background preloader

ASSESSMENT TESTS

Facebook Twitter

Figuurreeksen oefenen voor Assessment of Intelligentie testen Fibonicci. Selor test: Postbakoefening. Assessment Centre Tests and Exercises – Belgium. Oefen-assessment. Politie. Oefentests en -vragenlijsten - Oefenassessment.nlOefenassessment.nl. Psychologische testen - De Spoorwegen werven aan. De psychotechnische proeven bestaan uit een gedeelte: persoonlijkheid, algemeen intellectueel niveau, snelheid en nauwkeurigheid waarnemen, oriëntatievermogen, ruimtelijk inzicht, geheugen, herkennen en controleren van een instrument.

Psychologische testen - De Spoorwegen werven aan

Om jullie voor te bereiden op de psychotechnische proeven: op Internet, surf naar (opgelet: geen "www" in het adres!) Klik op "online testing"geef ID in: "cps.demon"geef password in: "cps.demon"klik de taal aanklik onderaan rechts op "sign in"gegevens invoereninstructies volgen.