammal populations (including whales and dolphins). Infection by any bartonella species is called Bartonellosis. The most common bartonella (as far as anyone knows) is Bartonella henselae. Bartonellosis Typical Symptoms of Chronic Infection 1.

Kliniker

ETUSIVU - Astris. A MIRACLE CURE!!?!? at Lyme (Lime) Disease Forum, topic 1488948. Min långa resa med borrelia samt rickettsia helvetica. Här kommer ett gästinlägg från Robert, som regelbundet har rapporterat här på bloggen om sin behandling för borrelia och rickettsia.

Min långa resa med borrelia samt rickettsia helvetica

Tack, Robert för att du delar med dig av din story, och inte minst för att du har öppnat vägen för en ny möjlighet till behandling för många som inte får hjälp i Sverige. Man kan åka t.ex. till Finland, England eller Tyskland – och nu även Thailand! Ni som vill ha kontaktinfo till Robert, eller veta mer om alternativ till behandling, förutom antibiotika, är välkomna att gå med i borreliagruppen på Facebook : Det började med att jag fick hjärninflammation och låg i 3 veckor, de testade för TBE men det var det inte.

Efter det så fick jag svininfluensan direkt efter, antagligen för att immunförsvaret var så nedsatt. Jag har gått med smärtor i leder och muskler i snart 3 år nu. Vid det tillfället när jag fick hjärninflammation så har jag fått reda på nu att jag hade borreliatitrar på 100. Nu så har jag fått en ny läkare och han är mer insatt i problemet. Eradication. Examples ONLY of Eradication Agents Copyright © L.Jenner Lyme-Symptoms.com.

Eradication

Bartonella - Bartonellosis - Bartonella infections zoonotic coinfections. B. quintana(Trench Fever)also called Rickettsia quintana, Rickettsia weigli, Rochalimaea quintana,Bartonella quintana,five-day fever, quintan fever, Wolhinie fever, and "urban trench fever.

Bartonella - Bartonellosis - Bartonella infections zoonotic coinfections

STICKERBOW and the ROSE: A NEW DEFINITION FOR LYME AND DISEASE. This is the main protocol: Keep it simple. 1.

STICKERBOW and the ROSE: A NEW DEFINITION FOR LYME AND DISEASE

Fenbendazole: (Safeguard, Panacur, same ingredient, different names possibly per country) Equine Paste or Liquid for Goats. 1 ml. per 50 lbs. body weight. Or squeeze into a capsule after eyeing up initial dose if using paste. Dosage is usually once per day. Proceed at your comfort level and convenience. No one can judge your level of infection. A brief quote from the queen of Lyme Crime Kathleen Dickson. Our only agenda is truth and an end to labels when we believe the root is one (the mechanism of chronic disease) and to draw attention to increasing environmental exposure, as well as past environmental exposure that has largely been ignored. Now on to our contention with articles, that without ‘fungal synergy’ no pathogen is particularly harmful on it’s own and that ‘fungus’ plays a major part in infectivity and virulence. Charts from WHO and US/EPA documents on water quality.