background preloader

Palautteen antaminen

Facebook Twitter

Palaute on lahja – Kulttuuri- ja ict-poimintoja. Kannustava tai korjaava palaute etumerkitön jätä pois ohjeet neuvot, kerro toiminta tilanne tulos Saatko töissäsi riitävästi palautetta?

Palaute on lahja – Kulttuuri- ja ict-poimintoja

Entä annatko riittävästi palautetta ympäristöllesi? Mitä palaute tarkoittaa? Millainen on hyvin annettu palaute? Risto Ahonen ja Sirke Lohtaja-Ahonen Human Interestistä osallistivat kysymyksin Hetkyn itukerholaiset ”Kehitä ja kehity – sovi palautekäytännöistä” -tilaisuudessa Tekniskan saleilla 22.9.2010. Mieli talvi 2017 marjukka kallio. Palautteen antaminen on vaikea laji – näin kehityt siinä. Esimiehen sanat voivat saada hymyn nousemaan huulille päiviksi tai koko työpaikan ärsyttämään suuresti.

Palautteen antaminen on vaikea laji – näin kehityt siinä

Palautteen antaminen on taitolaji. Osa johtajista vältteleekin erityisesti kielteisen palautteen antamista viimeiseen asti. He pelkäävät työilmapiirin ja -motivaation heikkenevän. Palautteella on kuitenkin keskeinen merkitys työntekijän toiminnan ohjaamisessa ja motivoimisessa. Se toimii reflektoinnin työkaluna. Vaasan yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan palautetta on neljää tyyppiä: palkitsevaa, herättävää, nostattavaa ja haastavaa. Tutkimuksessa ilmeni, että haastavaa palautetta hyödynnettiin harvoin toiminnan kehittämisessä. Arvioi käytöstä, älä persoonaa Miten palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta voisi tehdä miellyttävämpää?

Suoraan, mutta kunnioittavasti puhuminen on aina hyvä keino. Tienviittoja esimiehen viestintätaitoihin. Toimivakaan esimiesviestintä ei auta ongelmien ratkonnassa, jos työyhteisön peruspilarit eivät ole kunnossa.

Tienviittoja esimiehen viestintätaitoihin

Toisaalta esimies ei voi vähätellä viestinnän merkitystä: peruspilarit eivät pysy pystyssä itsessään. Esimies ei voi sanoa: ”Kuunnelkaa vain asiaani; älkää kiinnittäkö huomiota ilmaisuuni.” Jokainen viesti kertoo paitsi asiasta myös osapuolten, esimerkiksi esimiehen ja alaisten, välisestä suhteesta. Niinpä esimiehen on huollettava myös omaa viestintätaitoaan. Tienviittoja esimiehen viestintätaitoihin. Työpaikan hyvä henki syntyy tekemällä — Valomerkki. Tehdyt toimenpiteet Vantaan Lauri / Heli Kulmavuori,piirrokset Anne-Mari Lindholm Työpaikan hyvä henki ei ole itsetarkoitus, vaan edellytys sille, että työt sujuvat ja toiminta kehittyy, tietää psykiatri Ben Furman.

Työpaikan hyvä henki syntyy tekemällä — Valomerkki

Koko kansan psykiatri Ben Furman on tarmokas mies. Oman tv-ohjelman sekä kouluttajan ja psykiatrin töiden ohella on häneltä koko ajan syntynyt myös kirjallisuutta niin lasten kasvatuksesta kuin aikuisten omaan elämään liittyvistä psykologisista kysymyksistä. Tänä keväänä Furmanilta on ilmestynyt kaksi kirjaa. Sen, että psykiatri tarttuu erilaisiin fobioihin, ymmärtää kyllä, mutta miksi hän on kiinnostunut myös työpaikan ihmissuhteista? Esimiestyön ja johtamisen tietopankki. Esimiestyön ja Johtamisen tietopankkiJohtaminen : Palautteen antaminen Kymmenen hengen tiimi huolehti tietoliikennepalveluiden toimivuudesta ympäri vuorokauden kaikkina vuoden päivinä.

Esimiestyön ja johtamisen tietopankki

Tiimi oli toiminut vasta joitakin vuosia ja se oli innostunut ja kehityshaluinen. Koska työ oli vuorotyötä ja vaati monenlaista erityisosaamista, siihen oli vaikea saada uusia työntekijöitä, ja tämän vuoksi tiimi olikin toiminut pitkiä ajanjaksoja vajaalla miehityksellä. Toiminta kuitenkin sujui, koska työntekijät joustivat ja kantoivat vastuun toiminnasta. Siitä seurasi kuitenkin usein epäinhimillisen pitkiä työrupeamia. Tiimin osaaminen oli huomattu valtakunnanlaajuisesti, mikä aiheutti sen, että uusia asiakkaita tuli lisää ja työmäärä kasvoi jatkuvasti. Kun asiaa yhdessä tarkasteltiin konsultin kanssa, tiimi kertoi, että sen keskeiset huolenaiheet olivat epäinhimillisen pitkät työrupeamat sekä organisaation ja johdon arvostuksen puute. Lähde: Pekka Järvinen, Esimiestyö ongelmatilanteissa 1. 2. 3. 4. Kohti_innostunutta_tyoyhteisoa. Iroosca. Esimies.info - seuranta ja suorituksen arviointi.

Palaute Ensimmäinen asia, joka kannattaa palautekeskustelussa muistaa, on se, että ihmisillä on erilaisia odotuksia palautteen suhteen.

esimies.info - seuranta ja suorituksen arviointi

Yksi janoaa julkista kiitosta, kun taas toinen kokee sen hämmentäväksi, jopa nolostuttavaksi. Toinen taas saattaa kaivata hyvinkin suoraa negatiivistäkin palautetta, kun taas toiselle se voi olla murskaavaa (kun ehkä itsekin tietää että asiat eivät ole menneet toivotulla tavalla). Ihmisen temperamentilla on tutkimusten mukaan jonkin verran vaikutusta siihen, kuinka herkkä tai toisaalta kuuro palautteelle on. Kuulostele siis alaisesi henkilökohtaisia toiveita, tai pyri muuten muodostamaan kuva siitä, miten alaisesi palautteeseen suhtautuu. Palautetta siis kannattaa antaa jatkuvasti, mutta vähintään kerran vuodessa/tulosjaksossa kannattaa pitää myös virallisempi palautekeskustelu. Keskustelun voi aloittaa kysymällä alaiseltasi miten hän mielestään on kaudella suoriutunut. Jokinen_Tuula. Työyhteisö hyötyy palautteenannosta. Muistele hetki jotakin sellaista tilannetta, jossa olet saanut palautetta, joka tuntui erityisen hyvälle.

työyhteisö hyötyy palautteenannosta

Palautteen antaminen työyhteisössä: tavoitteet ja keinot. Työyhteisössä annettavan ja saatavan palautteen merkitys on suuri sekä koko yhteisön menestyksen että siinä toimivien yksilöiden kannalta.

Palautteen antaminen työyhteisössä: tavoitteet ja keinot

Tästä artikkelista saat vihjeita palautteen antamista ja ottamista parantavan yhteisön luomiseen. Lopussa on myös muutama käytännön esimerkki arkisen palautteen keräämiseksi. Palautteen antaminen on ilmapiirikysymys Organisaatiossa yhteisössä vallitsee tietyntyyppinen ilmapiiri, joka joko rohkaisee tai ehkäisee palautteen antamista ja vastaanottamista. Toisessa ääripäässä on asenneilmasto, jossa palautetta annetaan pienimmästäkin nippeliasiasta ja ilman, että sitä pyydetään.

Positiivista on, että palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sopivaa ilmapiiriä voidaan edistää yrityksissä tehokkaasti. Vuorovaikutus työyhteisössä - Työturvallisuuskeskus. Ihmisten välinen aito vuorovaikutus ei synny itsestään, vaan sen kehittäminen vaatii aikaa.

Vuorovaikutus työyhteisössä - Työturvallisuuskeskus

Työ ei saa olla niin kiireistä ja aikataulut niin tiukkoja, ettei ehdi tutustua työtovereihin ja vaihtaa muutamaa sanaa tilaisuuden tullen. Myös yhteinen tila on tärkeä, jotta työyhteisön jäsenet voivat kokoontua ja keskustella taukojen aikana. Palautteen antamisen opas. Palaute + muutos = oppiminen.

Palautteen antamisen opas

Näin yksinkertaista se on. Kun saat palautetta, älä selittele. Mutta miten antaa palautetta ilman, että toiselta pääsee itku? Palaute on muutoksen ja oppimisen olennainen osa. Erityisesti kriittisen palautteen antamatta jättäminen voi estää oppimisen. Työelämässä – kuten elämässä yleensäkin – uuden oppiminen vaatii kriittistä (korjaavaa) palautetta vanhoista ja virheellisistä toimintatavoista. Mutta miten tehdä se niin, ettei toiselta pääse itku? Palautekäytäntö kertoo kodin ja työyhteisön ilmapiiristä Turvattomissa kodissa ja työyhteisöissä, joiden ilmapiiriä hallitsee pelko tai välinpitämättömyys, ei anneta palautetta. Kaunistelematta paras – näin annat palautetta työpaikallasi oikein - Työelämä - Ura.

Äänessä on pomo: "Niin, sinähän olet ollut meille tärkeä työntekijä kauan ja arvostamme jälkeä, jota täällä meillä teet. Nyt olisi tällainen asia, että olet ollut välillä myöhässä. Tule tästä lähtien ajoissa. Onpa sinulla muuten hiukset kauniisti tänään. "