background preloader

Google apps

Facebook Twitter

Team Drives - Supportsida Google Apps. Google Formulär – nu med självrättande quiz-funktion! – Patricia Diaz. Äntligen har Google lagt till en självrättande quiz-funktion till Google Formulär! Många av oss använder Google Forms/Formulär för att skapa frågeformulär, till exempel för utvärderingar men även för att stämma av elevernas förkunskaper inför ett nytt arbetsområde, som tillhörande frågor till en ”flipp”, hur grupparbetet fortskrider – ja användningsområdena är många.

En del har även använt sig av tillägget Flubaroo för att skapa självrättande quizzer (läs till exempel hur Sara Bruun har lagt upp det här). Några har tyckt att det är lite överkurs med tillägget och använder helt enkelt något annat alternativ (typ Socrative eller liknande). Men nu har Google lagt till en quiz-funktion så att man kan välja att eleverna får direkt feedback på frågorna!

Gör såhär: För att skapa ett nytt formulär med dina egna frågor behöver du först och främst ett Google-konto. GAFErep | Search Results | DViS: Shift happens. Support.google. Feedback. GAFE. GAFE Tips och add-ons! | Digitala Verktyg. Kortkommandon - Chromebook Hjälp. Copy of What Can You Do on a Chromebook? Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive |

Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration. Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter.

Jag har utgått från en viss förkunskap i Google Drive i detta inlägg och fokuserar på hur själva mappstrukturen skulle kunna se ut för en lärare samt arbetsgången för att både nå ut med kursmaterial och ta emot elevarbeten. Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass. Denna struktur skulle kunna passa bra när man som lärare undervisar samma klass/undervisningsgrupp i mer än en kurs.

Instruktionsfilmer

Skapa en grupp - Google Apps Administrator Hjälp. Det är enkelt att skapa en grupp för organisationen. Använd en grupp som en e-postlista för att skicka e-postmeddelanden eller mötesinbjudningar till flera personer samtidigt via gruppens e-postadress. Du kan även använda en grupp för att snabbt dela dokument, webbplatser, videoklipp eller kalendrar från Google med flera personer via en adress. Mer information om hur du använder grupper för att isolera funktioner och inställningar i Apps finns i Använd undantagsgrupper. Använd något av följande alternativ om du vill skapa en grupp åt gången: Administratörskonsol: Ett lättanvänt gränssnitt där du snabbt kan skapa grupper. Om du vill skapa flera grupper samtidigt använder du något av följande verktyg (enbart tillgängligt för Google Apps for Business och Education): Google Apps Directory Sync: Använd Google Apps Directory Sync när du vill synkronisera användare, grupper och kontakter från en LDAP-katalog med Google Apps.

Läs mer om hur du använder dessa verktyg och skapar grupper. Google Apps Learning Center v4.