background preloader

Adrian543

Facebook Twitter

ola

ola

Deute exterior. El deute exterior és la suma de les obligacions que té un país respecte a uns altres, que es componen de deute públic (la contreta per l'estat) i deute privat o del sector privat, que és aquella que contreuen els particulars en l'exterior.

Deute exterior

El deute extern pel que fa a altres països es dóna amb freqüència a través d'organismes com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial. Què és la globalització? La globalització és la difusió en tot el planeta dels models econòmics, polítics, socials i culturals dels països desenvolupats amb economia de mercat (recordeu el que hem parlat a classe?

Què és la globalització?

Llei d’oferta i demanda, capitalisme…) El gran avenç que van experimentar els transports i les comunicacions des del darrer terç del segle XX (tren d’alta velocitat, Internet, telèfons mòbils…) va facilitar i accelerar els intercanvis internacionals de persones, mercaderies i capital. Però va ser sobretot amb la popularització d’Internet, durant la dècada de 1990, quan es va començar a parlar de globalització. Podem distingir diversos tipus de globalització: econòmica, de la informació, sociopolítica i cultural. Globalarcadi. Mercantilisme. Quadre de Le Lorrain que representa un port de mar francès l'any 1638, en l'auge del mercantilisme.

Mercantilisme

El mercantilisme va ser una política econòmica que es va desenvolupar a Europa durant el segle XVI, que va adquirir el seu vertader significat a la segona meitat del segle XVII, durant l'edat moderna, esdevenint la teoria predominant fins al XVIII. La política econòmica coneguda amb el nom de mercantilisme va tenir una gran influència en la consolidació dels Estats moderns europeus. En el mateix sí del sistema feudal, comença a néixer un nou sistema econòmic: el capitalisme vinculat al gran moviment i acumulació de capital al voltant del comerç colonial, que es consolidarà definitivament amb la Revolució Industrial.

A Europa, en el camp polític, el fraccionament característic de l'Edat Medieval donarà pas a l'aparició de poderosos estats nacionals, regits per governs més fortament centralitzats. IDH. Organización de las Naciones Unidas - Wikipedia, la ... La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o simplemente las Naciones Unidas (NN.

Organización de las Naciones Unidas - Wikipedia, la ...

UU.), es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Néocolonialisme. Jurisdicció universal. La jurisdicció universal o principi d'universalitat és un principi del Dret que permet els Estats declarar la seua jurisdicció per a perseguir certs delictes considerats molt greus, independentment del lloc on s'han produït i de la nacionalitat de l'autor o de la víctima.

Jurisdicció universal

El concepte de jurisdicció universal està íntimament lligat a la idea que existeixen lleis internacionals que són erga omnes (afecten a tota la comunitat internacional), així com al concepte de ius cogens (existeixen lleis internacionals que imposen obligacions a tota la comunitat internacional sense que aquest fet puga modificar-se mitjançant un acord en contrari).

Jurisdicció universal a Espanya[modifica | modifica el codi] A Espanya, el principi de jurisdicció universal està reconegut als articles 23.4, 23.5 i 23.6 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ),[8] els quals estableixen: Exclusió social. Classe social. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Classe social

Uma classe social é um grupo de pessoas que têm status social similar segundo critérios diversos, especialmente o econômico assim como de que família pertence e nasceu, o chamado ter ou não "berço". Diferencia-se do conceito casta social na medida em que ao membro de uma dada casta normalmente é impossível mudar de status e mudar de classe social de que é originário é possível de acontecer. Segundo a óptica marxista, em praticamente toda sociedade, seja ela pré-capitalista ou caracterizada por um capitalismo desenvolvido, a desigualdade social através da classe social está relacionada ao poder aquisitivo, ao acesso à renda, à posição social, ao nível de escolaridade, ao padrão de vida, entre outros. Existe a classe dominante, que controla direta ou indiretamente o Estado, e as classes dominadas por aquela, reproduzida inexoravelmente por uma estrutura social implantada pela classe dominante.

Justicia distributiva. Drets humans. D'ençà a finals del segle XVIII es comença a concretar que els drets humans són inalienables i inherents a la persona.

Drets humans

No poden ser concedits, limitats, canviats o venuts i tan sols poden ser assegurats o violats. De forma legal, els drets humans queden recollits en l'ordenació legal de molts països, així com en diversos tractats internacionals, el més important dels quals és la Declaració Universal dels Drets Humans. A més, en la majoria de països avançats, els drets humans són una base ètica i moral al voltant de la qual es pretén construir l'ordre geopolític de la societat moderna, al marge de qualsevol altra consideració legal. Origen cultural[modifica | modifica el codi] Existeix un important debat sobre l'origen cultural dels drets humans. Entre aquestes dues postures extremes se situa una gamma de posicions intermèdies. Justicia social.

La justicia social solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social.[1] Algunos estudiosos,[2] sostienen que el concepto «justicia social» se corresponde con la «justicia distributiva» de Aristóteles, en tanto que la noción de «justicia conmutativa» del estagirita, corresponde a la idea clásica de justicia en las sociedades modernas.

Justicia social

La manera más recurrida, para hacer justicia o criticarla es la Protesta. Protestas en Egipto de 2011 contra el presidente Hosni Mubarak. Los temas que en realidad interesan a la justicia social se encuentran la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc. En 2007, las Naciones Unidas proclamaron el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial de la Justicia Social. Justicia. La justicia se representa alegóricamente por una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y una espada en la otra.

Justicia

La justicia (del latín iustitĭa), que, a su vez, viene de ius — derecho — y significa en su acepción propia «lo justo», tiene varias acepciones en el Diccionario de la lengua española, más conocido como DRAE.[1] Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de los mismos.

UNESCO - Wikipedia. Specialised agency of the United Nations.

UNESCO - Wikipedia

UNESCO - Wikipedia. Wikipedia has the potential to benefit greatly from UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), their Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, and projects including the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO may provide a lot of content. [1], [2], etc.UNESCO may provide Wikipedia with automatic determination of notability.UNESCO may help provide neutrality by indicating subjects for coverage.UNESCO has detailed coverage of copyright. [3], [4], etc.

Oregon Institute of Technology - Wikipedia. The Oregon Institute of Technology or Oregon Tech[1] is the only public polytechnic university established in the Northwestern United States. Oregon Tech has a residential campus in Klamath Falls, Oregon and an urban campus in Wilsonville, Oregon with sites in Salem, La Grande, and Seattle, as well as online degree offerings. OIT - Wikipedia. United Nations Industrial Development Organization - Wikipedia. Food and Agriculture Organization - Wikipedia. United Nations Development Programme - Wikipedia. Organisation for Economic Co-operation and Development - Wikipedia. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (French: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) is an intergovernmental economic organisation with 35 member countries, founded in 1960 to stimulate economic progress and world trade. It is a forum of countries describing themselves as committed to democracy and the market economy, providing a platform to compare policy experiences, seeking answers to common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of its members.

Organización para la Cooperación y el ... - wikipedia.org. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos[3] (OCDE) es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en París (Francia). Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y el inglés.[1] En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros. La OCDE, conocida como «club de los países ricos»,[4] [5] agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70 % del mercado mundial y representaban el 80 % del PNB mundial en 2007.[6] BM - Wikipedia. From Wikipedia, the free encyclopedia BM or bm may refer to:

OMC (band) - Wikipedia. FMI - Wikipedia. International Monetary Fund. The International Monetary Fund (IMF) is an international organization headquartered in Washington, D.C., of "188 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world.

ONU

Globalització. La globalització (anglicisme),[1] mundialització[2] o canvi global[3] és el conjunt de variacions en els sistemes socials o naturals (físics o biològics) els impactes dels quals no poden ser localitzats - ni socialment ni naturalment parlant - a cap lloc o conjunt d'indrets, sinó que afecten el conjunt de la Terra, la societat i els individus.[4] Es pot considerar que la globalització és una sèrie complexa de processos que es produeixen simultàniament en l'àmbit econòmic, polític, tecnològic, cultural i ecològic (tot i que a molt diverses velocitats i implicacions)[5] i que abasten la major part de les regions del planeta.[1] Una premissa bàsica de l'estudi de la globalització és considerar que el món constitueix un únic ordre social i natural. Malgrat la tendència de destacar-ne únicament els aspectes econòmics, cal assenyalar el caràcter complex i multidimensional. Antecedents i definicions[modifica | modifica el codi] HSBC Holdings, el banc més gran del món, opera a tot el món.

Que es la globalizacion???? Globalización o Mundialización es un término moderno usado para describir los cambios en las sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento sustancial del comercio cultural (aunque según algunos autores y el movimiento antiglobalización, la competitividad en un único modelo de mercado tiende a suprimir las realidades culturales de menor poder). El término fue utilizado por primera vez, por Theodore Levitt en The Globalization of Markets para describir las transformaciones que venía sufriendo la economía internacional desde mediados de la década de los 60.

Toni Comín define este proceso como «un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista mundial». Tipos de globalizacion - proyecto globalizacion. Memories of Underdevelopment (1968) - Plot Summary. Subdesarrollo. Tercer Món. Justicia social.