background preloader

Strony WWW

Facebook Twitter

Naucz się uczyć - cykl artykułów. Tak jak dydaktyka jest działem pedagogiki zajmującym się metodami nauczania i uczenia się, tak glottodydaktyka jest nauką, zajmującą się metodyką nauczania języków obcych.

Naucz się uczyć - cykl artykułów

Termin glottodydaktyka został po raz pierwszy wprowadzony przez prof. Efektywna nauka - cykl tekstów na stronie psychoedukacja.edu. Cz. 1 – jak wyrobić nawyk systematyczności.

Efektywna nauka - cykl tekstów na stronie psychoedukacja.edu

Nie ulega watpliwości, że najlepsze wyniki uzyskuje się systematyczną pracą. Tylko jak się do tego zabrać, szczególnie, kiedy potrafimy zmobilizować swoje siły jedynie wtedy, kiedy gonią nas terminy, a deadline majaczy już na horyzoncie? Jedną z najprzyjemniejszych, a na pewno najprostszych metod, która pomaga wyrobić nawyk systematycznej pracy jest wykorzystanie tzw. efektu easy-win. Metoda polega na rozpoczęciu dnia od łatwego zadania, którego realizacja nie przysporzy zbyt dużo trudności, a samo wykonanie wprowadzi w pozytywny nastrój i zachęci do dalszych działań.

Zadanie takie powinno być: po pierwsze względnie łatwe do wykonania, tak, by nie zajęło zbyt dużo czasu. Zabawa zawierająca jedno z ćwiczeń w zapamiętywaniu na stronie firmy SOCRATES – treningi pamięci, kursy szybkiego czytania. Trening pamięci Trening szybkiego czytania WIĘCEJ o treningu» 1997 – 2015 Treningi technik i metod pracy umysłowej © 2007 All Rights Reserved superumysl.pl Projekt techniczny i wykonanie: GŁP Polityka prywatności | SOCRATES Anna Pietraszek | Wyłączenie odpowiedzialności Polityka plików cookies Strona stosuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies.

Zabawa zawierająca jedno z ćwiczeń w zapamiętywaniu na stronie firmy SOCRATES – treningi pamięci, kursy szybkiego czytania.

Jak szybko i skutecznie się uczyć? 5 metod notowania ! Jako część naszego projektu na podstawie raportu Katarzyny Szafranowskiej pt. „5 metod notowania” opracowałyśmy nasze „5 metod notowania”.

Jak szybko i skutecznie się uczyć? 5 metod notowania !

Mamy nadzieję, że przydadzą się one także Wam! 1. Metoda Cornella Jest to metoda nie tylko notowania, ale także szybkiego uczenia się. Na czym polega? Efektywne notowanie - tuning notatek tradycyjnych. Notowanie to wymierająca już dziś sztuka.

Efektywne notowanie - tuning notatek tradycyjnych

Mało kto robi notatki, a jeśli już to tak jak ten student. Gdy profesor mówi: “Najwspanialszą cechą poezji Wiliama Blake, urodzonego w 1757 roku było to, że stworzył własną mitologię, której bohaterom nadawał fizyczny kształt w licznych obrazach i grafikach.” Student notuje: “Wiliam Blake – urodzony 1757“ Śmieszne, ale prawdziwe. Nic dziwnego, że większość ludzi nie notuje w ogóle, gdy stworzenie nawet prostej notatki zajmuje tyle czasu i energii. Metody robienia notatek - poznaj 4 najlepsze. Przez całą pod­sta­wówkę, gim­na­zjum i li­ceum moje ze­szyty były ładne, te­maty i daty pod­kre­ślone świe­cą­cymi ko­lo­rami, a no­tatki kom­pletne.

Metody robienia notatek - poznaj 4 najlepsze

Kom­pletne, bo dyk­to­wane przez na­uczy­cieli. A je­śli z ja­kie­goś po­wodu nie było mnie na lek­cji, ła­two mo­głam to uzu­peł­nić od­pi­su­jąc od ko­goś z klasy. Na stu­diach sy­tu­acja się kom­pli­kuje. Nie każdy pi­sze, nie każdy robi to do­brze, a jak robi do­brze, to nie jest chętny do dzie­le­nia się. Czę­sto jest więc tak, że nie­obec­ność na wy­kła­dzie czy ćwi­cze­niach równa się bra­kowi w ze­szy­cie. Poznaj swój optymalny sposób uczenia się - scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów i nauczycieli. Poznaj swój optymalny sposób uczenia się - scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów i nauczycieli CELE: - zapoznanie uczestników z systemami reprezentacyjnymi (WAK), - przedstawienie teorii wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera, - uświadomienie sobie swoich mocnych stron, - utwierdzenie uczniów w poczuciu własnej wartości.

Poznaj swój optymalny sposób uczenia się - scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów i nauczycieli

Style uczenia się. Nie ma jednej strategii uczenia się najlepszej dla wszystkich.

Style uczenia się

Jednak ilość dróg prowadzących do naszego mózgu jest ograniczona. Według Jeannette Vos informacje docierają do nas poprzez to, co: widzimy słyszymy dotykamy robimy wąchamy smakujemy sobie wyobrażamy czujemy podpowiada nam intuicja myślenie - również ono pozwala nam zdobyć wiedzę o świecie (Jeannette Vos nie uwzględnia go w swojej klasyfikacji)

Wsopmaganie nauki - Style uczenia sie. Zmysłowe lekcje. W trakcie rozwoju musimy przyswajać coraz więcej informacji, bodźce mnożą się i stają się coraz bardziej złożone.

Zmysłowe lekcje

Także my z wiekiem stajemy się coraz bardziej różnorodni: z wyjątkowymi cechami, osobowością, talentami i zasobami. Niestety, tę różnorodność niszczy system edukacji, który oferuje mało zróżnicowane sposoby uczenia się. Podręczniki, siedzenie w ławkach, wykłady, testy – w tak zorganizowanym systemie często gubi się talenty, wyjątkowość i indywidualny potencjał. Sir Ken Robinson, uznany na świecie ekspert w dziedzinie innowacyjności, edukacji i zasobów ludzkich, w mądrym i pełnym humoru przemówieniu podczas konferencji TED w 2010 roku podkreślił, że „edukacja, w pewien sposób, jest odpowiedzialna za ograbienie ludzi z ich uzdolnień i talentów.

UCZYMY SIĘ: Style uczenia się - Fundacja Szkoła z Klasą. Uczymy się na różne sposoby.

UCZYMY SIĘ: Style uczenia się - Fundacja Szkoła z Klasą

Odbierając informacje ze świata zewnętrznego korzystamy ze wszystkich zmysłów, jednak z czasem jeden z nich specjalizuje się lepiej niż pozostałe i to sprawia, że łatwiej nam korzystać z tego właśnie zmysłu przy przyswajaniu nowego materiału. Analiza stylu uczenia się. Czy wyobrażasz sobie komputer bez systemu operacyjnego? Nie! Ponieważ miałbyś problem z użyciem na nim nawet najlepszych programów. Podobnie jest z naszym sposobem uczenia się. Jeśli poznasz swój "program operacyjny" uczysz się we właściwy dla siebie sposób i osiągasz wspaniałe rezultaty.

Autorzy bestselleru Rewolucja w uczeniu powiadają, że gdyby mieli wybrać jedno posunięcie potrzebne by zmienić system szkolnictwa, to zalecenie brzmiałoby: U każdego ucznia zidentyfikujcie dominujący sposób uczenia się i talent, a następnie zapewnijcie odpowiadający im sposób nauczania. Test – Twój styl uczenia się – rymszewicz.eu. Styl uczenia się jest indywidualnym sposobem, w jaki zdobywamy i zapamiętujemy informacje.

Badania nad indywidualnymi sposobami uczenia się mają swój początek w 1970 roku. Opis indywidualnych stylów uczenia na zawsze zmienił podejście do zagadnienia skutecznej edukacji. Test stylów uczenia się. Inspiracja: Anieta online. Wyniki. Napisany przez Krzysztof Wiśniewski w .