background preloader

Zuulky

Facebook Twitter

About Hillary Clinton: Campaign Bio | About.

Hillary

Det var hatet mot USA som drev bin Ladin. Usama bin Ladin låg han bakom en rad terrorattacker under 90-talet, som krävde åtskilliga människors liv bland annat bombningarna av de amerikanska ambassaderna i Dar es-Salaam, Tanzania och Nairobi i Kenya 1998. Attackerna krävde 224 människors liv. bin Ladins terrornätverk utförde också den uppmärksammade attacken mot det amerikanska krigsfartyget USS Cole utanför Jemens kust år 2000. Usama bin Ladin föddes i Saudiarabien 1957, som det sjuttonde barnet i en familj med 52 barn. Hans far hade byggt upp ett byggföretag, som blev det största och mest framgångsrika i landet och han tjänade åtskilliga miljarder dollar. Usama bin Ladin fick ett miljardarv när hans far dog i en flygolycka. Han var religiöst fostrad, men det var under collegetiden som hans religiösa intresse också blev politiskt. När Sovjetunionen 1979 invaderade Afghanistan fann den då 22-årige Usama bin Ladin sitt kall.

Amerikaner i hemlandet Saudiarabien blev för mycket för honom. Al-Qaida. Al-Qaida är ett islamistiskt terrornätverk upprättat av Osama bin Laden. Al-Qaida har stått bakom flera stora terrorattentat, bland annat attacken mot New York och Washington den 11 september 2001. Ground Zero, där World Trade Centre en gång stod. Bilden är tagen efter terrorattentatet 2001. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Historisk bakgrund Al-Qaida uppstod i skuggan av det afghanska inbördeskriget på 1980-talet.

Islamisterna menade att kriget mot den sovjetiska ockupationen var ett så kallat Jihad, ett heligt krig; mot vantro, ateister och kommunister. Osama bin Laden Osama Bin Laden. Osama bin Laden (född 1957) kom från en välstående familj i Saudiarabien och var mycket religiös. När kriget mot Sovjetunionen gick mot sitt slut uppstod oenighet mellan de islamistiska krigarna om vilken riktning de skulle ta. 1994 förlorade bin Laden sitt medborgarskap i Saudiarabien och blev formellt utstött av sin familj i landet.

Terrorattentat 1998 slog al-Qaida till igen. USA:s president George W. Vad gör FN i Afghanistan? | Världskoll. Konflikten i Afghanistan är komplicerad och sträcker sig långt bak i tiden. Många länder och organisationer har varit inblandade som till exempel Sovjetunionen, USA och NATO. FN har också varit aktiva i Afghanistan: bland annat gav FN mandat till NATO för militära insatser men man har också arbetat med återuppbyggnad av landet.Idag har FN många projekt i landet, till exempel arbetar man för att kvinnor på landsbygden ska kunna starta egna företag. Oroligheter i Afghanistan Den oroliga politiska situationen i Afghanistan har pågått under många år och började på 1970-talet när det afghanska kungadömet avsattes.

Strider blossade upp i landet mellan den borgerliga eliten och landets kommunister och följdes upp av att Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Omvärlden reagerade och länder som till exempel USA tog ställning genom att ge vapen till en rebellgrupp. När Sovjetunionen lämnade Afghanistan besegrade upprorsgrupperna kommunisterna men oroligheter fortsatte och ett inbördeskrig följde. Snabbguide: Konflikten i Afghanistan. USA störtar talibanernaEfter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 krävde USA att talibanerna, som styrde Afghanistan, skulle lämna ut al-Qaidas ledare Usama bin Ladin. Denne anklagades för att vara hjärnan bakom attacken mot USA och för att driva träningsläger för terrorister i Afghanistan. Talibanerna, som är fundamentalistiska islamister, vägrade överlämna bin Ladin. Då gick USA till attack. Efter några veckors strider störtades talibanerna av USA-styrkorna i samarbete med lokala gerillor.

Berg, opium och krigsherrar Många har genom historien invaderat Afghanistan och sedan misslyckats att ta kontrollen över landet. Sovjet bekämpade förgäves mujahedin-gerillan under 1980-talet. Jakten på terrorister Trots segern mot talibanregimen misslyckades USA med det som var invasionens huvudsyfte. Ett härjat land ska läka Den militära FN-insatsen, inledd 2001, ska stötta uppbyggnaden av ett land som är ruinerat och sönderslaget av decennier av krig. Fakta Afghanistan.

Konflikten i Afghanistan. Det har varit krig i Afghanistan i över 30 år vilket har gjort landet till ett av världens fattigaste länder. USA invaderade landet 2001, utländska styrkor finns fortfarande kvar men trupperna har minskat i antal. Konflikten mellan talibanerna och väststödda regimen fortgår. Bakgrund: statskupp och ockupation Afghanistan har en historia som ett oberoende kungadöme som sträckte sig fram till 1700-talet.

Landet var länge en regional stormakt men blev marginaliserat i en maktkamp mellan Storbritannien och Sovjetunionen. Konflikterna under 1970-talets Afghanistan liknar situationen idag. År 1973 blev kungen avsatt i en kupp där den relativt liberale Mohammed Daoud Khan utnämnde sig själv som president. Unga interna flyktingar i Maslakh-lägren i västra Afghanistan. I likhet med Doud Khan hade inte PDPA något brett folkligt stöd. Länge såg det ut som hela PDPA-regeringen skulle falla. Islamistisk framväxt Den sovjetiska invasionen spred skräck och ilska i resten av världen. Inbördeskrig. History - The war in Afghanistan (pictures, video, facts & news) Sakerhetspolitik.

”Kriget mot terrorismen” inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och hans terrornätverk al-Qaida. Efter Barack Obamas makttillträde i USA 2009 talades det inte längre om "krig mot terrorismen", men kriget fortsatte som förut och förhoppningarna om en militär seger ebbade snart ut. Talibanernas ledare drevs på flykt till Pakistan, men snart visade det sig åter att det bergiga, otillgängliga Afghanistan, nästan är omöjligt att kontrollera. I början verkade utvecklingen lovande.

Trots en massiv militär insats av USA och Nato – som vuxit till drygt 140 000 man 2010 – och omfattande bistånd till återuppbyggnad växte sig talibanerna på nytt allt starkare och de var snart återigen aktiva över hela landet. Striderna hårdnade, och tusentals civila dödades av självmordsattacker och vägminor, men även av USA:s flygattacker. Läs fakta om Afghanistan.