background preloader

Zasali

Facebook Twitter

Underbar och älskad av alla...

URLLink. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Formagor_thebigfive_liber_aug14.pdf. 7 Questions to Ask Parents at the Beginning of the Year. As a beginning teacher I knew that it was important to connect with parents and to build a positive relationship with them, but at times I wasn't sure how to do this. Within the first week of school I'd call all my student's parents or guardians, introduce myself, and share a little about what they could expect for their kids in my class that year. In retrospect, I wish I'd asked more questions about their child and then listened more to what they had to say. After twenty years of experience and after sending my own child off to school, here are some questions I'd ask parents with the intention of building a partnership to support their child's learning. 1.

What do you see as your child's greatest strengths or skills? Tell me about a time when you saw your child demonstrating these skills. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I write this blog less from the stance of a teacher and more from my perspective as a mother. What ways do you partner with parents in the start of the year? Visual Notetaking – att kludda | Janna Scheéle. Twitter igen. Morgonen började med att jag fastnade vid Karin Nygårds (@grishund) inlägg om att anteckna med bilder. Det såg ju ut ungefär som min kluddar. Ni vet – kluddar? De kommer när jag är på föreläsning eller när jag pratar i telefon och lyssnar, samtidigt som jag tänker och vill komma ihåg något. Karins är naturligtvis tusen gånger finare och tydligare, men ändå. Samma funktion! Idag kallas det tydligen för #visualnotetaking. Jag tänker genast på en elev jag jobbade med för några år sedan som var fantastisk på att teckna.

Men används det här medvetet i skolan idag? Här följer två klipp av Rachel Smith som idag har som jobb att t.ex. anteckna ÅT grupper för att synliggöra och underlätta deras möten etc. Uppdatering: Tillägg från Lotta Bohlin (@lottabo) om blogg med massor om att ”att tänka med handen” – fetgilla! /Janna. Skrivpapper. Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so. Ibland använder vi bara den sidan där man kan rita och skriva och klipper efter ramen för att klistra upp det på färgat papper. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Om du vill använda det kan du ladda ner det i pdf. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf.

Tips

BIG 5 LATHUND. Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier.

Hur Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen. Var Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Omfattning Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Så går det till Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Planera och organisera för Läslyftet Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB) Statsbidrag Läs mer om statsbidrag för Läslyftet. Att läsa!