background preloader

Materiały metodyczne i inne zasoby online dla nauczycieli

Facebook Twitter

REEDUKACJA.PL - Dysleksja, Dysgrafia, Dyskalkulia, Dysortografia, Zaburzenia mowy, ADHD. Archiwum czasopisma "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" (można pobierać pełne teksty artykułów) Enauczanie. Nowoczesne metody edukacyjne i nowoczesne technologie w edukacji. WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu. Materiały z konferencji TED (w kategorii "Edukacja") Edunews.pl - portal dla nauczycieli. Wszechnica - wykłady wideo (w kategorii "Edukacja") Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy (w archiwum można pobrać wcześniejsze numery czasopisma) E-konferencje - materiały wideo przygotowane przez Wydawnictwo MAC Edukacja (część dostępna odpłatnie, darmowe zasoby dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu) E-spotkania » Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - webinaria tematyczne związane z nauczaniem i wychowaniem oraz organizacją pracy szkoły.

Kanał fundacji "terazedukacja" - materiały dotyczące nowoczesnych metod i narzędzi nauczania i uczenia się, które mogą i powinny znaleźć zastosowanie w polskiej edukacj. Edukacja ekologiczna. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Łódź 90-602, ul.

Edukacja ekologiczna

Zielona 27 tel. 42 632 81 18, 42 632 03 11 fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535 e-mail: office@zrodla.org.pl Oddziały terenowe: Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ. Muzeum Historii Polski - Belfer - Wortal dla nauczycieli historii. Publikacje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Publikacje nauczycielskie - Portal Oświata. Edux.pl: Publikacje nauczycieli. "Uczyć lepiej" - czasopismo wydawane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - w archiwum można pobrać numery z kiku lat w formacie pdf. Infotek@ - baza metodyki nauczania wspomaganego technologiami. ORE - Materiały do pobrania (różne formaty plików) Sympozjum "Człowiek - media - edukacja" - pełne teksty referatów z kilku lat. Uniwersytet Pedagogiczny im.

Sympozjum "Człowiek - media - edukacja" - pełne teksty referatów z kilku lat

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Meritum - Strona Główna. Umiejętność rozumienia wypowiedzi, przekazywania informacji, komunikowania się z ludźmi jest starsza od słowa pisanego, w jakikolwiek sposób pozostawiającego współczesnym i potomnym informacje, fakty, opinie, poglądy, uczucia, myśli.

Meritum - Strona Główna

O ile dawniej komunikowano się tylko z najbliższymi, o tyle dzisiaj bliski jest nam cały świat. Nie chcemy być zamknięci za murem niezrozu­mienia wynikającego przede wszystkim z nieznajomości sposobu przekazywania informacji. Język to kod, który pomaga człowiekowi zrozumieć innych i przekazać im swój komunikat. Czeskie przysłowie mówi: Każdy nowy język obcy daje ci nowe życie. NowoczesneNauczanie.pl. Materiały metodyczne na prywatnych stronach nauczycieli: Strona Joanny Palińskiej.

GeoGebra to bezpłatne oprogramowanie służące do dynamicznej wizualizacji problemów matematycznych.

Materiały metodyczne na prywatnych stronach nauczycieli: Strona Joanny Palińskiej

Służy ono nauczycielom z całego świata jako cenna pomoc w procesie edukacji matematycznej na wszystkich poziomach nauczania. Program łączy geometrię, statystykę, algebrę oraz analizę matematyczną. GeoGebra jest wspaniałym interaktywnym programem dającym możliwość dynamicznej ilustracji pojęć i związków matematycznych. Edukacja medialna. Projekt edukacyjny z wykorzystaniem Webquest. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna.